شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ - 25 Nov 2017
میگنا : معلم یک گنجینه‌ ناب است
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۲ / ۱۹:۵۸ -
22 Jul 2013
کد مطلب: 18608
۰

فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی «پروانه صلاحیت اشتغال» می‌گیرند

مدیرکل امور پروانه‌های سازمان نظام پزشکی از توافقات انجام شده با وزارت بهداشت در جهت حذف پروانه دائم و موقت شاغلان حرفه پزشکی و جایگزین شدن پروانه صلاحیت اشتغال خبر داد و اجرای این آیین‌نامه را منوط به ابلاغ رسمی آن از سوی وزیر بهداشت دانست.
داریوش طاهرخانی در گفت وگو با ایسنا به تکلیف قانونی وزارت بهداشت برای سیاستگذاری در حوزه سلامت و همچنین نظارت بر امور درمان اشاره کرد و گفت: همچنین بر اساس بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، این اختیار به سازمان نظام پزشکی داده شده که نسبت به صدور و تمدید پروانه های مطب و مجوز فعالیت پزشکان و حرف وابسته در موسسات اقدام کند. البته در همین بند قانونی تصریح شده سازمان نظام پزشکی می تواند در زمینه صدور سایر مجوزهای قانونی فعالیت نیز مطابق مقررات وزارت بهداشت اقدام کند.
وی افزود: بر این اساس قانونگذار با نگاه دقیق خود این امکان را فراهم کرده که وزارت بهداشت امور مربوط به پروانه های اشتغال را به منظور کاهش تصدیگری دولت به سازمان نظام پزشکی واگذار کند و سازمان نظام پزشکی نیز مطابق مقررات حوزه سلامت کشور نسبت به این مساله اقدام کند. طاهرخانی به جلسات کارشناسی سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت جهت تصمیم گیری درباره حذف پروانه دائم و موقت جامعه پزشکی اشاره کرد و گفت: به دنبال برگزاری این جلسات در نهایت، کارشناسان هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که حذف پروانه دائم و موقت جامعه پزشکی اختلالی در حوزه سلامت کشور ایجاد نمی کند.
به دنبال این نظر کارشناسی، بر اساس شنیده های ما حذف پروانه دائم و موقت از تصویب شورای معاونان وزارت بهداشت نیز گذشته است.
وی ادامه داد: در این میان خلایی احساس می شد و آن این که پزشکان و گروه هایی که مجوز دفاتر کار را دریافت می کردند، برای تمدید پروانه مطب و مجوزهای خود به گذراندن دوره های بازآموزی ملزم بودند و به این ترتیب طی سال ها خدمت خود، دانش خود را نیز با دانش روز منطبق می کردند، اما درباره سایر افراد که در این گروه ها قرار نمی گرفتند، با حذف پروانه دائم و موقت هر چند یک فرآیند اضافی تعدیل می شد؛ ولی هیچ دستاوردی برای حوزه سلامت کشور ایجاد نمی کرد.
طاهرخانی یادآور شد: به این ترتیب تمام فارغ التحصیلان گروه پزشکی برای فعالیت در حیطه حوزه سلامت ملزم به اخذ پروانه صلاحیت اشتغال شدند.
همچنین در این توافق ها مقرر شد که تمام مراکز دولتی، خیریه و غیردولتی موظف شوند که در زمان استخدام یا انعقاد قرارداد و همچنین در زمان تمدید قرارداد از شاغلان گروه های پزشکی پروانه صلاحیت اشتغال را به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز اخذ کنند. البته برای حذف فرآیندهای اضافی، طرفین به این توافق رسیدند که آن دسته از شاغلان پزشکی که از پروانه مطب و مجوز دفتر کار برخوردارند و تاریخ آن نیز تمدید شده و معتبر است، نیازی به اخذ پروانه صلاحیت اشتغال نداشته باشند.
مدیرکل امور پروانه های سازمان نظام پزشکی با اشاره به فعالیت 106 سازمان نظام پزشکی در سطح کشور علاوه بر تهران در حوزه صدور پروانه عنوان کرد: از آنجا که تمام این 106 سازمان نظام پزشکی اکنون پروانه مطب و مجوز دفاتر کار شاغلان حرف پزشکی را صادر می کنند، سازمان نظام پزشکی آمادگی دارد طی 48 ساعت پس از ابلاغ این آیین نامه از سوی وزیر بهداشت، نسبت به آغاز صدور پروانه صلاحیت اشتغال تمامی فارغ التحصیلان گروه پزشکی و گروه های دیگر که از سوی وزیر بهداشت به سازمان نظام پزشکی تفویض شود، اقدام کند.
نام شما

آدرس ايميل شما

شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است تسلیم‌شدن و بلندنشدن یک انتخاب است. نگذار انتخاب‌هایت اسیر اتفاق‌ها شود..!!!