پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ - 28 May 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( دکتر حمزه گنجی )) 
کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند. همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید.