ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 10 آذر 1393 ساعت 13:19 http://www.migna.ir/news/28005/تنظيم-برنامه-خواب-کودکان-چگونه -------------------------------------------------- عنوان : تنظيم برنامه خواب کودکان، چگونه؟ -------------------------------------------------- لازم است والدين روش ساده خواباندن کودک را ياد بگيرند. همچنين بايد بدانند که چگونه وقت کافي براي خواب خود ايجاد کنند. متن : پروين با نگراني ميگفت: با اين که به تغذيه کودکم بسيار توجه دارم، اما احساس ميکنم شادابي گذشته را ندارد. اين مشکلي است که بسياري از مادران دارند و خيليها نميدانند که خواب کافي کودک براي خوشخلقي و سلامت وي بسيار ضروري است. بنابراين لازم است والدين روش ساده خواباندن کودک را ياد بگيرند. همچنين بايد بدانند که چگونه وقت کافي براي خواب خود ايجاد کنند. نکات زيادي در اين باره وجود دارد که به آن اشاره ميکنيم، از جمله: قانون يک: اهميت خواب ظهر را بدانيد: والدين بايد روي خواب کودک دقت کنند، زيرا تعداد ساعتي که کودک ميخوابد، روي سلامت وي تأثيرگذار است. نتايج بررسيها نشان ميدهد حتي کمبود يک ساعت خواب روي هوشياري و عملکرد مغز کودک تأثير ميگذارد و خستگي مفرط را افزايش ميدهد. بنابراين، متوجه زمان خوابيدن و مدت زمان خواب کودک خود باشيد. زمان خواب نيز، تأثير زيادي روي خلق و خوي کودک خواهد گذاشت. خوب است بدانيد زمان بيداري نوزاد خيلي کوتاه است و به مرور اين زمان افزايش پيدا ميکند. قانون ۲: ميزان خواب بايد با سن کودک متناسب باشد ساعت خواب ظهر و خواب شب بايد بر حسب سن کودک باشد. به عنوان مثال، نوزاد به ۱۶ تا ۱۸ ساعت خواب در روز نياز دارد که بين ۶ تا ۷ زمان خواب تقسيم ميشود. کودک يک ساله به يک يا ۲ مرحله خواب طي روز نياز دارد که روي هم ۲ تا ۳ ساعت است و به حدود ۱۱ تا ۱۲ ساعت خواب شب نياز دارد. دو سالهها به طور کلي به خواب ظهر يک تا ۲ ساعته و خواب شب ۱۱ تا ۱۲ ساعته نياز دارند اين مدت زمان براي کودکان متفاوت است و برخي به خواب کمتر يا بيشتر نياز دارند. قانون ۳: خوب استراحت کنيد: همه مادران اين توصيه را شنيدهاند که موقعي که نوزاد يا کودک خواب است خودشان نيز بخوابند. مادري که به تازگي زايمان کرده است نياز به استراحت کافي دارد. نوزاد هر ۲ ساعت هنگام شب او را بيدار ميکند و ۲۴ ساعته بايد در خدمت نوزاد باشد. اين امر به وي فشار زيادي وارد ميکند. خواب ظهر روزانه ميتواند کمکي براي مادران باشد. مادراني که به تازگي زايمان کردهاند، در صورتي که به خواب خود اهميت ندهند، ممکن است دچار افسردگي پس از زايمان شوند. از آن جا که حتي خواب ظهر ۲۰ دقيقهاي نيز ميتواند باعث نشاط و شادابي شود، بنابراين خواب ظهر را جدي بگيريد. قانون ۴: درخواست کمک کنيد کارهاي روزانه از تا کردن لباس شسته شده گرفته تا جارو کشيدن آشپزخانه، زمان زيادي ميبرد خيلي از اعضاي خانواده يا فاميل خواهند پرسيد که آيا به کمک نياز داريد؟ خجالت نکشيد و از مادربزرگ، مادر، خاله و عمه و... بخواهيد براي يک يا دو ساعت از نوزاد مراقبت کنند تا شما بخوابيد. قانون ۵: با بالا رفتن سن کودک زمان خواب وي نيز کم ميشود اما اين امر به اين معنا نيست که طي روز اصلاً نخوابد. تقريباً ۸۵درصد دو سالهها، ۶۵درصد سهسالهها، ۲۵درصد چهار سالهها و ۱۵درصد پنجسالهها طي روز ميخوابند. ممکن است کودکان ۳ تا ۵ سال در صورتي که خواب کافي شبانه داشته باشند، طي روز نخوابند. اما خواب ظهر براي همه سنين مفيد است. قانون ۶: برخي علايم نشان ميدهد که کودک به خواب نياز دارد: بدون در نظر گرفتن سن، علايم زير بيانگر اين است که کودک به خواب طي روز نياز دارد. *اگر واکنش وي نسبت به پيشنهاد شما مبني بر خوابيدن مثبت است و به راحتي به خواب ميرود يا کمي مقاومت نشان ميدهد اما خوابش ميبرد. *اگر صبح خوشخلق از خواب بيدار شود اما با گذر زمان بد عنق شود. *اگر هنگام عصر تا صبح، گريه و بهانهگيري ميکند. *علايم خواب مانند خميازه کشيدن، ماليدن چشمها و... را نشان ميدهد. *اگر هنگام ظهر يا عصر دچار افت انرژي ميشود. قانون ۷: کودک خوابيده را بيدار نکنيد: اکثر اوقات نبايد کودک را از خواب بيدار کرد، به ويژه اگر شب به اندازه کافي نخوابيده باشد. اگر کودک تا دير وقت بيدار بماند و صبح زود از خواب بيدار شود، وسط روز به خواب نياز دارد. شما ميتوانيد کودک را پس از يک خواب طولاني، آرام از خواب بيدار کنيد. قانون ۸: کودک را در معرض نور طبيعي قرار دهيد از آن جا که نور خورشيد به چرخه شبانهروزي بدن کمک ميکند، کودک را در نور طبيعي اول صبح قرار دهيد و بگذاريد اول صبح فعاليت کند. اجازه بدهيد روزي چند بار در بيرون از منزل بازي کند. از قرار دادن نور درخشان در اتاق خواب، هنگام خوابيدن طي روز و شب بپرهيزيد. در ساعت خواب بايد اتاق تاريک باشد. قانون ۹: فعاليتهاي قبل از خواب، آرامبخش و منظم باشد در ۷ روز هفته، ساعت خواب ظهر و شب را روي يک ساعت تنظيم کنيد. يک برنامه منظم براي خواب شب و روز باعث ايجاد شادابي ميشود. محيط گرم و راحتي ايجاد کنيد. غذايي سالم و کم قند را يک يا ۲ ساعت قبل از خواب به کودک دهيد. قبل از خواب براي او داستان بخوانيد. موسيقي آرام هنگام خواب باعث آرامش کودک خواهد شد. مترجم: عليرضا