ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 25 آذر 1395 ساعت 12:16 http://www.migna.ir/news/39426/دلایل-راهکارهای-پیشگیری-مرگ-خود-خواسته-بهار-جوانی -------------------------------------------------- عنوان : دلایل و راهکارهای پیشگیری از مرگ خود خواسته در بهار جوانی -------------------------------------------------- مرگ خودخواسته و خاتمه دادن به حیات خویش (خودکشی)،از معضلات تلخ و ناگواری است که بعضا اخباری از آن در جراید و فضای مجازی منتشر و منعکس می شود،پدیده تاسف آوری که گاه، قربانیان آن افراد جوان یا نوجوانی هستند که که تیشه بر ریشه نهال زندگی خویش می زنند. متن : میگنا: مرگ خودخواسته و یا خاتمه دادن به زندگی و حیات و بقاء خویشتن از پدیده های نامبارکی است که هر از چند گاهی برای افرادی از جامعه و به زعم خویش با انگیزه خلاص شدن از مشکلات زندگی حادث می شود. مباحث و ارزیابی های کارشناسی بسیاری در خصوص خودکشی انجام شده و در قالب گزارشات متعددی نیز به کرات از طریق نشریات و سایتها منتشر شده است،اما آنچه که در این مجال به آن پرداخته خواهد شد،ناظر بر حذف فیزیکی برخی از نوجوانان و یا جوانان یا به اصطلاح کاهش سن خودکشی در بخش هایی از طیف ها و طبقات اجتماعی جامعه است. مهدیه نظم پرور،روانشناس و کارشناس امور خانواده در تشریح علل ظهور و بروز چنین حوادثی در سنین نوجوانی اظهار کرد:یکی از اصلی ترین عوامل موثر در وقوع خودکشی در سنین پایین،به بیماری های روحی،روانی و بعضا جسمانی فرد باز می گردد. گاهی نارسایی های روحی،روانی و جسمی،فرد را به ستوه می آورد و بازتاب آن در تصمیمات غلط و غیر معقولانه رفتاری مشاهده می شود. اساسا آستانه صبر و تحمل و قدرت تحلیل واقع بینانه در فراز و نشیب های زندگی در سنین پایین با ضعف و کاستی هایی همراه است. نظم پرور گفت:از سویی روحیه هیجانی،دیگر شاخصه و ویژگی این مقطع سنی(نوجوانی) است و ترکیب این دو با یکدیگر گاهی منجر به اتخاذ تصمیمات غلطی می شود که برای یک خانواده فاجعه بار خواهد بود. وی افزود:نقصان های جسمی،سرخوردگی های ناشی از معلولیت و گاه بیماری های شدید و صعب العلاج از دیگر مواردی است که گاهی مسبب بروز رفتارهای پرخطر از سوی جوانان و نوجوانان همچون خودکشی می شود. *فوت یا مرگ ناگهانی عزیزان مرگ نزدیکان و از دست دادن آنها،همواره با حزن و اندوه فراوانی همراه می شود،هر آنچه وابستگی بیشتر،به همان میزان تهدیدات و مخاطرات ناشی از خلا وجود چنین افرادی نیز تشدید می شود. یکی از خصیصه های سن نوجوانی معطوف به عدم توان پذیرش،هضم و فهم منطقی فشارهای روحی و عاطفی می شود که بعضا با شدت و ضعف هایی منجر به تحمیل آسیب هایی جدی به این گروهای سنی می شود. *مشکلات اقتصادی بضاعت و توانمندی مالی و اقتصادی،به تنهایی خوشبختی تلقی نمی شود اما یقینا نارسایی و چالش در این حوزه می تواند منشا اثر بسیاری از مشکلات محسوب شود. از بزرگان دین ما نیز نقل شده که یکی از ریشه های انحراف و گناه را باید در فقر جستجو کرد. با این اوصاف در شرایطی که فقر دامان خانوار را می گیرد،فرزندان و یا کودکان و نوجوانان چنین خانواده هایی به دلیل عدم مدیریت صحیح و اصولیِ ذهنی و فکری و نقصان های اندیشه ای که با آن مواجهند،دچار سرخوردگی هایی می شوند که چنین امری می تواند در بروز رفتارهای پرخطری همچون خودکشی موثر واقع شود. یکی دیگر از تبعات منفی ناتوانی مالی،احساس کمبودی است که گاهی برخی از نوجوانان به آن دچار می شوند زیرا با قیاس وضعیت خود با گروه های هم سن و سال خویش که احتمالا از توانمندی مالی بیشتری برخوردارند ،دچار نوعی از حقارت می شوندکه عامل چنین احساسی را باید در عدم توان کافی در تحلیل صحیح از وقایع زندگی جستجو کرد. در مجموع می توان به این جمع بندی رسید که ریشه اصلی اقدامات پرخطر در برخی از جوانان یا نوجوانان و بروز خودکشی در آنها ...را باید در عدم درک صحیح از شرایط و ناتوانی در مدیریت بحران جستجو کرد. بطور طبیعی برخورداری از رفتارها و منشی پخته و منطقی از کودکان و نوجوانان کمی دور از انتظار است زیرا باید مقتضیات خاص سنی هر کدام از دوره ها و مقاطع سنی را با ارزیابی دقیق و اصولی از توانمندی چنین گروه هایی از جامعه مدنظر قرار داد اما ضعف در آموزش و تربیت صحیح،متناسب با داشته ها و قدرت ادراکی چنین افرادی نیز نکته ای برجسته و ظریف است که گاهی از آن غفلت می شود. غفلتی که گاه با حوادث جبران ناپذیری همراه می شود و بعضا باید بهای سنگینی را برای چنین قصورهایی پرداخت. ورود به کانال میگنا منبع:باشگاه خبرنگاران