شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۹ - 28 Mar 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سرنوشت رتبه‌های برتر کنکور ۱۰ سال اخیر )) 
تونل هابه ما آموختند که حتی دردل سنگ هم راهی برای عبور هست، تونل ها راست میگویند ؛ راه است ، حتی از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نیست ، خداوند راه را می گشاید... "