پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ - 14 Dec 2017
تاریخ انتشار :
يکشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ / ۰۸:۴۶ -
17 Apr 2011
کد مطلب: 2768
۳
۱۲۷

جدول جديد جرايم رانندگي : سبقت غير مجاز 100 هزار تومان

سرانجام قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از كش‌و‌قوس‌هاي فراوان ابلاغ شد و بدين ترتيب قوانين رانندگي پس از 40 سال در كشور به‌روز شد.
سرهنگ اصغر محبي، رئيس اداره حقوقي راهنمايي و رانندگي ناجا درباره مختصات اين قانون به جام جم گفت: در قانون جديد سقف جرايم 200 هزار تومان تعيين شده كه براي تخلف رانندگي در حالت مستي يا استفاده از مواد مخدر اعمال خواهد شد.
به گفته وي، براي سقف تخلف‌هاي مهم و حادثه‌ساز مانند سرعت غيرمجاز، سبقت و حركات نمايشي نيز 100 هزار تومان جريمه تعيين شده است و رانندگان متخلف در 160 تخلف باقيمانده نيز تا سقف 50 هزار تومان جريمه مي‌شوند. سرهنگ محبي درباره زمان اجراي اين قانون تاكيد كرد: بعد از ابلاغ همه قوانين بايد در روزنامه رسمي چاپ شوند و پس از چاپ و گذشت 15 روز قابل اجرا هستند.

رئيس اداره حقوقي راهور افزود: علاوه بر افزايش جرايم بازدارنده، توقيف گواهينامه، محروميت‌هاي اجتماعي، نمره منفي و ... از راه‌هاي كاهش تخلفات در قانون اصلاح شده‌اي است كه پس از 40 سال ابلاغ شده. براساس قانون جديد كه امروز ابلاغ شده است به افسران كادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي كه براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوط را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر كنند. بستن كمربند ايمني براي تمامي سرنشينان خودرو و كلاه ايمني براي راكب و ترك‌نشين اجباري شد. همچنين جريمه ورود به محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد هر ساعت يكبار اعمال مي‌شود. براساس يكي ديگر از مواد قانون جديد، بستن كمربند ايمني براي رانندگان و كليه سرنشينان انواع خودروهاي در حال حركت در تمامي راه‌ها و همچنين استفاده از كلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترك‌نشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است. از سوي ديگر تمامي رانندگان خودروهايي كه تاكنون براي سرنشينان خود كمربند ايمني نصب نكرده‌اند، موظفند ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب كمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام كنند. همچنين تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر كه از سوي راهنمايي و رانندگي يا محيط زيست يا شهرداري‌هاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيك به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيك استان‌ها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر تهران مي‌رسد، ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي‌كند كه از محدوده طرح ترافيك خارج شود و در صورت ادامه تخلف براي هر يك ساعت يك برابر جريمه خواهد شد. عابران پياده هم مقصر مي‌شوند همچنين براساس قانون جديد در راه‌هايي كه براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است، عابران مكلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمايي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط‌‌كشي‌شده، گذرگاه‌هاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده كنند. هرگاه عابران به تكليف مذكور عمل نكنند، در صورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين كه تمامي مقررات را رعايت كرده باشد و قادر به كنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسووليتي نخواهد داشت. عدم مسووليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شركت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت راننده ملزم به اجراي تعهدات موضوع بيمه‌نامه به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود. رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر‌پياده از محل‌هاي تعيين شده با فاصله‌اي كه به وسيله خط‌‌كشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد توقف كامل كنند. در غير اين‌صورت براي آنها مبلغ 200 هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود.

براساس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي رانندگان متخلف مأموران همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول تعيين شده را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوط ارسال مي‌كنند كه به اين ترتيب چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي باشد، گواهينامه او به مدت 3 ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت 400 هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌شود. پس از ضبط بار اول گواهينامه اين فرد، چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او به مدت 6 ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور و پرداخت 600 هزار ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌شود. از سوي ديگر در صورت تكرار تخلف توسط فرد متخلف 20 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يك سال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ كند.

براساس اين ماده، كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌كنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم مي‌شوند. به اين ترتيب بيشترين امتياز منفي در جدول تدوين شده تخلفات رانندگي به ترتيب متعلق به تجاوز از سرعت مجاز و رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روان گردان و افيوني با 10 نمره و حركات نمايشي و عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناك با 8 نمره خواهد بود. جريمه تخلفات حادثه‌ساز به 100 هزار تومان و مصرف روان گردان‌ها به 200 هزار تومان رسيد.

براساس يكي ديگر از مواد اين قانون، جريمه‌هاي تخلفات‌مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامي نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مكان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر در جدول تخلفات اين قانون از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال و در ساير موارد از 30 هزار ريال تا 500 هزار ريال است كه ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا كاهش تورم هر 3 سال يك بار قابل تعديل است.

همچنين چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني موثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذكور به تعميرگاه اعزام مي‌شود. در صورتي‌كه راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي كند وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضايي معرفي مي‌شود. ضبط گواهينامه و پلاك خودرو براي جريمه معوق براساس قانون جديد، همراه داشتن كارت خودرو، بيمه‌نامه شخص ثالث و برگه معتبر معاينه فني در حين رانندگي اجباري شد. براساس يكي ديگر از مفاد قانون جديد، هرگاه راننده متخلف ظرف مهلت 4 ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف، جريمه مربوطه را پرداخت نكند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه كتبي با مهلت يكماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي‌شود و در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاك وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد.

همچنين در صورتي‌كه مبلغ جريمه خودرويي به 10 ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يك‌ماه از تاريخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض اقدام نكند، راهنمايي و رانندگي مكلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه است.
در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يك هفته تعيين تكليف كند. برخورد با موتورسواران متخلف براساس يكي ديگر از مواد قانون جديد، تمام قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيكلت‌ها نيز جاري است.

حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي مارپيچ، تك‌چرخ، حمل يدك، عدم استفاده از كلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيكلت تخلف محسوب شده و مأموران موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيكلت حداكثر به مدت يك هفته و در صورت تكرار تا يك ماه اقدام كنند.

همچنين صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است. رانندگان حمل و نقل ريلي هم جريمه مي‌شوند از سوي ديگر شهرداري‌ها موظفند تمامي فعاليت‌هاي مربوط به حمل و نقل كالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب موسسات و شركت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند. همچنين جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از 40 هزار ريال تا 500 هزار ريال تعيين شده است. به اعتقاد كارشناسان حمل و نقل اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي گام بزرگي در تحقق عدالت اجتماعي، حفظ حقوق مردم و برخورد قاطع با متخلفان رانندگي است.

 
-

اجرای قانون اخذ جرائم از 10 اردیبهشت/ افزایش مهلت پرداخت برگ جریمه
رئیس پلیس راهور ناجا با اعلام اینکه آیین نامه جدید تخلفات راهنمایی و رانندگی از 10 اردیبهشت امسال اجرایی می شود گفت: این قانون برای رانندگانی است که تخلفات پرخطر و حادثه ساز انجام می دهند و برای 98 درصد از رانندگان تنها تسهیل عبور و مرور و آرامش به ارمغان می آورد.
به گزارش مهر، سردار اسکندر مومنی در نشست خبری صبح دوشنبه با اشاره به روند قانون جدید جرایم رانندگی گفت: بعد از 4 دهه در این قوانین بازنگری اساسی شد و تقریبا در طول سال گذشته این لایحه مهم و تاثیرگذار مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این لایحه برای تصویب چندین بار به شورای نگهبان رفت گفت: سرانجام در آخرین روز سال 89 این لایحه به تصویب شورای نگهبان رسید و در هفته اول کاری فروردین ماه توسط ریاست مجلس ابلاغ شد و اواخر هفته گذشته نیز رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد. نمی توانستیم با قوانین گذشته سوانح و انضباط ترافیکی را ساماندهی کنیم
وی با اشاره به افزایش تعداد خودروها در سطح کشور گفت: نمی توانستیم با قوانین گذشته که مربوط به زیر 500 هزار خودرو بود سوانح و انضباط ترافیکی را ساماندهی کنیم. شماره گذاری 12 میلیون خودرو در سال 89 سردار مومنی با تاکید بر اینکه افزایش تقاضا برای سفر در چند سال گذشته استثنایی بوده است خاطرنشان کرد: در سال 89 بیش از یک میلیون و 600 هزار خودرو شماره گذاری شده است و از سال 84 شمار خودروهای کشور 2 برابر گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه تا ابتدای سال 78 کل خودروهای کشور 3 میلیون و 400 هزار خودرو بود تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 13 میلیون خودرو وجود دارد و تنها در سال 88 و 89  میزان خودروهای شماره گذاری شده به اندازه کل تاریخ کشور تا سال 1377 بوده است. بنابراین نمی توانستیم به صورت سنتی و با قانون چند دهه پیش ترافیک سطح کشور را اداره کنیم.
سردار مومنی با اعلام اینکه قانون جدید از 10 اردیبهشت سال 90 اجرایی می شود گفت: برای اولین بار همه موضوعات از جمله راننده، عابر پیاده، خودروساز و سرنشین در نظر گرفته شده اند و مسئولیت های آنها تعریف شده است. رانندگان مقید به قوانین نگران نباشند وی با تاکید بر اینکه رانندگانی که به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام می گذارند هیچگونه نگرانی و دغدغه ای برای اجرایی شدن این قانون نداشته باشند، گفت: این قانون برای رانندگانی است که تخلفات پرخطر و حادثه ساز انجام می دهند و برای 98 درصد از رانندگان فعلی تنها تسهیل عبور و مرور و آرامش به ارمغان می آورد.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه در قانون جدید تخلفات رانندگی حقوق و تکلیف مردم با هم در نظر گرفته شده است، یادآور شد: این قانون یک طرفه نیست و برای متخلفان موارد بازدارندگی و برای رانندگانی که به قانون احترام می گذارند سیاست های تشویقی در نظر گرفته است و به هیچ وجه در خصوص اجرای آن اجحافی به مردم نمی شود و همکاران ما در سراسر کشور آموزش های لازم را برای اجرای این قانون جدید دیده اند. وی  با اشاره به کاهش تصادفات در نوروز امسال گفت: مثلث مردم، پلیس و رسانه ها سبب شد ترافیک نوروزی امسال به بهترین شکل مدیریت شود.

معافیت 5 ساله خودروها از معاینه فنی
سردار مومنی با اشاره به اینکه در قانون جدید تسهیلاتی برای رانندگان خودرو پیش بینی شده است گفت: اعتبار برگه معاینه فنی از دو سال به پنج سال کاهش پیدا کرده است و کلیه خودروهای صفرکیلومتر تا پنج سال  به داشتن برگه معاینه فنی نیاز ندارند.
وی ادامه داد: بیش از 50 درصد از خودروها مشمول این ماده قانونی می شوند. البته قانون پیش بینی کرده است که خودروهایی که بر اساس قانون نیاز به برگه معاینه فنی ندارند اما نقص فنی موثر داشته باشند پلیس می تواند از ادامه حرکت آن جلوگیری کند. همچنین قانون برای سایر خودروهایی که مشمول داشتن برگه معاینه فنی می شود به طور جدی اعمال می شود. افزایش مهلت پرداخت برگ جریمه به دوماه سردار مومنی با اشاره به اینکه مدت زمان پرداخت قبض جریمه از یک ماه به 2 ماه افزایش داشته است گفت: در حال حاضر مهلت پرداخت جرائم یک ماهه است و در صورت عدم پرداخت دو برابر می شود. همچنین ماده ای از این قانون در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن کلیه جرائمی که در سال 90 دو برابر شده اند در صورت پرداخت اصل جریمه بخشوده شوند.

رئیس پلیس راهور ناجا به نقش ایمنی راه و خودرو در جرائم جدید راهنمایی و رانندگی اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره 3 ماده 14 این قانون اگر بر اساس نظر کارشناسان نقص راه و یا وسیله نقلیه سبب تصادف شده باشد خسارت وارده برابر قانون از نهاد متخلف گرفته می شود.

وی با بیان اینکه اگر عابر پیاده از مسیر مشخص شده یا خط کشی عبور نکند و راننده هم به کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی عمل کرده باشد در قانون جدید عابر پیاده مقصر حادثه شناخته می شود، تصریح کرد: در تصادفات اینچنینی راننده از این پس مسئولیتی ندارد. همچنین در خصوص انتقال جسد در جاده ها با اعلام پلیس اورژانس و هلال احمر انتقال جسد را بر عهده دارند.

رئیس پلیس راهور ناجا از بکارگیری نیروهای معتمد برای شناسایی تخلفات رانندگی خبر داد و گفت: پلیس می تواند از نیروهای معتمد و داوطلب که آموزش های لازم را هم دیده اند برای درج تخلفات استفاده کند و بازرسان نامحدود بر اعمال قانون با پلیس همکاری داشته باشند. همچنین پلیس می تواند از مستندات و تصاویری که مردم در اختیارش قرار می دهند برای اعمال قانون استفاده کنند. به طور مثال اگر در مسیری پلیس حضور ندارد و تخلف رانندگان سبب افزایش بار ترافیکی  می شود و سایر رانندگان از این تخلف فیلم تهیه کنند پلیس به این تخلف رسیدگی می کند.

تشکیل شعبه قضایی در حوزه های راهنمایی و رانندگی
وی در ادامه به نحوه اعتراض مردم به جرایم گفت: تلاش می کنیم خطاها را به حداقل برسانیم اما اگر کسی به این جرایم اعتراض داشت می تواند به واحد اجرائیات راهنمایی و رانندگی در سراسر کشور مراجعه کند و اگر قانع نشد در شعبه قضایی که در همه حوزه های راهنمایی و رانندگی ایجاد خواهد شد مراجعه کند.
وی توضیح داد: حکم قضات این شعب را رئیس قوه قضائیه امضا می کند و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی نیز به عنوان مشاور حضور خواهد داشت و رای نهایی صادر شده قابل اعتراض نیست.

اعمال نمره منفی در قانون جدید اخذ جرائم
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه نمره منفی، توقیف خودرو و افزایش جرائم از نکات بازدارنده این قانون است، گفت: اعمال قانون نمره منفی نشان می دهد که قانون جدید پول محور نیست. نمره منفی برای 20 تخلف حادثه ساز احصاء شده است که در صورت کسب سقف نمره منفی گواهینامه باطل می شود.
سردار مومنی اضافه کرد: در مرحله اول به جز اخذ جریمه اگر نمرات منفی راننده متخلف به 30 برسد گواهینامه برای بار اول 3 بار توقیف می شود و پس از اخذ مبلغ 400 هزار ریال گواهینامه پس داده می شود. وی ادامه داد: در مرحله دوم با کسب 25 امتیاز منفی گواهینامه 6 ماه توقیف و با واریز 600 هزار ریال به حساب خزانه به صاحب آن بر گردانده می شود و برای سومین بار راننده حادثه ساز پس از کسب 20 امتیاز منفی گواهینامه اش ابطال می شود و پس از گذشت یک سال با گذراندن دوره های آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال می تواند گواهینامه دریافت کند.

رئیس پلیس راهور با تاکید بر اینکه تخلف استفاده از مواد مخدر در خودروهای عمومی می تواند گواهینامه را در مرحله سوم ابطال کند، گفت: به جر 6 تخلف حادثه ساز مانند حرکات نمایشی، تجاز از سرعت مجاز، سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت به طور مارپیچ و حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها، باقی موارد در 24 ساعت تنها یک بار موجب کسب نمره منفی می شود اما جرائم نقدی در جای خود باقیست.

جریمه 200 هزار تومانی برای رانندگان استفاده از مواد مخدر
سردار مومنی با اشاره به اینکه استفاده از مواد مخدر، الکل و قرص های روانگردان 200 هزار تومان جریمه خواهند داشت، گفت: رانندگانی که این تخلف را مرتکب شوند در خودروهای عمومی 20 نمره منفی و در خودروهای شخصی 10 نمره منفی کسب می کنند. همچنین 6 ماه توقیف گواهینامه را به دنبال خواهد داشت و پس از اخذ 200 هزار تومان جریمه به دادگاه برای رسیدگی به این تخلف معرفی خواهند شد. همچنین ارتکاب تخلفات همزمان در جرائم 6 گانه سبب اخذ جریمه، نمره منفی و 3 روز توقیف خودرو می شود.
 
Iran, Islamic Republic of
جرائم رانندگي
Iran, Islamic Republic of
با سلام:بسیار عالی است اما کاستی در آن مشهود است و آن اینکه نقص فنی خودرو از ناحیه سازنندگان خودرو و نقص فنی و نداشتن علائم رانندگی لازم جاده ها لحاظ نشده و کاملا یکطرفه می باشد!
حمید
Iran, Islamic Republic of
آیا جرایم دوربین دوبرابر هم می شوند؟
Iran, Islamic Republic of
بسيار خوب است اما اينچنين راننده خوبي كه قانون رارعايت كندونقص فني درخودرو نداشته باشد:نيازبه خط كشي اصولي خيابان،جدول بندي باكيفيت ورنگ مناسب،آسفالت بدون دست انداز كه خودعامل نقص فني ميباشد،دارد.خواهشمنداست شكل خيابانهارا قانوني كنيد تامردم قانونمندشوند وازرانندگي لذت ببرند. باسپاس از زحمات بي شائبه شماعزيزان
Iran, Islamic Republic of
البته جریمه بالا خوب است ولی بشرط انکهمردم را بیجهت جریمه نکنند ووسیله خوبی شده برای اخاذی از مردم بدبخت چون همینطوریدارن جریمه میکنن آخه یکی نیست بگه شما اول جاده ها و ترافیک تون رو درست کنید بعد قانون بتراشید.اول جای پارک درست کنید بعد پارک ممنوع بزنید . . .
پس كجاي قانون قراره به نفع مردم باشه ؟
Iran, Islamic Republic of
باسلام آقایانی که جرایم را بالا میبرند مشکلی نداره فقط لطف کنن بقیه قوانین رانندگی رو هم بروز کنن وکسانی که برگ جریمه دارن صلاحیت داشته باشن جریمه خراب بودن یکی از چراغهای دنده عقب (نقص فنی خودرو)به پارکینگ بردن خودرو هسته که بعضی ازافسران ماشین رو توقیف میکنن؟؟؟؟مردم آزاری چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
با سلام من افسر وظیفه راهور شیراز هستم. کد اخطاریه برای اعمال جرائم هم دارم. لازمه اعمال صحیح قانون بنظر بنده بعد 1 سال خدمت در لباس راهور، اقتدار پلیس، احداث بزرگراهها جهت تسهیل عبور و مرور، به روز شدن رسیدگی به امور مختلف در مراکز راهنمایی و رانندگی و انتظامی، احداث پارکینگ مخصوصا از نمونه رایگان، خط کشیهای مرتب و وابسته نبودن به شهرداریها برای یه خط کشی ساده، دقت در نصب رئسای پلیس از جمله راهور مرکز استان فارس، آموزش لازم افسران و درجه داران وظیفه قبل از گماردن آنها در سطح شهرها و حمایت از آنها و قرار دادن وسائل دفاعی در اختیار آنها به عنوان مامور حرفه ای ، آموزش دیده و قابل اعتماد. بهرحال باید از نیروهای وظیفه به خوبی استفاده کرد. تعدادی که در اداره هستن به شستن و نظافت مشغول هستن تعدادی هم که در سطح شهرن باید 10 ساعت بایستن و ناسزا بشنون.
بعضی ها حقشونه. نوش جانشان!
حسين
Iran, Islamic Republic of
حرف شما را كاملا قبول دارم.من هم افسر وظيفه راهور تو تهران بودم
Iran, Islamic Republic of
اگه مستقیم میزان رشوه تعیین بشه خیلی بهتره.(با پوزش از معدود افسران وظیفه شناس)
Iran, Islamic Republic of
اصولا قانون چیزه خیلی خوبیه ولی مسئولین محترم که دیواری کوتاه تر از دیوار مردم بیچاره پیدا نمی کنن یه خورده هم به خودشون گیر بدن: چرا پارکینگ ترجیحاً طبقاتی به اندازه کافی نداریم؟ چرا وسط اتوبان سر یه پیچ خطرناک آسفالت جاده هم خرابه؟ (اتوبان قزوین - رشت که بعد از 6 ماه درستش کردن) چرا یه پیست اتوموبیل رانی درست و حسابی و ارزون قیمت نداریم که جوونا خودشونو اونجا تخلیه کنن؟ چرا به جای نصب چراغ خطر از سرعت گیر استفاده میشه ؟و در آخر چرا هر چی سنگه مال پای لنگه ؟
Iran, Islamic Republic of
جريمه خوبه ديگه خرجها زياد شده بايد يه جوري زندگيشونو بگذرونند. اينو همه ميدونند حتي از بچه هم بپرسي جواب ميده
سعيده
Iran, Islamic Republic of
بيخود تهمت نزن و گناه هتو بيشتر نكن كه دو روز ديگه باس جواب پس بدي . من يك كارگرم و يه پرايد دارم . مثل آدم اگه همه رانندگي كنن كسي جريمه نمي نويسه . ايراد از خودتونو دوستان
United States
آدميت براي تو گوش به فرمان يه ادم ديگست،آفرين
مادر يك جوون
Iran, Islamic Republic of
سردار مومني مردي خوش قلب،مردمي،دوست داشتني است . خدا حفظش كنه بحق 5تن. اين جريمه ها رو گذاشتن اول براي حفظ جان ما بعد جان ديگران . فرض كنيد تو اتوبان و جاده ها همه رانندگان مجاز بودن با هرسرعتي رانندگي كنن تعداد كشته هاي ما 10برابر الان مي شد . زنده باد پليس راهور .
من یک میوه فروش هستم اومدم پنج تومن پول دربیارم اومدن گفتن داری چیکار میکنی 40تومن جرمه نوشتن آخه این نامردی نیست
سلام ، ضمن تشکر از پلیس های باشرف ... در شب تاسوعا 13 آذر بعد از محور زنجان به قزوین ماشین گشت به دلیل خاموش بودن یکی از چراغهایم به من ایست داد هنوز تازه از عوارض خارج شده بودم و تیرهای چراغ برق جاده را کاملا روشن کرده بودن و من اطلا از خاموشی چراغم با خبر نبودم پس ار پیاده شدن و قتی ضربه ای یه چراغ زدم اون روشن شد اما پلیس یک دنده راضی نشد و گفت این به در د خودت می خوره بعد سپردن ما به 2 ماشین گشت و کلی التماس و صرف وقت (یک ساعت) و سرما خوردن 15000هزار تومان آن هم با کد تخلف بی ربط 1145 جریمه شدن از ناراحتی و بی عدالتی تا تهران با عصبانیت رانندگی کردم و فقط احترام به لباس او من رو وادار به عکس العملی نکرد .
محب
بابا دیگه ریزشو نگو دفعه بعد ارفاق نمی کنن !
محب
سلام
کمترین جریمه یک لحظه غفلت 40000 هزار تومان حقوق ما 780000 تورو خدا از این قانون بند های بی درد باید پرسید چرا باید اینطور باشد ؟.با 85 ک/س مجاز در شب آدمو خواب میبره حداقل 120تا رفت تا خواب نبره تازه بعد با دوربین مواجه می شی البته خدا پدر افسره رو بیامرزه که از نماینده ها بهتر درد منو فهمید .نهبندان - بیرجند
سلام خسته نباشيد لطفا جادهها وخيابانهاو ماموران پلس راه هارا استاندارد كنيد ودر ضمن برگ جريمه هاي ازپليس 10 اخذ مي شود مي بينيم كه جريمه ديگران براي وسيله ما ثبت شده لطفا يك كمي به خودتان بيايد .
سلام مگه جاده ها وخیابان های ما طبق استاندارد جهانی،قیمت ماشینها مطابق روز دنیاست، کیفیت ماشینها طبق روز به چه علتی و روی چه قانونی ایران خودرو و سایپا دارن اشغال به ده برابر قیمت میندازن به مردم بعد شما جیب مردم بد بخت رو خالی میکنین اگه قانون مداریداول اونارودرست کنید بعد جریمه طبق جرایم روز بنویسین قابل توجه ان دسته از مسئولان که اینجوری جریمه تعیین میکن
Iran, Islamic Republic of
تا زمانی که 50 درصد دقت راننده به چاله های خیابان و وضع تولید ماشین اینه. نه تصادفات کم میشه نه مرگ و میر ناشی از آن. پس اضافه کردن جرائم هدف دیگه در میانه
نبودن علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی مناسب در جاده ها ، جاده های غیر استاندارد ، نبودن کنترل پلیس در خیلی از محورها که دور از آبادی و شهرها هستند ،دست اندازها و چله های غیر قابل پیش بینی ،و سایر مشکلات : آیا پلیس و راه و ترابری این استاندارها را در اختیار رانندگان قرار داده است که در مقابل رعایت قانون رااز مردم انتظار دارد .
در کلیه کشورهای دنیا استاندارد تولید و خروج اتومبیل از رده با هم تناسب دارد آیا در کشور ما تولید انبوه خودروهای غیر استاندارد و بی شمار با ظرفیت جاده های کشور ما برابری دارد . واقعا چه کسی از این تولید سود می برد و کسی هم جرات ندارد در این مورد حتی اظهار نظر کند . چرا کیفیت پایین بدنه و قطعات به کارخانه ها تحمیل نمی شود و باید مصرف کننده آسیب ببیند و تاوان بدهد.(عیب کسان منگر و احسان خویش .. دیده فرو بر به گریبان خویش ). با زور و اخطار بی منطق هرگز مشکل تصادفات و جاد های کشور حل نخواهد شد. باید استاندارد سازی و فرهنگ سازی و همکاری متقابل باشد. موفق باشید . از ما گفتن .
تازمانیکه پلیس کمین میکنه و برخی هم با رشوه از متخلفین میگذرن نمی شود انتظار بهتری داشن
امیر
Iran, Islamic Republic of
پلیس باید نامحسوس باشه کمینشم بذا به این حساب ...............تو که عقلت بیش از این نیست بهتره چیزی نگم/
احسان
Iran, Islamic Republic of
پلیس نامحسوس نیست داداش اون کنترله که باس نامحسوس باشه.
پس اول برو عقل خودتو درست کن بعدا سوادتو بعدا بیا ببینیم بلدی مثل ادمیزاد حرف بزنی یا نه
Iran, Islamic Republic of
فقط جریمه پس جاده ها کی درست می شوند وپارکینها کی آماده میشوند ونقائص خودرو ها کی اصلاح میشوند و واردات خودرو کی آزاد می شود تا از دست خودروهای بی کیفیت راحت شویم و بالاخره پلیس بجای کمین و جریمه بهتر است راه بندانها ومشکلات ترافیک را حل کندو خطوط عابرهای پیاده را مشخص نماید بعدا جرایم پس از 40سال را اجرا نماید
Iran, Islamic Republic of
تصویب قوانین متناسب با اوضاع و احوال رانندگی از اهمیت بالایی برخوردار است.البته در تهیه و تصویب قانون بایستی کلیه ابعاد قضایا مدنظر قرار گرفته و تحلیل لازم صورت پذیرد که متاسفانه در قانون جدید مشهود نمی باشد. بطور مثال برای مواردی که رانندگی را با مشکل مواجه می سازد از قبیل عدم رسیدگی به وضعیت راهها و ترافیک و ... بایستی وزیر یا مسئول متخلف نیز جریمه شده و نمره منفی اخذ نماید.در ضمن با این قانون جدید نون خیلی از افسران پلیس بیش از پیش تو روغنه!!! (البته به جز افسران سالم)
ای بابا این که چیز تازه ای نیست کوجای مملکت دروست که جراییم رانندگیش باشه
به نظر بنده خوبه اما براي يك سري تخلفات مبلغ جريمه خيلي زياده مثل توقف ممنوع ، يا مواردي كه حادثه ساز نيست . درضمن درقبال افزايش جريمه ها بايد امكاناتي از قبيل پاركينك در مراكز شهرها ،جلوي بانكها يا ادارات پر رفت و آمد هم باشد .
Iran, Islamic Republic of
اینها روشیه برای راحت تر رشوه گرفتن و در آمد زایی جانبی نیروی انتظامی و پلیس
Iran, Islamic Republic of
به نظر شما راه رشوه گرفتن و اضافه شدن حقوق افسران از این طریق بهتر نشده است نکنه یارانه ها هم در اضافه شدن جرایم هم نقش داشته است؟ما که یارانه جریمه نمیگیریم .....
Germany
طبق قانون باید حقوق کارمندان بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد آیا چنین است؟
با عرض سلام و خسته نباشید : خواستم بگم که عوض اینکه جرایم رو بالا ببرین دو راه دیگه هستش که باید انجام بدین1-آموزش و فرهنگ سازی از ابتدا یعنی از مدارس 2- اینکه به نظر شما مثلا خودروی پراید ایمن هستش ؟؟؟؟؟ پس ایمنی خودروها روهم نظارتی داشته باشید لطاً
Iran, Islamic Republic of
باسلام قانون خوبه چرابایدمردم عادی فقط قربانی اجرای قانون باشند ولی پیمانکارمحترم شرکت توس رادیه که پروژه آسفالت روکش محورقوچان وفاروج وبلعکس جاده رو پرازدست اندازرهاکرده وضررش هم مردم بیچاره از نوع مالی وجانی میبینند وکسی هم کاری به کارش نداره اون جریم نمیشه واگر هم تازه بشه چه سودی برای مردم داره
Iran, Islamic Republic of
خیلی خوبههههههههههههههههه اگه رعایت کنن
Iran, Islamic Republic of
با سلام .حالا که تمامی وزارتخانه ها درافزایش قیمت خدمات از هم پیشی میگیرند.راهنمایی ورانندگی هم میخواد عقب نمانه.فقط بیچاره ما مردم که هم مورد اجحاف قرار میگیریم هم منت بسرمان میگذارند .
United States
تكليف رانندها با دست اندازهاي جورواجور و عميق داخل جاده ها چيست؟؟؟آيا بايد براي جريمه نشدن با همان سرعت قانوني از روي دست انداز عبور كنند؟؟ و متحمل هزينه هاي سرسام آور تعميرگاه ها را به جان بخرند؟؟ يااينكه بيخيال جريمه شده و از مسير منحرف شوند؟؟؟
باسلام و خسته نباشید.بجای بالا بردن جرائم بفکر درست کردن راهها باشید.اکثر تصادفات بعلت استاندارد نبودن راهها می باشد
Iran, Islamic Republic of
من یه سوال کاملا متفاوت دارم و اون اینه که تکلیف راننده های مثلا مرد که مزاحمت ایجاد میکنن و کلی خطرات تصادفی برای راننده های خانم بوجود میارن چی میشه؟؟؟ کاش یکی هم برای اینجور مجرمها جریمه ای تعیین کنه..ضمنا بنظرمن نداشتن چراغ ترمز از مهمترین علل تصادفات بعد از عدم رعایت فاصله ایمن هست و مبلغ جریمه بالایی باید داشته باشه.
Iran, Islamic Republic of
عمیقا متاسفم که با تشدید مجازات و تنبیه می خواهیم فرهنگ رانندگی و شهروندی را سامان دهی کنیم.
امروز به خاطر یک ثانیه عبور از چراغ قرمز یک صد هزار تومان جریمه شدم عهد کردم که به خاطر فقط بیست و پنج صدم باید دانش آموزان را تجدید و تا جایی که در توان دارم مردود کنم چون تا الان گذشت کردم الان دیگر با این فتواهای غیر شرعی پلیس هیچ وقت گذشت نمی کنم . و من متاسفم برای این مملکت اسلامی که پلیس حکم شرعی صادر می کند .آیا این پول گرفتن شرعی است ؟
Iran, Islamic Republic of
زورشون به ایران خررو و سا یه پا نمیرسه پلاک میکنن اونوقت میگن با این لگن ها استاندارد رانندگی کنین-اونم که وضع جاده هاشونه-مالرو درس میکنن-خوب کیسه ای دوختن-ولی ... بالاخره راه پیچوندنشو یاد میگیریم-ما ایرانی هستیم-خدای این کارا-داغ این جریمه ها رو به دلشون میذاریم-
Iran, Islamic Republic of
ای جریمه رو گذاشتن تصادف پیش نیاد ولی بر عکس تصادف زیاد شده - به نظر من این چنین جرایمی نیاز به پلیس خوب و جاده و جدول استاندارد داره من پلیس دیدم خودشون سبقت ممنوع میرن و راه نما که اصلا هر کاری دلشون میخواد میکنن و لی برای مردم اینه دیگه
اصلاخوب نیست. فقط همین که ملت باید گوش کنن تو تونل رسالت با سرعت 20تا برو که مجازه بعد بهت میگم چه بلایی سرت میاد.
سلام جریمه کسی که فقط 5کیلومتر اضافه سرعت داشته با کسی که که 60کیلومتر بیشتر داشته فرق شان چیه .
بهتر است ابتدا خیابنها را استندارد کنن بعد به فکر دوشیدن و سرکیسه کردن مردم بیچاره باشند
به نظرمن بیایدیه کم جاده هاتونواستاندارد کنید جریمه ها روچرا زیاد میکنین مردم دارن روانی میشن اخه اینم طر
درایران تمامی تخلفات با پرداخت پول به دولت امکان پذیراست خلافهای از مو باریک را زیر دره بین میگزاریدولی خلافهای خودتان که کنده تر از کل قانون است ودر قانون جابجا نمیشود جریمه اش چقدر است و به چه کسی میرسد
نگاه به جیب کی کردین وجریمه تصویب کردین؟اگه واقعا قصدتون سرکیسه کردن نیست همین نمره منفی ودر نهایت ضبط گواهینامه با میزان جریمه قبلی بازدارنده است.
Iran, Islamic Republic of
بنده روز جمعه مورخ23 دی در 30 کیلومتری آستارا و در جایی که حداکثر سرعت مجاز 110 کیلومتر بود (آزاد راه)، بدلیل پایین آمدن از سرازیری بطور ناخواسته برای چند ثانیه از حداکثر سرعت مجاز فراتر رفتم که بمحض آلارم ماشین برای عبور از سرعت 120 کیلومتر متوجه شده و سرعت را کاهش دادم ولی بدلیل همین چند ثانیه 40 هزار تومان جریمه شدم و با توجه به حقوق کارمندی و اینکه آن روز خانواده را برای خرید و هواخوری از رشت به آستارا می بردم ، تمام روز به کام خود و خانواده ام زهر شدو می خواستم در رابطه با نا عادلانه بودن نحوه و مقدار جریمه چیزی بنویسم که با توجه به آنکه تمام گفتنی ها را سایر هموطنان گفته اند ، فقط به ذکر یک تاسف از بابت نوع نگرش مسئولان به باب تخلفات و نوع جریمه آنهااکتفا می کنم
درود بر پلیس راه
امروز 30 دی 90 من در ساعت 10 صبح به خاطر روشن نشدن یکی از چراغ های ترمز و همراه نداشتن گواهینامه جریمه شدم 30000 تومان ( واقعا هم نمی دونستم) آیا این انصافه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام . اينايي كه ميگن اين روند خوبه معلومه كه تا حالا بخاطر 5 كيلومتر اضافه سرعت يا يك مورد جزيي تر جريمه سنگيني نشدند كه متوجه بشن چقدر به آدم فشار مياد اون ياور در خيابانها ويرراژ ميره اون تريلي در جاده ها مي گازونه كلي تصادفات ببار مياره ولي آقايان مامور پليس معلوم نيست كجاس؟
Iran, Islamic Republic of
سلام امروز تو میدان مطهری قم به خاطر نذاشتن کلاه ایمنی منو 30 هزار تومن جریمه کردن. به جای اینکه به فکر حل ترافیک میدون باشن 5 تا سرباز ریختن وسط خیابون ترافیک رو بیشتر میکردن همه رو هم بالای30 تومن جریمه میکردن اونوقت اون افسر احمق نمیگه اگه اینا پول داشتن ماشین میخریدند نه سوار یه موتور 200 هزار تونی بشن اسلامیه دیگه.
خیلی خوبی این جوری باعث میشی که کسی کمتر تخلف کنه.سایتتون عالی بود اما کاش از تصویر هم استفاده میکردین.
توروحتون بااین قانونتون .از همتون متنفرم
اقای افسران باوجدان باشید ونظر یک وظیفه راجدی نکرفته چون توان پس خاهید داد
آقا جان چرا شما ایرانی جماعت از آخر میاید مشکل رو حل کنید؟بابا از اول سعی کنید جلوی مشکل رو بگیرید .اول ایمنی راه وخودرو بعدا جرائم.خو تو این جاده های خیلی بد با این پراید خیلی بدتر معلومه دیگه یعنی خودکشی!!!!!!!!!!!!!
بابا تا کی این وضع ادامه پیدا می کنه تا کی باید از این جریمه های سنگین جان سالم ببریم تا کی می خواین جریمه ها رو دو برابر کنید به خدا دیگه کشش نداریم
من عاشق نظام هستم ، همه چی خوبه و من دارم در جامعه از زندگی عادلانه و قانونهای خوب لذت می برم .
Iran, Islamic Republic of
1.رضا شاه که راه سراسری درست کرد تا بعد از اون هر سال فقط چاله ها شو با مواد آسفالت نما پر کنن.2.تمامی احشام به خاطر ایجاد راه های مالرو که در اثر گزینش طبیعی و پدیده تکامل و با همت مسئولین به نقش آسفالت مزیین میشوند.3.دوستانی که هراز چندگاهی جریمه ها را زیاد میکنند تا به یاد زحمات مسئولین باشیم و بدانیم که جان بیشتر از درامد زایی برایشان اهمیت دارد.4.تولید کنددگان داخلی که با تکیه بر توان و اراده ملی دیگر انگشتی برای گاز گرفتن در دستهای جهانیان باقی نگذاشته اند(آخه تبدیل قوطی کنسرو و جعبه کبریت به خودرو در تیراژ انبوه از مایند فریک هم بر نمی آید و به معجزه شبیه است)5.ملت جان بر کف که با اشتیاق تمام و شور مضاعف تجربه و هیجان سوارشدن محصولات(ببخشید اختراعات) داخلی را با هیچ مشابه خارجی با اختیار و انتخاب کامل خود عوض نمیکنند.6.سرمایه گزار خصوصی که با اموال عمومی اتوبان 100 کیلو متری میسازد(اختراع میکند)و در عوارضی هزینه ناچیز 50000و200000 ریالی تیغ میزند.7.یکم خودتون فکر کنید چند صد مورد مشابه برای آمرزش پیدا خواهید کرد..
Iran, Islamic Republic of
به نظر من بايد همه در حد تهوع انگيزي قوانين رو رعايت كنيم تا ديگه پليس نتونه كسي رو جريمه كنه و پول دربياره. ميدونم سخته ولي يك راه مبارزه منفيه.بايد درآمدشون از جريمه رو قطع كنيم-------------------پول جریمه به حساب پلیس واریز نمیشه بلکه به حساب خزانه کشور میروه
Iran, Islamic Republic of
سلام به همه معترضین.بایدبگم همه تون یکطرفه۰به قاضی رفتین!من واکثردوستانم به صورت اتفاقی یاتحت تاثیرتبلیغات کذب سازمان پلیس روزاول استخدام شدیم .اجازه خروج هم نداریم بارهاگفتیم که جریمه زیادوخالی فایده ای نداره ولی متاسفانه روسانه تنهاپرسنل راتامین نمیکنند بلکه خون پرسنل راداخل شیشه کرده وباافزایش آمارمبلغ جریمه وتعیین حداقل برای ماباعث نارضایتی مردم میشوندو نان زن وبچه ماراهم مشروط به جریمه نوشتن حداکثری میکنند(برخلاف تمام تبلیغاتشان)!ومانه راه پس داریم نه پیش وفقط حرف مشنویم وخون دل میخوریم.خدمت مابرخلاف قانون کاربصورت شیفت ۲۴\۲۴است(بدون اضافه کاراستحقاقی مان)ومارادرصورت اعتراض سریعاتبعیدودادسرایی میکنند!چوب دوسرطلاشده ایم!بلکه سه سرطلا!چون خانواده هایمان هم تا الان یک روز خوش نداشته اند!من ازهمه کسانی که بخاطرجریمه ازماناراحت شده اندمعذرت میخواهم.شما به ماکمک کنید شرایط بدی داریم بخدا
Iran, Islamic Republic of
جریمه ها برحسب حقوق و مزایای کشور ما نمی باشد.بهجای این جریمه های سنگین باید فرهنگ سازی کنیک نه ...
Iran, Islamic Republic of
پلیس ‏
ناراضیه ‏
مردم ‏
مظلوم ‏
‏ ناراضین!‏
چطور ‏
خداراضیه؟،.‏ ا
اونام ‏
مجبورن ‏
واقعا۱خانه ‏
ازپایبست ‏
ویران ‏
است.
Iran, Islamic Republic of
بابا این همه جریمه برا چی یه کم جایزه هم به اونایی که تخلف نمیکنن بدید
Iran, Islamic Republic of
سلام مردم دیگه کسی با ماشین شخصی سفر نکنه هواپیما خیلی ارزون ترهمن از بندر دیلم رفتم بوشهر کرایه تاکسی هر نفر 10000 تومان هست ولی من بخاطر یه سبقت اونم توی ازاد راه 900000 تومان جریمه شدم واقعا....
آقایون به من بگید افسری که توی ماشین شب سرد زمستونی نشسته و 1 متری خودشم نمیبینه چطوری 1 کیلومتر قبلشو میبینه میگم سبقت نگرفتم میگه بیا و ثابت کن شما بگید با این افسر جرو بحث میشه کرد که از روی حدسیات جریمه میکنه یا اینکه قبلا" سرنشین که توی ماشین بود و پارک دوبله کرده بود افسر اعلام میکرد و بعد جریمه نه اینکه برای دو سه دقیقه اونم با سرنشین از پشت یواشکی جریمه رو بچپونی زیر آینه بغلو لبخند بزنی .......درضمن اینم بگم اصلا" قبضاتونوپرداخت نمیکنم تا حالتون گرفته بشه بزار دو برابر سه برابر بشه . یه کمی دقت کنید نمیخواد مو رو از ماست بکشید برید اون 3000 میلیاردو بگیرید . ایشاالله بترکید؟؟؟؟؟؟؟؟تو رو خدا برای اضافه کردن درآمدای دولت این راه خوبی نیست که از قوانین راهنمایی رانندگی مایه بزارید
خانه من پاركينگ ندارد و در خ دانشگاه ضلع جنوبي دانشگاه تهران واقع است. ديشب ماشين را در كوچه پارك كردم دزد زد قفل صندوق عقب شكست و ٢٠ هزار تومان هزينه تعميرش كردم. به همين خاطر امروز در خيابان اصلي (لبافي نژاد) در محل بدون تابلو توقف ممنوع پارك كردم صبح ديدم٤٠ هزارتومان برگه جريمه نوشته اند. شما بگوييد از دست دزد و پليس در اين شهر پر اشوب به كجا پناه ببرم؟  
United States
شما میدونید کد تخلف رانندگی 2101 در مورد چیه؟ ممنون میشم بدونم چون نمی دونم چرا این جریمه رو شیشه ماشینم بود
مامورین کارکشته وبی نظر نیستن این باید اصلاح بشه بعضی از ماشینها بدون تخلف جریمه میشن کسی هم رسیدگی نمیکنه
زمانی خوب است که پلیس اشکالات خود جاده وموارد مشابه را حل کند
تشویق وبخشودگی برای رانندگان منضبط در نظر گرفته شود و اعمال شود
وقتی قانون زوریه معلومه آخرش هم به زور جریمت میکنن چه قانونی چه غیر قانونی وقتی به افسر وظیفه میگن تا شب باید 40 برگ جریمه پر کنی من و شما باید طعمه بشیم
تبریز نداشتن مدارک برای چند لحظه یعنی تا اوردن از خانه انهم از ان طرف خیابان تا انطرف خیابان توقیف خودرو را بدنبال داره پس نتیجه اینکه اجرای مقررات نیست مردم ازاری است
Germany
آیا نصب پلاک ترانزیت جهت مسافرت در ایام نوروز شامل جریمه میشود؟
سلام کد 2160 جریمه شامل چی میشه؟؟
چراشما بی خودی مردم جریمه میکنین.هرجانگاه میکنیم عبورممنوع وپارک مطلقاممنوع وحمل باجرثقیل.اول چرابفکراین نیستین که جای پارک درست کنین.بعدتابلوبزارین وجریمه کنین.حالابرای اعضا خونواده خودتون باشه جریمهه که هیچی ازهمه خلافها میگذرین.این پولها حرامه.
Iran, Islamic Republic of
کد 2160 تخلف نبستن کمربند ایمنی
با سلام. دیروز من به خاطر 5 تا سرعت اضافی و روشن نشدن یکی از چراغ های ترمزم ( چراغ وسط و سمت چپ روشن می شد فقط سمت راست روشن نمیشد)اونم تو روز روشن 70000 تومان جریمه شدم. آیا این حرام نیست؟آیا دزدی فقط از دیوار مردم بالا رفتنه؟ منه دانشجو چقدر درآمد دارم؟اینو بدونید لعنت مردم پشت سرتونه. هموطنان خودتون رو جریمه های بیخود کنید نه بجا و بریزید تو جیب دولت.این کار دزدی و خود حق الناس هست. خدا ازتون نگذره.
United States
اینا هیچ وقت ادم نمیشن انتقام گرفتن از افسری که عغده ایه جواب میده
United States
درود بر پلیس راهچچچچچییییییییییییییییییییییی؟
دریکی ازروستاها دنبال آدرس محلی میگشتم که ناگاه افسر گفت کمربند نبسته ای گفتم بابا من دارم آدرس محلی را ازمردم این محل میپرسم اما فایده نداشت و20000 هزارتومان جریمه نوشت. پول حرام یعنی این
فحش کمشونه انتقام میگیریم از مامورین عقده ای خاک بر سر
افسران راهنمايي رانندگي نه سواد دارند و نه اينكه خودشون قانون رو رعايت مي كنند
لطفا این کدهایی که درقبض جریمه نیست ومأمورین روی قبض می نویسند رادرسایت بگذاریدبه عنوان مثال کد2101چیه؟
Iran, Islamic Republic of
من نيسان امداد دارم چندين بارماشين پليس رادر جاده كمك كرده ام وماشينش روشن نمي شده روشن كرده ام با اين وجود باز افسر در موقعيتي اورزانسي كه مادرم را دكتر ميبردم جريمه ام كردتو جاده نبايد به اينها رحم كرد
کاملآ ناقص بود
Iran, Islamic Republic of
سلام حقیقتا افسرای راهنمایی دو دسته اند یکی باوجدان و دوم واقعا انگار باهمه دعوا دارن و فقط به فکر جیب مبارک خودشونن که خوشبختانه اقلیتن اما پیش چشمی!خواستم به دوستی که گفته بود عقده ای اند بگم یه سری شون خیلی مرد هستن با این جمله ی شما در حق اونا ظلم بزرگی میشه
مامور راهنمائی جلوی من را گرفت و گفت جریمه ات 90000 تومان است چند بنویسم ؟ و به من نگاه میکند!!!!!شما بفرمائید یعنی چی؟من هم که وارد نبودم گفتم هر چی دلت خواست بنویس که 30000 تومان نوشتبعدا فهمیدم اگر 5000 تومان نقد میدادم مشکل حل بودبی قانونی از صدر تا ذیل همه جا گسترش یافته استهر چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمکاین پولها که به اسم قانون که به جیب ماموران یرازبر میشود حرام است و یک روزی به صورت سرطان از حلقوم آنها بیرون خواهد آمددولت هم دزد سر گردنه استهیچ رحمی نسبت به ملتش ندارد
Iran, Islamic Republic of
كد2056يعني چي؟
United States
بعضی از دوستان واقعا چرت می گن !!! میگه ماشین پلیس حمل کردم تا تعمیرگاه دفعه بعد تو جاده جریمه کرده منو !!! چه ربطی داره ؟ تخلف کردی به کمکت چه ربطی داره ؟گواهینامه نبردی میگی انصافه جریمه شدم؟؟؟؟یا میگی شیب تند بود نفهمیدم سرعتم زیاده جریمه شدم !!!راننده ای که نفهمه چقدر سرعت می ره به چه درد می خوره ؟؟؟ اما گرفتن رشوه مشهود است و حق با مردم . در ضمن همین نقص قوانین وقتی به نفع ماست اعتراضی نداریم مثل وقتیکه که با اصرار راننده کد تخلفی نوشته میشه که جریمه کمتری داره !! همیشه انصاف داشته باشیم و فقط نفع در نظر نگیریم !!
کد2056یعنی چه ماهروقت بااین کدجریمه میشیم ولی کسی جوابگونیست مامورراهنمایی فقط میخواددسته برگه جریمه خودشوخالی کنه به فکراون کارگربدبخت نیست که واقعامملکت مسخره ای هرچی مسئوله دزدونامردهستن
عرض جاده هاو خیابانها باریک هست- نه جاده های برون شهری مون استاندارد هست -نه کمربندیهای شهر- هر جای شهر هم که میری تابلو حمل با جرثقیل هست- نه پارکینگ پیدا میشه یا انکه ظرفیت تکمیله-هیچگونه تشویق و ترویج فرهنگ رانندگی هم نیست فرهنگ بعضی راننده ها هم پایین هست -با توجه به طولانی بودن اتوبانها کمتر دیده میشود محلی برای استراحت و اسکان مسافرین کلا دولت و راهنمایی رانندگی یکطرفه قضاوت میکنند اینها فردای قیامت باید جوابگو باشند همین ها حق الناس است به فکر عاقبت خود باشید
United States
از بس كه اين سرگردنه بگير هاى شعبان خر خور جيب مردم رو براى دل زن و بچشون زدن ته زن و بچه هاشون به خاطر دعاى خير مردم باد ميده البته توشون خدايي مرد هم پيدا ميشه كه سر سفره باباش بزرگ شده ولى متأسفانه تعدادشون خيلى كمه
Iran, Islamic Republic of
درجاده هاي برون شهر مثل جاده بندر عباس با توجه به دو بانده شدن جاده براي سرعت عبور و مرور تابلو سرعت 80كيلومتر نصب شده است و پليس راه بعد از تابلو كمين نموده و خودرو را نگهداري و برگه جريم صادر مي نمايد كه خارج از منطق و انصاف ميباشد چون زماني كه جاده ازاد است و مانعي وجود ندارد و خودرو سرعت 100يا 110كيلومتر دارد نميشود يكبار سرعت را به 80كيلومتر رساندوباترمز باعث حادثه ميگرددلذا شايسته است اين مسئله اصلاح گردد و جرايم فوق ناعادلانه ميباشد
بعضی از این مامورای راهنمایی رانندگی که انگار طلب باباشون از ملت دارن یه جوری با مردم برخورد می کنن که واقعا خجالت آوره نمیدونم کی به اینا درجه میده با این اخلاق ... بعضیا هم که فقط به فکر جیب خودشونن تا رعایت قانون من خودم سر میدون7تیر (تهران)گشت پلیس منو نگه داشت آخر شب بودگفت چقد میتونی بدی؟من که اصلا هنگ کرده بودم چجوری ممکنه وسط پایتخت کشور همچین چیزی ...اصلا باورم نمیشد که میخواد از من رشوه بگیره که آخرشم به زور... خدا بخیر کنه وقتی وسط تهران همچین کاری میشه دیگه از نقطه های مرزی که ... خدا اخر عاقبت این ملت بدبخت که پول بنزینشونو به زور درمیارن از حق زن و بچه شون میزنن تا کارشون سریعتر راه بیوفته اونوقت پلیسایی مث اینا ...
از اون طرف دیگر این وضع جاده ها و خیابونا که افتضاحه واقعا افتضاحه نمیدونم این شهرداریها اینهمه پول به عناوین مختلف از مردم میگیرن کجا خرج میکنن که این وضع آسفالت خیابونا...واقعا افتضاحه همش هم یا سرعت گیر یا چراغ راهنما سرهر 4راه هم یه سرباز بدبختی رو میذارن با مدرک لیسانس از صب تا شب باید سرپا واسته خودشون که با دوربین میرن تو خیابونا حتی کمین میزنن انگار میخوان دزد بگیرن فقط خدا اخر عاقبت همه رو بخیر کنه
سلام میشه بگید کد2056چی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اقا با ماشین خالی رانندگی میکنی پلیس راه میگه اضافه بار داری کجاش انصافه میخوای با مامور حرف بزنی میگه با من کل کل نکن
یه عده آدم بی دین وبی وجدان بین مامورین وجود داره که مردم را به بدبختی وفلاکت دچارمیکنن با قوانین موجود هم نمیشه جرمشونو اثبات کرد انشا الله خدا به حسابشون برسه
لطفابه جای خیلی ازجرایم بیخود می توان رانندگان را نصیحت کرد.اول اینکه این نوع برخورد تاثیر بیشتری می گذارددوم اینکه با جریمه بیخودی اعصاب راننده خورد شده وشخصیت پلیس درمقابل آنها بد نمایش داده میشود.
Iran, Islamic Republic of
با سلام.واقعا متاسفم واسه مامورای بی وجدان و بی خدا.امروز تو کرمان جریمه شدم به خاطر اینکه 20 سانت ماشینم بیشتر از سایر ماشینا بیرون پارک شده ولی علت اصلیش این نبود.چون تو این شهر به راحتی چراغ قرمز رد می کنن و پارک دوبل که خوراکشونه.دقیقا 2 ماشین جلوتر پارک دوبل بود به ماموره می گم چرا اونو جریمه نمی کنی می گه به شما مربوط نیس ولی دلیلش این بود که من تو کرمان غریب بودم و پلاکم مال کرمان نبودواقعا متاسفم
United States
آیا مسئولین ذیربط به این همه شکوه از طرف مردم ونارضایتی کارکنان که صرفا" ناشی از عدم مدیریت صحیح می باشد توجه میکنند!!!.تجزیه وتحلیلها کجاست مگر نه اینکه حقوق شما از بیت المال است شاید خدا را فراموش کرده اید؟؟.
Iran, Islamic Republic of
در مورخه 30/9/91 هنگام بازگشت از بهشت سكينه مهرشهر كرج،پس از عبور از زيرگذر و موقع ورود به اتوبان قزوين -كرج(به سمت كرج)متاسفانه افسر مربوطه با كمال پررويي و بي ادبي با رانندگان برخورد مي كند كه دور از شان اخلاق انساني است انشاا... رسيدگي شود .
همشون مثل هم هستن هر چی دهاتی بیکار امده شده مامور
United States
jadeha kharabo daghone...mamura chera saketan...rahdari morde
رضا
پلیس عصر تابلو عبور ممنوع نصب کرده وبلافاصله در کمین ایستاده ورانندگان را که اصلا اطلاع ندارند جریمه مکنند ونمره منفی در نظر مگیرند این یعنی نارضایتی مردم از پلیس و نداشتن اعتماد به پلیس چون مسیر محل کارم بوده وهر روز در رفت وآمد بوده ام به افسر میگوییم باید در مکانی باشی تا مردم اطلاع رسانی شوند جواب داد ؟
ایرج
Iran, Islamic Republic of
رعایت سرعت مجازاساس رانندگی میباشدولی خوب است برای جریمه کردن رانندگان 10درصدارفاق درنظرکرفته شود و وقتی رانندگان ازسرعت ارفاق ردشدندصدرصد محکوم میشوندودیگربهانه ایی ندارند.
به این پلیس ها بگید سرگردنه کمین نکنند طبق قانون عمل کنند.مردم بااین تورم وگرونی صورتشونوبا سیلی سرخ میکنند بااین ناحقی جیب دولت را پرنکنید یه کمی به فکر اسفالت خیابانها باشد
مخفی
راهنمایی و رانندگی به بهانه تخلف سعی در خالی کردن جیب خلق اله داره ... من اسمشون رو میزارم باج گیرهای دولتی
شبی راکه به صبح رسانیدیم باجمعی ازدوستان درموردنظارت به حق پلیس بر تخلفات رانندگی جاده ها گفتیم که روز باخانواده ازروستا به شهررفتیم ساعت 6عصر موقع بازگشت از ماشین پلیس که آرام حرکت میکرد با اطمینان سبقت گرفتم اما درعین ناباوری ازپشت چراغ زد و من ایستادم .مدارکم راخواست من فکر میکردم تخلفی مرتکب نشدم حالا هم طبق معمول برگه ها بایدپرشوند وبذار 5هزارتومان بنویسد.امادرعین ناباوری 30هزارتومان نوشت.دریافتی حقوقم از آموزش وپرورش 360 هزار درماه بودکه بااین جریمه باید 3روز از درآمدم رابربادمی داد.
واقعا حيف نام بليس روي بعضيها
علی اکبر
کارتان عالیه
پیکان سوار بدبخت
سلام
دوستمان درست میگه کارتان حرف نداره اخه بنده خدا درحال انجام وظیفه جلومو گرفته راحت میگه چند بنویسم باالتماس گفتم نگاهی به چهارچرخم بندار جریمه نکن گفت باشه باید 40 ت نوشت اما تو20 ت بده برو چون همرام نبود 40تا رو نوشت و رفت .
شاید این جمعه بیاید شاید ........
محمد
کاش اول از خودتان شروع به درست کردن میکردید .
خواهشا اونایی که خیلی ضعف پول دارن رو توجاده ها نفرستید
ممنون
علی اکبر نورا
Iran, Islamic Republic of
با سلام و تشکر از نیروی های انتظامی و راهور که واقعاً و دلسوزانه عمل می نمایند اینجانب در حالیکه در یکی از روزهای سال 92 در شهرستان فلاورجان در حال رانندگی بودم و کمربند را بسته حتی همراه من در ماشین نیز کمربند رابسته بود حداکثر سرعت من نیز در خیابان بین 20 تا 40 کیلو متر بود که متوجه آژیر کشان اخطار ایست داد من که هرچه فکر می کردم چه خلافی کرده در کنار خیابان ایستادم سپس مامور تقاضای مدارک کرد .و من مدارک را تحویل دادم و اظهار داشت که شما در سه خیابان قبل که در حال عبور بودی سبقت بیجا گرفتی من که واقعا تعجب کرده بودم فقط متوجه یک قبض جریمه شدم و بعد پلیس حرکت کرد در ابتدا فکر میکردم قبض نه هزار تومان است اما وقتیس با دقت نگاه کردم دیدم نود هزار تومان بدون هیچ دلیل واقعی جریمه صادر کرده و سپس به راه خود برای صدور یک قبض بی دلیل دیگر ادامه داد و من ماندم و یک قبض جریمه بدون دلیل
علی
سلام ایا جهت تخلفات محرز ماموران راهنمایی رانندگی درموردجرایم راه اعتراضی وجوداردورسیدگی خواهدشدیا مشت برسندان کوفتن است
علی 110
Iran, Islamic Republic of
من خودم به خاطر استاندارد نبودن جاده و نبود تابلو ی در جای مناسب چند بار جریمه شدم و خسارت دیدم کی می خواد به این مسائل جواب بده . صدامون هم که به جایی نمیرسه
احمدي
Iran, Islamic Republic of
در هرات يزد مامور بومي پليس گاهي ازروي قرض وبدون دليل قبض جريمه الصا قي صادر ميکندشما رابه خدا تذکرهيد ويا محل خدمتش را عوض کنيد ازمردم نيز نظر خواهي کنيد
سجاد
Iran, Islamic Republic of
ايا كمين كردن افسرانه راهنمايي و رانندگي بر ثبت تخلف با دوربين در جاده ها تخلف محسوب ميشود
محمدرضا محمدی
Iran, Islamic Republic of
با سلام . پلیس محترم شما که برای رانندگان متخلف انقدر پیس نامحسوس میزارید چرا کمی وقت و انرژی برای به دام انداختن پلیسهای راهنمایی رانندگی رشوه گیر نمیزارید که کم هم نیستن. حتما مگد ان کارو میکنیم که بغید میدون. حال اگر میکنید چرا رسانه ایش نمیکنید تا مانند رانندگان متخلف هوشار تر باشن وبدونند کسانی هستند که اونها رو زیر ذره بین دارند تا قوت قلبی برای افرادی باشند که از دادن هر گونه رشوه خوداری میکنند. با تشکر
محمد
Iran, Islamic Republic of
آقا اينها پليس پيشگيري نيستن پليس خفگيري هستن تو جاده ها پشت تپه و پيچ مخفي ميشن تا مردم رو خفت كنن
بهرام
Iran, Islamic Republic of
ماشین منمدل91توجاده قم پلیس جلوم گرفت اول گفت سرعتت بالست بع وقتی دوربین دیدیم بالا نبود گفت کمربند نبستی گفتم الان جلو خودت باز کردم به هر حال مدرک گرفت گفت 25000 نوشتم بعداا متوجه شدم همان ساعت یه بگه دیگه نوشته نداشتن برچسب معاینه اخه این درسته جمعا 50000 تومن بیشتر ناراحتیم اینکه وقتی رفتم از مشخصات اولی جریمه دوم صادر کرده در ضمن من اسفند 92 1420000 خلافی پرداختم اگه جریمه خلافیها بخشیده بشه تکلیف من امثال من چیه
حسن
Iran, Islamic Republic of
کامپیوتر ماشینم را دزدیدن , یک میلیون و نهصد هزار تومان خریدم , دو بار باطری ماشینم را دزدیدن , برای همه شما ها هم اتفاق مشابه افتاده , مراکز رسیدگی جوابگو نیستند , . مالیات هم که میدهیم , پارکینگ هم که تو شهر به اندازه کافی نیست . اگر پول داشته باشی طرح ترافیک میتونی بری , اگر نداشته باشی بری تو طرح قانون را زیر پا گذاشتی , , قانون هم پولی شده , جریمه را دوبله میگیرن , ما دروغ میگیم ,,بعضی افراد پلیس تو جاده ها خفتگیری نمی کنند ,
۵ ویژگی زنان که برای مردان جذاب است!
روانشناسی تمسخر و شوخی!
چرا وقتی در صف می ایستیم عصبانی می شویم
وظیفه و نقش پدر د‌ر تربیت فرزند‌ان
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند