شنبه ۲ شهريور ۱۳۹۸ - 24 Aug 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( سایه سیاه کودک انگاری بر سر افراد بالغ )) 
نمی توانی به عقب برگردی و شروع را عوض کنی، ولی می توانی از جایی که هستی آغاز کنی و پایان را عوض کنی...