جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ - 21 Feb 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( نظریات لو ویگوتسکی )) 
سخت است حرفت را نفهمند سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ اشتباهی هم فهمیده اند. دکترعلی شریعتی