ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 23 مرداد 1398 ساعت 22:40 http://www.migna.ir/news/47986/تأثیر-مهتاب-سلامت-روان-انسان -------------------------------------------------- عنوان : تأثیر مهتاب بر سلامت روان انسان -------------------------------------------------- حدود ۸۰ درصد از کارشناسان سلامت روان بر این باورند که گردش ماه روی رفتار انسان‌ها تأثیر می‌گذارد. متن : میگنا: از دیرباز تاکنون این موضوع همیشه مطرح می شده است که با کامل شدن ماه و یا گردش آن رفتار انسان ها تغییر می کند و یا سبب حاد شدن رفتار های تهاجمی افراد می شود اما هیچگاه این موضوع به اثبات نرسیده است سلامت روح و روان سلامت روان به معنای آرامش فیزیکی و یا کمبود سر و صدا نیست و معنایی کلی تری را در پشت این عنوان جای داده است. برای مثال؛ در مواردی ممکن است فرد در هواپیما با وجود سر و صدا احساس آرامش داشته باشد، چون فکرش از لحاظ اقتصادی راحت است. با وجود این، هر کدام از ما مدتی از روز نیاز به آرامش داریم، اینکه سر و صدایی نباشد و در طول شبانه روز هفت الی هشت ساعت بخوابیم؛ بنابراین آرامش به طور کلی معنوی، اقتصادی، اجتماعی، جسمی و... است که می تواند در سلامت روح تاثیرگذار باشد. سلامت روحی نیز به معنای کیفیت زندگی است، بدین معنا که از زندگی لذت ببریم، همیشه شاکر و امیدوار باشیم، نیاز های اجتماعی مان برآورده شود، امنیت و حمایت اجتماعی داشته باشیم و افرادی باشند که دوستمان داشته باشند یا ما آن ها را دوست داشته باشیم. قطعا زمانی که سلامت روان به دلایلی محیطی به هم بخورد پیش آمادگی ژنتیکی برای بیماری خاص یا عصبی و افسرده شدن به وجود می آید و جالب تر این که؛ همه این عوامل در رفتار و شخصیت افراد تاثیر می گذارد. ماه، کره ای زیبا انسان از قدیم برای گاه شماری و به ویژه در کشاورزی، از کرهٔ ماه و چرخش منظم آن، بهره گرفته است. مسافران و دریانوردان نیز از نور و حضور ماه برای جهت یابی و ناوبری استفاده می کردند؛ ماه هم چنین در اسطوره های اقوام حضور زیادی داشته و در برخی فرهنگ ها حتی آن را به عنوان یک ایزد پرستش می کرده اند. گرانش (جاذبهٔ) ماه باعث به وجود آمدن جزر و مد آب های کرهٔ زمین می شود و هم چنین این گرانش کرهٔ ماه سبب باثبات ماندن محور گردش زمین به دور خود می شود که درصورت عدم وجود ماه، انحراف محوریِ زمین مرتباً تغییر می کرد و این امر باعث آشفته شدن آب وهوا و فصل ها در زمین می شد. آیا ماه روی سلامت روانی ما تاثیر می گذارد؟ طبق نتایج یک پژوهش آمریکایی که در سال ۱۹۹۵ در دانشگاه نوول اورلئان انجام گرفت، ۸۱ درصد دست اندرکاران سلامت روان بر این باورند که گردش ماه روی رفتار انسان ها تاثیر می گذارد، بگونه ای که، برخی از بیمارستان های روانی با فرا رسیدن ماه کامل طبق پروتکل مراقبت های ویژه عمل می کنند. اما باید گفت که این باور ها پشتوانه علمی نداشته و صرفا از تجربیات پرسنل بیمارستان ها نشأت می گیرد. به همین دلیل است که تاکنون هیچ پژوهش علمی رابطه ایی بین زمان کامل بودن قرص ماه و حاد شدن رفتار های تهاجمی افراد، افزایش خودکشی و یا قتل را به اثبات نرسیده است.