دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - 9 Dec 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا تاثیر داروها در افراد مختلف یکسان نیست؟ )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند