پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - 14 Nov 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( آمار اختلالات روان در ایرانیان/ ضرورت خدمات پیشگیرانه برای افراد سالم )) 
موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود،همان فرصت هایی است که توسط افراد عجوا رها می شود