چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ - 13 Dec 2017
تاریخ انتشار :
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ / ۱۵:۴۵ -
13 Jun 2017
کد مطلب: 41103
۲
در یک پایان‌نامه بررسی شد؛

تاثیر درمان مبتنی بر شفقت والدین بر نوجوانان مبتلا به وسواس

تاثیر درمان مبتنی بر شفقت والدین بر نوجوانان مبتلا به وسواس

به گزارش ایسنا، وحید فرشیدپور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی در پایان‌نامه خود با راهنمایی حمید کاظمی زهرانی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد به بررسی "اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت والدین بر افسردگی، پرخاشگری و ناسازگاری عاطفی نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس" پرداخته است.

این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی بود که با استفاده از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام والدین مراجعه کننده به کلینیک تخصصی اختلالات وسواس در سال 95-1394 بود.

طبق این مطالعه نمونه آماری دربرگیرنده 30 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از بین جامعه آماری انتخاب شدند و پس از تکمیل پرسشنامه وسواس فکری - عملی یل براون، توسط نوجوانان که نمره بالایی در پرسشنامه وسواس فکری - عملی کسب کرده بودند، تعداد 30 نفر از والدین به دلیل اعمال مداخله بر روی آنها به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (15 نفر برای هر گروه) جایگزین شدند.

همچنین هر دو گروه پرسشنامه‌های پرخاشگری آیزنگ و ویلسون (1975)، افسردگی بک (1996) و سبک‌های عاطفی هافمن و کاشدان (2010) را به عنوان پیش‌آزمون تکمیل کردند و پس از اتمام دوره هشت جلسه‌ای (هفته‌ای دو جلسه یک ساعته به مدت چهار هفته) درمان مبتنی بر شفقت والدین، مجدداً پس‌آزمون برای گروه کنترل و آزمایش اجرا شد.

داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی شامل تحلیل کواریانس چند متغیری در نرم‌افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد درمان مبتنی بر شفقت والدین، بر کاهش افسردگی، پرخاشگری و ناسازگاری عاطفی در نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی مؤثر بوده است (05/0>p).

بنابراین به نظر می‌رسد که می‌توان با اجرای این نوع مداخله به کاهش افسردگی، پرخاشگری و ناسازگاری عاطفی نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی کمک کرد.

 

نام شما

آدرس ايميل شما

۵ ویژگی زنان که برای مردان جذاب است!
روانشناسی تمسخر و شوخی!
چرا وقتی در صف می ایستیم عصبانی می شویم
وظیفه و نقش پدر د‌ر تربیت فرزند‌ان
دوستی مثل یک کتابه. چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه