ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 8 شهريور 1397 ساعت 7:30 http://www.migna.ir/article/45237/فواید-ارتباط-دنیای-کار-دانش-آموزان -------------------------------------------------- عنوان : فواید ارتباط با دنیای کار برای دانش‌آموزان -------------------------------------------------- محققان اظهار کردند: بعضی از دانش‌آموزان تا ۲۰ سالگی هیچ ارتباط معناداری با دنیای کار ندارند و این موضوع منجر به بروز مشکلاتی برای آینده آنها خواهد شد. متن : به گزارش نیوز، بر اساس نتایج یک بررسی جدید، همه دانش آموزان باید قبل از اینکه درس و مدرسه را رها کنند، وارد دنیای کار شوند و تجربیاتی در این زمینه کسب کنند. مشاغلی که در عصر دیجیتال هستند و کسب مهارت و توانایی های مورد نیاز برای انجام آنها با سرعت بی سابقه ای در حال رشد است. مدارس به تنهایی نمی توانند مهارت هایی مانند مهارت های دیجیتالی و مواردی مانند همکاری، مهارت حل مسئله و ارتباطات را که در حرفه های آینده به آنها نیاز است تقویت کنند. ترکیب کلاس و محل کار، مزایای عمومی فراوانی دارد، اما در عمل می تواند چالش برانگیز باشد و برای آن باید برنامه ریزی شود. قرار گرفتن در معرض دنیای کار برای دانش آموزان، امکان ایجاد ارتباط با متخصصان خارج از شبکه های خانوادگی معمول را فراهم می کند و می تواند جهانی واقعی برای آنها باشد. برخی دانش آموزان در مدارس تجربه های ارزشمندی مانند برنامه های مددکاری و کارآفرینی به دست می آورند که برای همه دانش آموزان در دسترس نیست. فرصت های متنوع برای تعامل با دنیای کار، از طریق مذاکرات شغلی، مشاوره و سفر به محل های شغلی از مدارس ابتدایی تا مدارس متوسطه می تواند ارزشمند باشد. بسیاری از موارد وجود دارد که منجر به دوری دانش آموزان از دنیای کار می شود، مانند ایمنی کودک، بهداشت، ایمنی شغلی و سیاست های شغلی که در هر جایی متفاوت است. البته در این زمینه باید همکاری بین مدارس و صنعت وجود داشته باشد تا دانش آموزان با نظارت و برنامه ریزی آموزش ببینند.