دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - 30 Mar 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( خودکشی پسر تهرانی ۴۰ روز بعد از خودکشی دوستش )) 
یک رابطه خوب زمانی است که کسی پذیرای گذشته، پشتیبان امروز و مشوق فردایتان باشد.