خوردن فست فــــــود شما را زودرنج می کنــد!

30 شهريور 1396 ساعت 9:43

تحقیقات اخیر نشان می دهد که چربی ترانس(چربی اشباع نشده) موجود در فست فودها بر سلامت احساسی(روحی) افراد تاثیر می گذارد.


به گزارش مجله "هلث سایکولوژی" (بهداشت روانی) منتشر شد، رژیم غذایی 5 هزار نفر تجزیه و تحلیل شد و آنها از طریق پرسشنامه هایی درباره وضعیت احساسی خود مورد سوال قرار گرفتند.

فاکتورهای اصلی پرسشنامه، آگاهی از احساسات متغیر و "قدرت کنترل احساس" بودند. فست فود شرکت کنندگان در این تحقیقات که چربی ترانس بیشتری استفاده می کردند مشکلات بیشتری برای کنترل احساسات خود داشتند.

این چربی های اشباع نشده موجب التهاب و برافروختگی می شوند که قبلا هم رابطه آنها با افسردگی نیز مشخص شده بود.
چربی ترانس باعث اختلالات پیامی میان سلولها و واکنش های التهابی می شود که بر احساسات افراد تاثیر می گذارد.
-
توریسم آنلاین


کد مطلب: 42000

آدرس مطلب: http://www.migna.ir/news/42000/خوردن-فست-ف-ود-زودرنج-می-کن-د

میگنا
  http://www.migna.ir