پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ - 24 May 2018

ارسال اين مطلب به دوستان

(( شهروندان برای حل مشکلات و مسائل خود به روانشناس و مشاور مراجعه نمایند )) 
برای اینکه دوستت داشته باشم و به تو احترام بگذارم، مجبور نیستم با تو هم عقیده باشم.