دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - 6 Apr 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( "سرطان در پوست گردو" )) 
کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن وجود داشته باشد هرگز رهایتان نخواهند کرد، آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.