چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ - 23 Oct 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا محدود کردن استفاده از تکنولوژی خوب است؟ )) 
کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد هرگز رهایتان نخواهند کرد، آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.