حیثیت به بازی گرفته می شود

گاهی این تبلیغات پا را از حد معمول خود فراتر می گذارد. جملات تبلیغ کننده ای که حیثیت بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران ما را به بازی می گیرد. عکس و فیلم هایی که یک صفت جنجالی را هم با خود یدک می کشد. زیر و بم ارتباط جنسی فلانی با بهمانی را به معرض نمایش می گذارند و مفتخرانه لینک عکس آنطور و اینطور فلان هنرپیشه را هم می گذارند. همین ها بهانه ای را به دست مسئولان می دهد برای اینکه راهی به جز فیلتر در پیش پای شان قرار نگیرد. حال مساله در اینجا مطرح می شود که این پدیده، نوعی ناهنجاری ذهنی است؟ آیا این مساله می رود که به نوعی بیماری اجتماعی تبدیل شود؟ یا تب پول درآوری به هر شکلی سایه اش را بر سر ما افکنده است؟

پاسخ به نیاز

دکتر محمود میرزمانی، روانشناس بالینی معتقد است، گاهی اوقات به دلیل اینکه نیاز افراد در این حوزه به این مساله برمی گردد که آموزش های لازم را در زمینه جنسی نمی بینند و چون این فضا، اکتیوتر و فعال تر است، فکر می کنند، این گروه ها می توانند نیازشان را پاسخ دهد. اگر نگاهی به این دسته از کانال های بیاندازیم، به خوبی در می یابیم که تعدادشان از کانال های دیگر بیشتر است. شاید از این نظر بتوانیم آن را ناهنجاری در جامعه بنامیم. خلائی که در بین جوانان وجود دارد و در جامعه به آن پاسخ داده نمی شود. همیشه مسایل جنسی جذابیت‌های خاص خود را داشته است. اطلاع و آگاهی از آنها نیز همینطور است. نمی‌خواهم این مساله را توجیه کنم. از طرف دیگر ماهیت فضاهای مجازی هم این فرصت را فراهم می‌کند. به هر حال فضای گمنامی و ناشناخته و سرعت در آن به خوبی مشهود است. بنابراین افراد تمایل پیدا می‌کنند. از طرف دیگر ماهیت فضای مجازی و ماهیت این موضوع دست به دست هم می‌دهند تا عده‌ای به دنبالش باشند و عده‌ای هم می‌خواهند کانال خود را گرم تر کنند و از این جملات و تبلیغات استفاده می‌کنند.

مباحث جنسی کشش بسیاری دارد

این روانشناس بالینی به مساله فیلترینگ اشاره می کند و می افزاید: راه چاره واقعا فیلتر کردن نیست. وقتی که این فضای وسیع را فیلتر کنند، به دلیل کشش زیاد مباحث جنسی، افراد این مشکل را در جای دیگر جبران می کنند.  مسایل جنسی و غیر جنسی دیگری هم مطرح می‌شود که شاید دوست نداشته باشیم و با همه نوع ارزش‌های ما تعارض داشته باشد. اما راهش مسدود کردن نیست. وقتی مسایل +18 را می‌آوریم، همه به ذهن شان این نکته می رسد که می خواهیم بدویم و در مدارس شروع کنیم از سیر تا پیاز این روابط را توضیح دهیم. دختران و پسران دبیرستانی ما درگیر این مسایل می‌شوند. بنابراین آموزش این مسایل را نباید دست کم گرفت. مباحث کودک آزاری از همین ناشناخته ماندن این مسایل نشات می‌گیرد.

خوش رنگ و لعاب های وقیحانه

هر روز به تعداد این تبلیغات خوش رنگ و لعاب اضافه می شود. تبلیغاتی که پول آوری و درآمدزایی را در پی خود به همراه دارد. کلیک هایی که از پشت یکدیگر می روند و می آیند و ریال ریال به جیب به ظاهر ادمین های کانال ها سرازیر می کند. گاهی هتک حرمت هایی صورت می گیرد و پرده از رخ بسیاری از مسایلی که باید پنهان نگاه داشته شوند، برداشته می شود. قبح بسیاری از مسایل ریخته می شود و برای دیگران مساله ای می شود که عادی تر از عادی است. اما به راستی راه چاره این مسایل چیست و چگونه باید بساط این قباحت ها را از کانال هایی که بیش از هزاران هزار هزار مخاطب دارد برچید؟

منبع: برنا