کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

لینک دریافت دفترچه سؤالات و کلید مرحله اول آزمون المپیادهای علمی

22 بهمن 1398 ساعت 8:14

دفترچه سؤالات و کلید مرحله اول آزمون المپیادهای علمی 99-1398 توسط سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان منتشر شد.


میگنا: به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دفترچه سوالات و کلید مرحله اول آزمون المپیادهای علمی 99-1398 برای اطلاع شرکت کنندگان لینک های زیر بارگذاری شده است لذا برای دانلود دفترچه سؤالات و کلید المپیاد ادبی، المپیاد اقتصاد و مدیریت، المپیاد تفکر و کارآفرینی، المپیاد جغرافیا، المپیاد ریاضی، المپیاد زیست شناسی، المپیاد سلول‌های بنیادی، کلید المپیاد شیمی، المپیاد علوم زمین، المپیاد فیزیک، المپیاد کامپیوتر و المپیاد نجوم و اخترفیزیکاز طریق لینک‌های زیر قابل دسترس می‌باشد:
 
1 دفترچه سوالات و کلید المپیاد ادبی کد1
2 دفترچه سوالات و کلید المپیاد اقتصاد و مدیریت کد1
3 دفترچه سوالات و کلید المپیاد تفکر و کارآفرینی کد1
4 دفترچه سوالات و کلید المپیاد جغرافیا کد1
5 دفترچه سوالات و کلید المپیاد ریاضی کد1
6 دفترچه سوالات و کلید المپیاد زیست شناسی کد1
7 دفترچه سوالات و کلید المپیاد سلولهای بنیادی کد1
8 دفترچه سوالات و کلید المپیاد شیمی کد1
9 دفترچه سوالات و کلید المپیاد علوم زمین کد1
10 دفترچه سوالات و کلید المپیاد فیزیک کد1
11 دفترچه سوالات و کلید المپیاد کامپیوتر کد1
12 دفترچه سوالات و کلید المپیاد نجوم و اخترفیزیک کد1

همچنین دانش‌آموزان گرامی و دبیران محترمی که نظراتی درخصوص ارزیابی کیفی سوالات آزمون‌های فوق دارند، فرم مربوطه را از اینجا دریافت و پس از تکمیل، تا روزشنبه 26 بهمن ماه به پست الکترونیکی به نشانی: azmoon.oly@gmail.com ارسال نموده تا جهت بررسی در اختیار کمیته‌های علمی قرار گیرد.

توجه: توضیحات تایپ شده و حداکثر در یک صفحه باشد همچنین نظراتی که بعد از تاریخ فوق ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد‌شد.
 
سایت سازمان استعدادهای درخشان : sampad.medu.ir


کد مطلب: 49676

آدرس مطلب :
http://www.migna.ir/news/49676/لینک-دریافت-دفترچه-سؤالات-کلید-مرحله-اول-آزمون-المپیادهای-علمی

میگنا
  http://www.migna.ir