چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - 21 Feb 2018

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تشخیص افسردگی سالمندان دشوار است )) 
کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد هرگز رهایتان نخواهند کرد، آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.