شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - 6 Jun 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( برای معلم شدن چه درس‌هایی بخوانیم؟ )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد