کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

مهم ترین علل عدم ارتقاي زنان در بخش مدیریتی

31 فروردين 1390 ساعت 10:22


با عنايت به عدم وجود موانع قانوني مهم‌ترين علل عدم ارتقاء زنان در سطوح مديريتي با توجه به مطالعات به عمل آمده در ايران عبارتند از :
 
 الف ) عوامل اجتماعی
 
1- اجتماعي
-          حاكميت روابط به جاي ضوابط
-          نابرابري در تخصيص امكانات
-          ضعف حمايت تشكيلاتي از زنان
-          عدم تمهيد امكانات ويژه براي مديران زن متناسب به نقش حساس آنها درخانواده
-          عدم پذيرش مديريت زنان در بدنه دستگاه
-          تعدد نقشها و وظايف زنان و گاه تداخل وظايف
 
2- فرهنگي – مذهبي
-          حاكميت فرهنگ مردسالاري
-          نگرش فرهنگي نادرست در خصوص حضور فعال زنان
-          عدم تشويق و ترغيب خانواده به پذيرش پست‌هاي مديريتي توسط زنان
-          بارزهاي قالبي در خصوص كاستي‌هاي زنان
-          انحصار طلبي مردان
-          عدم پذيرش زنان به عنوان افراد داراي اعتماد به نفس و توانمند
-          سليقه‌اي برخورد كردن مديران
-          تقليل‌گرايي در برخورد با توانايي‌هاي زنان
-           تعابير جزم انديشانه از دين
 
3- تاريخي – ساختاري
-          تسلط ساختار سنتي مديريت مرد سالارانه علي‌رغم تحولات مديريتي
-          سوابق عدم اثبات كفايت زنان به دليل غلبه جنبه‌هاي فيزيكي در انجام امور
-          فقدان مدل‌هاي مديريتي مناسب براي الگوبرداري زنان (1)‌
-          ترجيح در واگذاري امور به مردان
-          انعطاف ناپذيري سيستم اداري در برخورد با مسايل خاص مديران زن
-          عدم امكان كار شناور در ساعات كار مديران زن ( باتوجه به مسؤوليت‌ خانوادگي آنان )
 
ب ) عوامل فردي
 
1- شخصيتي
-          پايين بودن اعتماد به نفس
-          پايين بودن ريسك‌پذيري
-          برخورد احساسي در مقابل حوادث احتمالي
-          پذيرش شرايط موجود به عنوان وضعيت غايي
-          توجه و نكته‌سنجي
-          عدم توانايي در انجام كارهاي فيزيكي سخت
-          توجه به افكار و تأييدات زيردستان
-          تمركزگرايي و عدم علاقه به تفويض اختيار
 
2- روابط بين فردي
-          محدوديت در ارتباط با همكاران مرد
-          فقدان شبكه‌هاي ارتباطي غيرسازماني گسترده
-          فقدان حمايت‌هاي غيررسمي براي دستيابي به فرصت‌هاي مديريتي
-          عدم همكاري بين زنان و تسلط روحيه فردگرايي
-          ترديد در ارجاع كار به زيردستان
 
3-تخصص و تبحر
-          پايين بودن سطح آگاهي‌هاي تخصصي زنان به دليل پايين بودن سطح هزينه‌كرد سازمان براي آموزش آنان
-          محدوديت بهره‌مندي از فرصت‌هاي مطالعاتي به دليل تعدد نقش‌ها ورويكرد سنتي جامعه به اين نقش‌ها
-          محدوديت امكان حضور در سمينارها‌ ، كارگروه‌ها و برنامه آموزشي مختلف‌( به نسبت مسؤوليت‌هاي خانوادگي )
-          كمبود تجربه وسيع و كافي   منبع : كسب و كار


کد مطلب: 2816

آدرس مطلب :
http://www.migna.ir/news/2816/مهم-ترین-علل-عدم-ارتقاي-زنان-بخش-مدیریتی

میگنا
  http://www.migna.ir