سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ - 21 Jan 2020
تاریخ انتشار :
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴ / ۰۹:۱۲
کد مطلب: 32199
۱
۱

لیست دانشمندانی که واحدهای SI به نام آنها نام گذاری شده

لیست دانشمندانی که واحدهای SI به نام آنها نام گذاری شده
نام گذاری اختراع :
با توجه به اختراعی نام واحدهای اندازه گیری با حروف کوچک نوشته می‌شد اما نماد یک واحد اندازه گیری که از نام شخصی گرفته شده بود حرف اولش به صورت حرف بزرگ نوشته می‌شد.
با گذر زمان، برخی از اسامی بودند که به راحتی از ذهن‌ها پاک نشده و فراموش نمی‌شدند. این اسامی به اشخاص مهمی تعلق داشتند که عمر و زندگی خود را صرف پیشرفت علم کرده بودند. آنچه که امروزه بشر توانسته به آن دست یابد مدیون تلاش‌های خستگی ناپذیر آنان است.
در طول تاریخ، دانشمندان متعددی بودند که کارهای مهمی انجام دادند و با اینکه کار هر یک از این افراد به عنوان ابزاری برای پیشرفت بشر بوده است اما در میان آنها چند اشخاص برجسته بودند که افکار و ایده‌های نو آورانه‌ی آنها باعث تحولی کامل در خود علم شده است.
به افتخار این دانشمندان، کمیته‌ی بین المللی جرم و اندازه گیری، نام این دانشمندان را به واحدهای بین المللی اندازه گیری نسبت داد. سیستم بین المللی واحدها که با عنوان SI شناخته می‌شود از کلمه‌ی فرانسوی سیستم بین المللی واحدها گرفته شده است و گسترده‌ترین سیستم استاندارد پذیرفته شده مربوط به واحدهای اندازه گیری است. این سیستم شامل هفت واحد اصلی و 22 واحد فرعی است که دو تا از این واحدهای اصلی و 17 واحد فرعی به نام دانشمندان نام گذاری شده است و باعث جاویدان شدن نام این دانشمندان شده است.

 
واحدهایی که به نام دانشمندان نام گذاری شده است :

آنتونی هنری بکرل 1852 - 1908
واحد و نماد: بکرل (Bq)
مقدار اندازه گیری شده: رادیو اکتیویته

تعریف: بکرل یک واحد فرعی SI برای اندازه گیری رادیو اکتیویته است. یک Bq ، اکتیویته مقدار ویژه‌ای از ماده‌ی اکتویته را که در آن هسته در هر ثانیه متلاشی می‌شود را اندازه گیری می‌کند.
اهمیت: این واحد به نام آنتونی هنری بکرل، کسی که جایزه‌ی نوبل را همراه با پیر و ماری کوری در سال 1903 به خاطر کشف پدیده‌ی رادیو اکتیویته دریافت کرد، نام گذاری شده است.

آندره سلسیوس 1701 - 1744
واحد و نماد: درجه‌ی سلسیوس (?°)
مقدار اندازه گیری شده: دما

تعریف: درجه‌ی سلسیوس که قبلاً با سانتی گراد شناخته می‌شد، واحد و معیاری است که برای اندازه گیری دما به کار می‌رود. این واحد به یک دمای ویژه بر حسب معیار سلسیوس اشاره می‌کند و تفاوت بین دو دما را نشان می‌دهد.
اهمیت: قبلاً از سانتی گراد، به عنوان واحد اندازه گیری دما استفاده می‌شد اما در سال 1948 به افتخار ستاره شناس سوئدی، آندره سلسیوس که معیار دمایی مشابه را ایجاد کرد، به درجه‌ی سلسیوس تغییر نام یافت.

سِر اسحاق نیوتن 1643 – 1727
واحد و نماد: نیوتن (N)
مقدار اندازه گیری شده: نیرو

تعریف: نیوتن واحد فرعی SI برای نیرو است. یک نیوتن (1 N) نیروی لازم برای شتاب بخشیدن به جسمی به جرم یک کیلو گرم (1 Kg) و با سرعت یک متر مربع بر ثانیه (1 m/s2)است.
اهمیت: این واحد در سال 1946 به افتخار فیزیک دان و ریاضی دان بزرگ انگلیسی، سِر اسحاق نیوتن که مسئول پایه گذاری قسمت عمده‌ای از مکانیک کلاسیک بود، نام گذاری شد.

آندره – ماری آمپر 1775 – 1836
واحد و نماد: آمپر (A)
مقدار اندازه گیری شده: جریان الکتریکی

تعریف: آمپر واحد SI برای اندازه گیری جریان الکتریکی است. یک آمپر مساوی با یک کولمب (1 C) است و تقریباً با تعداد 6.241 × 1018 از حامل‌های بنیادی بار (الکترون‌ها یا پروتون‌ها) که در زمان یک ثانیه از یک نقطه مشخص عبور می‌کنند برابر است.
اهمیت: فیزیک دان و ریاضی دان فرانسوی آندره – ماری آمپر یکی از بنیان گذاران الکترو مغناطیس کلاسیک که به عنوان الکترو دینامیک نیز شناخته می‌شود، بود. واحد اندازه گیری جریان الکتریکی به افتخار ایشان آمپر نام گذاری شده است.

ویلیام توماس لرد کلوین 1824 – 1907
واحد و نماد: کلوین (K)
مقدار اندازه گیری شده: دمای ترمو دینامیک

تعریف: کلوین برای اندازه گیری دما بر اساس معیاری کامل به کار می‌رود و یک واحد SI برای دمای ترمو دینامیکی است. یک کلوین (1 K) به صورت 1/273.16 (3.6609 × 10-3) از دمای نقطه‌ی سه گانه‌ی ترمو دینامیکی آب خالص تعریف می‌شود.
اهمیت: فیزیک دان، ریاضی دان و مهندس انگلیسی، لرد کلوین، کسی که این واحد به افتخار او نام گذاری شده است، در سال 1848 یک مقاله منتشر کرد که در آن از نیاز به معیاری که باید در آن نقطه‌ی منفی صفر کامل باشد و افزایش دما بر حسب درجه‌ی سلسیوس اندازه گیری شود، نوشته بود. لرد کلوین مقدار صفر کامل را نیز ?°273- محاسبه کرد.

بلیز پاسکال 1623 – 1662
واحد و نماد: پاسکال (Pa)
مقدار اندازه گیری شده: فشار

تعریف: یک پاسکال به صورت یک نیوتن بر یک متر مربع (1N/m2)تعریف می‌شود و یک واحد فرعی SI برای اندازه گیری فشار، فشار داخلی، تنش، مدول یانگ و استحکام کششی نهایی است.
اهمیت: بلیز پاسکال، فیزیک دان، ریاضی دان، نویسنده و مخترع فرانسوی و فیلسوف مسیحی کارهای مهمی در زمینه‌ی مکانیک سیالات به خصوص در مفهوم فشار و خلاء انجام داد. واحد فشار به افتخار ایشان پاسکال نام گذاری شده است.

چارلز – آگوستین دی کولمب 1736 – 1806
واحد و نماد: کولمب یا کولن (C)
مقدار اندازه گیری شده: بار الکتریکی

تعریف: یک کولن واحد SI برای بار الکتریکی است و به صورت مقدار باری که بر اثر جریان ثابت یک آمپر در یک ثانیه منتقل می‌شود، تعریف می‌شود و تقریباً برابر با 1018 × 6.241 پروتون است و منفی یک کولن نیز تقریباً برابر با 1018 × 6.241 الکترون است.
اهمیت: کولن یا کولمب به نام فیزیک دان فرانسوی چارلز – آگوستین دی کولمب نام گذاری شده است. او کارهای مهمی را در زمینه‌ی فیزیک شامل قانون کولمب و تعریف نیروی الکترو استاتیک (جذب و دفع) همانند مطالعه‌ی اصطکاک انجام داده است.

جیمز وات 1736 – 1819
واحد و نماد: وات (W)
مقدار اندازه گیری شده: توان

تعریف: وات یک واحد فرعی SI برای توان است که به صورت ژول بر ثانیه تعریف می‌شود و معمولاً نشانگر نرخ انرژی‌ای است که با توجه به زمان تبدیل یا منتقل می‌شود.
اهمیت: جیمز وات یک مهندس مکانیک و مخترع اسکاتلندی بود. او مسئول پیشرفت‌هایی در مفهوم اسب بخار و افزایش بازده ماشین بخار نیو کامِن بود و نقش مهمی در انقلاب صنعتی داشت. واحد توان به افتخار او وات نام گذاری شده است.

الِساندرو ولتا 1745 – 1827
واحد و نماد: ولت (V)
مقدار اندازه گیری شده: پتانسیل الکتریکی

تعریف: ولت یک واحد فرعی SI برای اندازه گیری پتانسیل الکتریکی، اختلاف پتانسیل الکتریکی و نیروی محرکه‌ی الکتریکی است.
اهمیت: الساندرو ولتا، کسی که واحد ولت به افتخار او نام گذاری شده است، فیزیک دان ایتالیایی بود که مسئول اختراع اولین باتری الکترو شیمیایی (پیل الکتریکی) است که باعث پیشرفت زمینه‌ی الکترو شیمی شد.

جورج سیمون اهم 1789 – 1854
واحد و نماد: اهم (?)
مقدار اندازه گیری شده: مقاومت الکتریکی

تعریف: یک اهم واحد فرعی SI برای مقاومت الکتریکی است. مقاومت بین دو نقطه در یک سیم رسانا یک اهم است اگر اختلاف پتانسیل یک ولتی ثابت بین آنها اعمال شده و منجر به شارش جریانی به اندازه‌ی یک آمپر بین آنها شود.
اهمیت: فیزیک دان و ریاضی دان آلمانی، جورج سیمون اهم به هنگام کار با باتری الکترو شیمیایی که به تازگی توسط الساندرو ولتا ابداع شده بود، کشف کرد که یک نسبت مستقیم بین اختلاف پتانسیل اعمال شده و مقدار شارش جریان وجود دارد. این رابطه امروزه به قانون اهم مشهور است و واحد اندازه گیری مقاومت به افتخار ایشان اهم نام گذاری شده است.

مایکل فارادی 1791 – 1867
واحد و نماد: فاراد (F)
مقدار اندازه گیری شده: ظرفیت خازن

تعریف: فاراد یک واحد فرعی SI برای اندازه گیری ظرفیت الکتریکی خازن است و توانایی یک خازن برای ذخیره‌ی بار الکتریکی را نشان می‌دهد. مقدار ظرفیت یک فاراد است اگر یک خازن با یک ولت که حامل یک کولن بار الکتریکی است شارژ شود.
اهمیت: مایکل فارادی کسی که واحد فاراد به افتخار او نام گذاری شده است، دانشمند انگلیسی و از تأثیر گذارترین دانشمندان در تاریخ علم بود. فارادی تحصیلات رسمی بسیار کمی داشت اما کارهای اساسی در زمینه‌ی الکترو مغناطیس و الکترو شیمی انجام داد. در بین یافته‌های او پدیده‌ی الکترولیز، دیا مغناطیس و القاء الکترو مغناطیس از مهم‌ترین یافته‌ها بودند.

جوزف هنری 1797 – 1878
واحد و نماد: هنری (H)
مقدار اندازه گیری شده: اندوکتانس یا ظرفیت القاء مغناطیسی

تعریف: هنری یک واحد فرعی SI برای ظرفیت القای الکترو مغناطیسی است. اگر نرخ تغییر جریان یک آمپر در هر ثانیه منجر به نیروی الکترو مغناطیس القایی یک ولتی شود، در این صورت ظرفیت القایی در یک دوره یک هنری است.
اهمیت: جوزف هنری یک دانشمند آمریکایی بود که با اختراع الکترو مغناطیس‌ها معروف شد، او معتقد بود که هم زمان با مایکل فارادی به طور مستقل القاء الکترو مغناطیس را کشف کرده است، بنابراین برای احترام گذاشتن به او، نام او برای واحد اندازه گیری ظرفیت القاء الکترو مغناطیس انتخاب شد.

ویلهلم ادوارد وِبِر 1804 – 1891
واحد و نماد: وبر (Wb)
مقدار اندازه گیری شده: شار مغناطیسی

تعریف: در مطالعات فیزیک وبر واحد SI برای اندازه گیری شار مغناطیسی است و به این صورت تعریف می‌شود که اگر در یک دوره گردش شار مغناطیسی با نرخ ثابتی در طی دوره‌ی زمانی یک ثانیه، به صفر کاهش یابد منجر به تولید نیروی الکترو مغناطیس یک ولتی ‌شود.
اهمیت: واحد وبر به نام فیزیک دان آلمانی ویلهلم ادوارد وبر نام گذاری شده است. او همراه با کارل فردریک گاوس اولین تلگراف الکترو مغناطیسی را کشف کرد.

ارنست وِرنِر وون سیمِنز 1816 – 1892
واحد و نماد: سیمنز (S)
مقدار اندازه گیری شده: ضریب هدایت

تعریف: سیمنز واحد SI برای هدایت الکتریکی، سوسپتانس و ادمیتانس (هدایت ظاهری) است و به صورت مقاومت معکوس، رکتانس (مقاومت القایی یا خازنی) و یا امپدانس (مقاومت ظاهری) تعریف می‌شود.
اهمیت: این واحد به نام مخترع و سرمایه دار آلمانی، ارنست ورنر وون سیمنز نام گذاری شده است. او مؤسس شرکت مخابراتی و الکتریکی سیمنز بود.

جیمز پرسکات ژول 1818 – 1889
واحد و نماد: ژول (J)
مقدار اندازه گیری شده: انرژی

تعریف: در سیستم SI ژول یک واحد فرعی برای اندازه گیری انرژی، کار و گرماست و به صورت مقدار کار انجام شده یا انرژی منتقل شده وقتی که نیروی یک نیوتن به فاصله‌ی یک متری اعمال می‌شود یا جریان یک آمپر از مقاومت یک اهمی در مدت زمان یک ثانیه عبور می‌کند، تعریف می‌شود.
اهمیت: دانشمند انگلیسی، جیمز پرسکات ژول رابطه‌ی بین گرما با کار مکانیکی را بررسی کرد. یافته‌های او منجر به کشف قانون تبدیل انرژی و متعاقباً قانون اول ترمو دینامیک شد. واحد انرژی به احترام کارهای او ژول نام گذاری شد.

نیکولا تسلا 1856 – 1943
واحد و نماد: تسلا (T)
مقدار اندازه گیری شده: چگالی شار مغناطیسی

تعریف: تسلا یک واحد فرعی برای نشان دادن چگالی شار مغناطیسی است. یک تسلا برابر با یک وبر بر یک متر مربع است.
اهمیت: این واحد به افتخار مخترع آمریکایی – صربستانی، مهندس مکانیک، مهندس برق و فیزیک دان، نیکولا تسلا و به خاطر شناخت آیندگان از کارهای بسیار مهم او در زمینه‌ی فیزیک به خصوص طراحی و تأمین جریان متناوب الکتریکی پیشرفته، تسلا نام گذاری شد.

لوئیس هارولد گرِی 1905 – 1965
واحد و نماد: گرِی (Gy)
مقدار اندازه گیری شده: غلظت پرتو جذب شده

تعریف: یک گرِی به صورت جذب یک ژول انرژی پرتو توسط یک کیلو گرم ماده تعریف می‌شود و یک واحد فرعی SI برای اندازه گیری یونیزاسیون غلظت پرتو است.
اهمیت: واحد گرِی به افتخار فیزیک دان انگلیسی لوئیس هارولد گرِی، که به طور گسترده در زمینه‌ی تأثیرات پرتو بر سیستم‌های بیولوژیکی کار کرد و باعث ایجاد رشته‌ی رادیو بیولوژی شد، به نام او، نام گذاری شد.

رولف ماکسیمیلیان سیورت 1896 – 1966
واحد و نماد: سیورت (Sv)
مقدار اندازه گیری شده: اکیوالانت غلظت پرتو

تعریف: سیورت واحد فرعی SI برای اندازه گیری جذب پرتو یونیزه شده است. یک سیورت به صورت مقدار پرتوی که در حدود یکی اکیوالانت از تأثیرات بیولوژیکی یک گرِی پرتو گاماست، تعریف می‌شود.
اهمیت: پروفسور رولف ماکسیمیلیان سیورت، فیزیک دان در زمینه پزشکی و اهل سوئد بود و کارهای مهمی در زمینه‌ی مطالعه‌ی تأثیرات بیولوژیکی پرتو انجام داد. واحد سیورت به احترام کارهای او نام گذاری شده است.

هنریک رودولف هرتز 1857 – 1894
واحد و نماد: هرتز (Hz)
مقدار اندازه گیری شده: فرکانس

تعریف: یک هرتز به صورت یک تناوب در هر ثانیه تعریف می‌شود و واحد فرعی SI برای اندازه گیری فرکانس است.
اهمیت: هنریک رودولف هرتز، فیزیک دان آلمانی، اولین کسی بود که وجود امواج الکترو مغناطیس را که قبلاً توسط جیم کلارک ماکسول توسط تئوری الکترو مغناطیس پیش بینی شده بود به طور گسترده اثبات کرد. به افتخار کارهای او واحد فرکانس، هرتز نام گذاری شد.

جان ناپیر 1550 – 1617
واحد و نماد: نپر (Np)
مقدار اندازه گیری شده: مقدار بر حسب لگاریتم طبیعی

تعریف: نپر واحد SI نیست اما همراه با واحدهای دیگر SI به کار می‌رود و یک واحد لگاریتمی بدون بعد است که نسبت اندازه گیری‌های فیزیکی و مقادیر توان مثل کاهش یا افزایش سیگنال‌های الکترونیکی را نشان می‌دهد و از لگاریتم طبیعی بر مبنای عدد اویلر استفاده می‌کند.
اهمیت: جان ناپیر که لقب مرچیستون شگفت انگیز را داشت، فیزیک دان، ریاضی دان و ستاره شناس اسکاتلندی بود که لگاریتم را ابداع کرد و این واحد به افتخار او نام گذاری شد.

الکساندر گراهام بل 1847 – 1922
واحد و نماد: بل (B) و دسی بل (dB)
مقدار اندازه گیری شده: مقدار برحسب لگاریتم معمولی

تعریف: همانند نپر، بل و دسی بل واحدهای SI نیستند و همراه با واحدهای دیگر SI به کار می‌روند. بل و دسی بل واحدهای لگاریتمی برای بیان نسبت بین دو مقدار فیزیکی مثل توان یا شدت هستند. عدد دسی بل 10 برابر لگاریتم بر مبنای 10 نسبت بین دو مقدار توان است. 10 دسی بل برابر با یک بل است.
اهمیت: بل و دسی بل به افتخار دانشمند بزرگ انگلیسی، الکساندر گراهام بل که تلفن را اختراع کرد نام گذاری شده‌اند. 

 

مرجع : راسخــــون
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

محمود حیدری
Iran, Islamic Republic of
سلام می خواهم بدانم نام کیلوگرم دردستگاه SI از کجا آمده؟
گاو‌ها با یکدیگر صحبت می‌کنند
شایع‌ترین دلیل لرزش دست‌‌ها
کیسه صفرا چیست و در بدن ما چه می‌کند؟
تخلفات تعرفه‌ای روانشناسان را به کجا گزارش دهیم؟
مانعی برای پرواز آرزوهایت نباش. آسمان همواره پذیرای قاصدک هایی است که امیدهایت را سوار بر آن کرده ای