پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶ - 23 Nov 2017
میگنا : معلم یک گنجینه‌ ناب است
تاریخ انتشار :
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ / ۱۶:۲۷ -
20 Feb 2017
کد مطلب: 40124
۰
۱

کارگاه های ویژه روانشناسان در تهران با اعطای مدرک وزارت علوم (بروز رسانی اسفندماه)

کارگاه های ویژه روانشناسان در تهران با اعطای مدرک وزارت علوم (بروز رسانی اسفندماه)
مدرکی که در پایان هر کارگاه به شرکت کنندگان اعطا می گردد، مدرک قابل ترجمه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد. "موسسه مدت " امکان اقامت رایگان در هتل برج سفید تهران به همراه سرویس ایاب و ذهاب رایگان از موسسه تا هتل را برای بانوان شرکت کننده از سایر شهرها را فراهم نموده است .
در حال حاضر این سرویس به صورت محدود ارایه می شود و متقاضیان واجد شرایط می توانند با در نظر گرفتن اولویت ، در زمان ثبت نام دوره ها نسبت به رزرو هتل نیز اقدام نمایند.
توجه !! در صورتیکه ثبت نام خود را تا تاریخ 19 اسفند 95 نهایی کنید، مشمول افزایش هزینه های سال 96 نخواهید شد.

دوره های در حال برگزاری :
 
1) کارگاه 2 روزه  مداخلات روانشناختی در طلاق/دکتر منصوره السادات صادقی
 
 
 2) دوره 60 ساعته کامل مربیگری مهارت های زندگی / مدرس: دکتر مهدی منوچهری

 
3)  کارگاه 3 روزه تشخیص و درمان مشکلات جنسی / مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت


4) کارگاه 3 روزه طرحواره درمانی / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 

 
5) کارگاه 2روزه تربیت جنسی کودک و نوجوان / مدرس: دکتر آرش رمضانی

6) دوره 100 ساعته کامل  CBT درمان شناختی رفتاری کودک و نوجوان / مدرس: زهره عباسی  ( این دوره با 40 % تخفیف برگزار می شود)


7) دوره 100 ساعته کامل  CBT درمان شناختی رفتاری/ مدرس: آقای دکتر ابوالفضل محمدی  ( این دوره با 50 % تخفیف برگزار می شود)
8) کارگاه 3 روزه درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطراب وسواسی و نشانه های بدنی/ مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت

 
9) کارگاه 1 روزه تکنیک های MINDFULNESS / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 
  
10) کارگاه 2 روزه  مداخلات روانشناختی در طلاق/دکتر منصوره السادات صادقی
 
11) کارگاه 3 روزه  تشخیص و درمان اختلالات همجنس گرايي / مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت
 
 
12) مربیگری مهارتهای فرزندپروری کودکان / مدرس: زهره عباسی  
13) کارگاه 1 روزه روان درمانی برای روان درمانگران / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 
14) کارگاه 3 روزه تشخیص و درمان مشکلات جنسی / مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت
 

15) مربیگری مهارتهای فرزندپروری نوجوانان / مدرس: زهره عباسی  
16) کارگاه 2روزه درمان ترومای جنسی کودک و نوجوان / مدرس: دکتر آرش رمضانی

 
17) کارگاه 3 روزه درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطراب وسواسی و نشانه های بدنی/ مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت
 
 
18) کارگاه 1 روزه تکنیک های MINDFULNESS / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 

 
19) کارگاه 2 روزه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 
 
20) دوره 100 ساعته کامل  CBT درمان شناختی رفتاری/ مدرس: آقای دکتر ابوالفضل محمدی  ( این دوره با 50 % تخفیف برگزار می شود)
21) کارگاه 3 روزه  مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم نیمرخ زوج / مدرس: خانم دکتر منصوره السادات صادقی
  
 
22) کارگاه 3 روزه طرحواره درمانی / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور   
23)کارگاه 2روزه زوج درمانی یکجانبه (خلع صلاح همسر خودشیفته) / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 

24) کارگاه 3 روزه زوج درمانی براساس غنی سازی روابط زوجین: آموزشهای قبل و بعد ازدواج/ مدرس: خانم دکتر منصوره السادات صادقی
  
25)کارگاه 2روزه خانواده درمانی سیستمیک( ساختاری-راهبردی-تجربه‌گرا)/ مدرس: دکتر آرش رمضانی
 
26) کارگاه 2روزه درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 
27) کارگاه 2روزه مداخله در خیانت‌های زناشویی / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور   
28) دوره 100 ساعته کامل  CBT درمان شناختی رفتاری/ مدرس: آقای دکتر ابوالفضل محمدی  ( این دوره با 50 % تخفیف برگزار می شود)
29) کارگاه 3روزه زوج درمان شناختی رفتاری  / مدرس: خانم دکتر منصوره السادات صادقی
30) کارگاه 2روزه تربیت جنسی کودک و نوجوان / مدرس: دکتر آرش رمضانی

31) کارگاه 2 روزه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 


32)مصاحبه بالینی کودکان /
مدرس: خانم دکتر کارینه طهماسیان

 
33) کارگاه 3 روزه تشخیص و درمان مشکلات جنسی / مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت
34) دوره 100 ساعته کامل  CBT درمان شناختی رفتاری/ مدرس: آقای دکتر ابوالفضل محمدی  ( این دوره با 50 % تخفیف برگزار می شود)
 

35) کارگاه 1 روزه تکنیک های MINDFULNESS / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 

36) کارگاه 1روزه رواندرمانی برای رواندرمانگران/ مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 


37) کارگاه 3 روزه  مداخلات روانشناختی در خیانتهای زناشویی/دکتر منصوره السادات صادقی

 
38) کارگاه 3 روزه درمان سیستمی رفتاری تحلیلی اختلال های اضطراب وسواسی و نشانه های بدنی/ مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت

 
39) کارگاه 2روزه تربیت جنسی کودک و نوجوان / مدرس: دکتر آرش رمضانی
 
 40) کارگاه 3 روزه زوج درمانگری سیستمی رفتاری تحلیلی / مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت
41) کارگاه 3 روزه  مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم نیمرخ زوج / مدرس: خانم دکتر منصوره السادات صادقی


42) کارگاه 3 روزه طرحواره درمانی / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 

 
43)کارگاه 2روزه زوج درمانی یکجانبه (خلع صلاح همسر خودشیفته) / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 

 
44) کارگاه 3 روزه  تشخیص و درمان اختلالات همجنس خواهی / مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت
45) دوره 100 ساعته کامل  CBT درمان شناختی رفتاری/ مدرس: آقای دکتر ابوالفضل محمدی  ( این دوره با 50 % تخفیف برگزار می شود)
46) کارگاه 1 روزه بازی درمانی شناختی رفتاری /مدرس: خانم دکتر کارینه طهماسیان
47) کارگاه 2روزه درمان ترومای جنسی کودک و نوجوان / مدرس: دکتر آرش رمضانی
48) کارگاه 2 روزه  مداخلات روانشناختی در طلاق/دکتر منصوره السادات صادقی
49) کارگاه 2 روزه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 
50) کارگاه 1 روزه تکنیک های MINDFULNESS / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 
51) کارگاه 1روزه رواندرمانی برای رواندرمانگران/ مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 
 52) دوره 100 ساعته کامل  CBT درمان شناختی رفتاری/ مدرس: آقای دکتر ابوالفضل محمدی  ( این دوره با 50 % تخفیف برگزار می شود)
  53) کارگاه 3روزه زوج درمان شناختی رفتاری  / مدرس: خانم دکتر منصوره السادات صادقي
 54) کارگاه 3 روزه  تشخیص و درمان اختلالات هویت جنسی / مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت
55)کارگاه 1 روزه قصه درمانی /مدرس: خانم دکتر کارینه طهماسیان
56) کارگاه 2روزه درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 
57) کارگاه 3 روزه طرحواره درمانی / مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور 
58) کارگاه 2روزه تربیت جنسی کودک و نوجوان / مدرس: دکتر آرش رمضانی
59) کارگاه 3 روزه تشخیص و درمان مشکلات جنسی / مدرس: آقای دکتر محمدعلی بشارت 
 
60)کارگاه 1 روزه مدیریت خشم در کودکان /مدرس: خانم دکتر کارینه طهماسیان 
61) کارگاه 3 روزه  مشاوره پیش از ازدواج همراه با تفسیر تستها و ترسیم نیمرخ زوج / مدرس: خانم دکتر منصوره السادات صادقی
-----------------------------------------------------------
جهت دريافت اطلاعات كامل کلیه دوره ها، ايميل و استان محل سکونت خود را به همراه عبارت MGN به شماره 100042920 پيامك كنيد.
نمونه پیامک ارسالی: MGNnemoone@gmail.com  – نام استان

------------------------------------------------------------

لینک های مفید:

------------------------------------------------------------
021-42920
نام شما

آدرس ايميل شما

شریفی
Iran, Islamic Republic of
یه جزوه ای درمورد خودکشی بود میخواستم بفرستم براتون.
شکست خوردن و زمین خوردن یک اتفاق است تسلیم‌شدن و بلندنشدن یک انتخاب است. نگذار انتخاب‌هایت اسیر اتفاق‌ها شود..!!!