پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ - 23 Jan 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( به این درخواست‌های همسرتان «نه» بگویید! )) 
از آدمهای حسود؛ متنفر نباشید، دلیل حسادت آنها این است که فکر می کنند شما از آنها بهتر هستید... پائولو کوئلیو