ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 15 خرداد 1398 ساعت 0:44 http://www.migna.ir/news/47412/آموزش-سلامت-روان-استفاده-۱۷۰۰-کارشناس-ارشد-شناسی-بالینی -------------------------------------------------- عنوان : آموزش سلامت روان با استفاده از ۱۷۰۰ کارشناس ارشد روان شناسی بالینی -------------------------------------------------- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با جذب و به کارگیری بیش از ۱۷۰۰ کارشناس ارشد روان شناسی بالینی در مراکز خدمات جامع سلامت و تدوین و بازنگری بسته‌های آموزشی مرتبط با گروه‌های سنی به آموزش گروه‌های هدف در حوزه سلامت روان می‌پردازد. متن : میگنا: به گزارش روز سه شنبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت این وزارتخانه با ادغام برنامه های سلامت روان در نظام شبکه و مهمترین هدف تعیین شده در برنامه عملیاتی ۵ ساله تحت عنوان افزایش سواد سلامت روان جمعیت عمومی از طریق کارشناسان مذکور در داخل مراکز بهداشت و خارج از آن اقدام به ارائه خدمات آموزشی در زمینه های مختلف سلامت روان کرده است. مهارت های فرزندپروری برای والدین دارای کودکان ۲ تا ۱۷ سال، آموزش مهارت های زندگی با تاکید بر مدیریت استرس، خشم، مهارت های ارتباطی و حل مسئله، آموزش خود مراقبتی و انگ زادیی در حوزه سلامت روان، آموزش و اطلاع رسانی در مورد بیماری های روانی و داروهای روان پزشکی، آموزش پیشگیری از مصرف مواد و پیشگیری از خشونت های خانگی از جمله آموزش های برگزار شده در حوزه های مختلف سلامت روان است. موارد فوق برخی از سرفصل های آموزشی طراحی شده در سطح اول پیشگیری هستند که توسط کارشناسان سلامت روان به مردم منتقل می شود و در کنار آن بسیاری از خدمات روان شناسی نیز به بیماران و خانواده آنها ارائه می شود که در حیطه پیشگیری سطح دوم قرار دارند.