چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - 1 Apr 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( گفتگو با رتبه ۶ رشته علوم انسانی كنكور94 )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد