شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ - 25 Nov 2017
میگنا : معلم یک گنجینه‌ ناب است
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ / ۱۱:۰۰ -
27 Jan 2016
کد مطلب: 35464
۲

سخنراني دکتر «اللهياري» در اولين همايش ملي پليس روانشناسي و مشاوره

سخنراني دکتر «اللهياري» در اولين همايش ملي پليس روانشناسي و مشاوره

دکتر عباسعلي اللهياري در اولين همايش ملي پليس، روانشناسي و مشاوره با بيان اينکه اين همايش با 17 کارگروه و به صورت همزمان حضور دانشمندان روان شناسي و پرسنل نيروي انتظامي امروز در حال برگزاري است، گفت: همايش ملي پليس به صورت کاربردي با همکاري سازمان روان شناسي کشور و نيروي انتظامي به منظور استفاده از انديشه هاي يکديگر، برگزار شده است.

وي ادامه داد: اميدواريم برگزاري اين همايش رشد هر دو سازمان را به دنبال داشته باشد.

رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره ايران بيان داشت: نيروي انتظامي حين مأموريت هاي ويژه مرزباني، ترافيکي، فضاي مجازي و ... " نياز به آخرين دستاوردها ، يافته هاي روان شناسي و تکنيک ها  دارد. اميدواريم با راه اندازي انجمن روان شناسي انتظامي ، نيروي انتظامي به دليل حساسيت ويژه در فضاي جنگ نرم و آسيب هاي اجتماعي  مأموريت هاي خود را دنبال کند.
دکتر اللهياري تصريح کرد: اميدواريم با برگزاري همايش پليس در وهله اول بتوانيم دانشنامه روان شناسي انتظامي را براي استفاده آيندگان گردآوري کنيم ضمن اينکه بتوانيم کرسي نظريه پردازي روان شناسي انتظامي را با مشارکت سازمان روان شناسي و مشاوره ايران اجرايي نماييم.

وي ادامه داد: راه اندازي مرکز رشد و پارک علمي و فناوري روان شناسي انتظامي با مشارکت نهاد رياست جمهوري مي تواند عرصه هاي مختلف در تجارب روان شناسي انتظامي را فراهم کند؛ شايد با دستاوردهاي اين همايش، مرکزي را در آينده تأسيس کنيم که سلامت و امنيت رواني جامعه را بيشتر رصد کند.

دکتر اللهياري تصريح کرد: اگر امنيت ، انسجام و اقتدار ملي را تعريف کنيم يکي از سازمان ها که نقش بي بديلي در اين امور دارد نيروي انتظامي است.

وي ادامه داد: امروزه بسياري از افراد به نوعي با برنامه ريزي به تکنيک هاي روان شناسي مسلط هستند که ذهن افراد را تحت تأثير قرار مي دهند. اما اين در حالي است که در دنيا بسياري از کارگزاران و صاحب نظران در جهت رشد بيشتر، برنامه ريزي مي کنند. اميدواريم در آينده نيروي انتظامي نيز بيش از گذشته به صورت مستمر و اساسي تکنيک ها را در اختيار بگيرد .

رئيس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره ايران گفت: به دنبال اين هستيم مسير و رشد توسعه کشور طي شود تا آحاد جامعه آرامش رواني و اجتماعي را احساس کنند و از طرفي نيروي انتظامي با تجهيزات لازم فضاهاي نابهنجار را از بين ببرد.
وی ناجا را یکی از موثرترین ارگانها در ایجاد انتظام و اقتدار ملی توصیف کرد و گفت: بر همین اساس مهارت هرچه بیشتر ناجا درخصوص روانشناسی و مشاوره اهمیت ویژه دارد.
نام شما

آدرس ايميل شما

شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است تسلیم‌شدن و بلندنشدن یک انتخاب است. نگذار انتخاب‌هایت اسیر اتفاق‌ها شود..!!!