ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 28 دی 1396 ساعت 7:00 http://www.migna.ir/news/43108/نتایج-مثبت-برقراری-روابط-حسنه-اولیاء-دانش-آموزان -------------------------------------------------- عنوان : نتایج مثبت برقراری روابط حسنه با اولیاء دانش آموزان -------------------------------------------------- مدیران مدارس باید با درک اهمیت و ارزش همکاری خانه و مدرسه و پایگاه خاص خانواده در تربیت و تعلیم افراد و پیشبرد اهداف آموزشی ، از هرفرصت مناسبی در جهت برقراری و حفظ روابط بین مدرسه و اولیاء استفاه کنند. متن : ميگنا: مدیر مدرسه مي تواند با حسن استفاده از رابطه خود و اولیاء از کلیه امکانات مادی و معنوی آنان نيز استفاده کند. سنگ زیر بنای ایجاد رابطه مطلوب حسنه با اولیاء شناخت ارزش و نقش خانواده در شکوفایی استعدادها، تربیت، آموزش و چگونگی ارتباط آنها با مدرسه است. نکته دیگری که در برقراری رابطه حسنه با اولیاء نقش اساسی دارد، درک علایق اولیاء و علاقمند ساختن آنها به مدرسه و برنامه های آموزشگاه هاست. بدون هیچ تردیدی اکثر اولیاء و یا تمام اولیاء علاقمند به همکاری با مدرسه هستند و دوست دارند تا به نحوی در امور مدرسه سهیم بوده و موجب سربلندی فرزند خود شوند. اما، همانطور که همه افراد از نظر توانایی ها و امکانات باهم تفاوت دارند، اولیاء نیز دارای استعدادها ، توانایی ها و امکانات متفاوتی هستند. مدیر مدرسه باید با کمک اولیاء و دانش آموزان مهارت ها، فنون، توانایی ها و علائق اولیاء را مورد شناسایی قرارداده تا از این طریق بتوان آنها را در تربیت و تعلیم دانش آموزان مشارکت داد. معمولاً اولیاء می توانند اطلاعات لازم و مطمئنی را درباره فرزندان خود به مدرسه بدهند. شناخت ویژگی های مختلف دانش آموزان سبب تسهیل شناخت، تصمیم گیری و حل مشکلات، هدایت و اصلاح رفتار آن ها می شود. بدون تردید شرایط خانواده تاثیر زیادی در پیشرفت و یا عقب افتادگی تحصیلی دانش آموزان دارد. مدیر مدرسه می تواند با اطلاع از وضع خانواده ها اعم از گرفتاری ها یا امکانات هم در رفع مشکلات و هم در کمک گرفتن از آنها استفاده کند. عده ای از اولیاء می توانند با توجه به تخصص، تجربه و همچنین کنجکاوی خود به مسائل و مشکلات مدرسه، چه از طریق پرسش از فرزندان خود و چه با مراجعه به مدرسه پی ببرند و به مدیر کمک فکری بدهند. بسیاری از دانش آموزان در اثر رسیدن به سن بلوغ و تغییراتی که از نظر روانی و جسمی در آن ها پدید می آید، دچار سردرگمی و هیجان رفتاری می گردندکه رابطه مدیر مدرسه با اولیاء می تواند آن ها را از افتادن به وادی نابهنجاری و انحراف باز دارد. هیچ دستگاه تعلیم و تربیتی مانند مدرسه نمی تواند به تنهایی و بدون کمک اولیاء به رفع مشکلات دانش آموزان بپردازد. این دو نهاد باید با همکاری تنگاتنگ زمینه های مشکل و علل گرایش دانش آموزان را به بزهکاری مورد بررسی قرار دهند و زمینه های سالم سازی محیط و تهیه امکاناتی که جلوی شیوع نابهنجاری را می گیرد فراهم سازند. حسین عامری نیا کارشناس مشاوره آموزش و پرورش شهرستان باوی