پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - 14 Nov 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چرا نباید از تنهایی بترسیم )) 
شايد شخصي آنقدر ميل به درك شدن دارد، ميل به دوست داشته شدن ندارد