چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۸ - 17 Jul 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا محدود کردن استفاده از تکنولوژی خوب است؟ )) 
زندگی درس حساب است، خوبیها را جمع، بدیها را کم ، خوشی ها را ضرب و شادیها را تقسیم کنیم