ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 24 ارديبهشت 1397 ساعت 8:18 http://www.migna.ir/news/44256/زنگ-هشدار-سوءمصرف-الکل-میان-روانگردان-ها-صدا-درآمد -------------------------------------------------- عنوان : زنگ هشدار سوءمصرف الکل از میان روانگردان‌ها به صدا درآمد -------------------------------------------------- معاون مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی گفت: در طرح شیوع شناسی اعتیاد مشخص شد که مصرف الکل در میان مواد روان‌گردان بیشترین شیوع مصرف را پیدا کرده و متاسفانه اغلب معتادان به طور همزمان الکل هم مصرف کرده‌اند. متن : به گزارش فارس، فرید براتی در رابطه با شیوع مصرف الکل در کشور، گفت: مصرف الکل در جامعه بالا رفته البته تاکنون طرحی برای شناسایی و شیو ع شناسی مصرف الکل به تنهایی انجام نشده است. وی ادامه داد: در طرح شیوع شناسی اعتیاد که از 53 میلیون نفر افراد بین 15 تا 64 سال کشور انجام شده آماری از مصرف مشروبات الکلی به دست آمده است. براتی گفت: در این طرح شیوع شناسی نشان می دهد مصرف الکل در میان مواد روان گردان بیشترین شیوع مصرف حدود 16 تا 19 درصد را دارد. معاون مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی با تأکید بر انجام برنامه های آموزشی و پیشگیرانه برای کاهش مصرف الکل در جامعه، گفت: با وزارت کشور برنامه ریزی هایی را انجام داده ایم و به این ترتیب کارزار پیشگیری از مصرف الکل را می خواهیم راه اندازی کنیم. وی در مورد اثربخشی چنین طرح هایی گفت: ممکن است اثرگذاری این طرح را خیلی سریع نبینیم اما به دنبال تغییر نگرش در جامعه هستیم اما اقدامی که با مصرف شیشه انجام گرفت. براتی گفت: در طرح شیوع شناسی اعتیاد مشخص شد که متأسفانه مصرف کنندگان ماده مخدر گُل به طور همزمان مصرف قلیان، سیگار، مواد محرک و مشروبات الکلی را تجربه می کنند به طوری که 80 درصد مصرف کنندگان گل مصرف همزمان مشروبات الکلی را هم داشته اند. معاون مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی ادامه داد: در پیمایش اخیر مصرف سیگار، قلیان، الکل، داروی بدون تجویز پزشک که قدرت اعتیادآوری دارند، مواد مخدر و روان گردان ها در سه گروه مواد مخدر، مواد صنعتی و خانواده حشیش مورد سنجش قرار گرفته و میزان مصرف آن به دست آمده است. وی گفت: آنچه نگران کننده است افزایش روند چندمصرفی مواد است به طوری که دراین پیمایش مشخص شد بسیاری از معتادان تنها یک ماده مخدر یا محرک را مصرف نمی کنند و گاهاً تا مصرف سه ماده را با هم اعلام کرده اند و حتی مصرف همزمان مواد مخدر، محرک و الکل که از سه خانواده متفاوت هستند همزمان دیده شده است. براتی ادامه داد: با وجود اینکه مصرف الکل دارای محدودیت هایی در کشور از نظر قانونی و شرعی دارد اما الکل های دست ساز در کشور وجود دارد به همین دلیل میزان مصرف الکل و نوع مصرف آن به طوری است که نمی توانیم به طور دقیق اعلام کنیم تا چه میزان مصرف الکل در جامعه خطرزا شده است. معاون مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی افزود: میزان مصرف الکل به طور کلی در کشور نسبت به متوسط جهانی پایین تر است هر چند که انتظار این میزان مصرف و شیوع را نیز در میان جامعه نداشتیم.