يکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ - 17 Nov 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( در جامعه ما به افرادی که به روانپزشک مراجعه می‌کنند، نگاه خوبی وجود ندارد )) 
کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند. همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید.