چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ - 20 Mar 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( کارمندان کدام کشورها بیشترین ساعت کاری را دارند؟ )) 
بادها می وزند، عده ای در مقابل آن دیوار می سازند و تعدادی آسیاب به پا می کنند