چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - 1 Apr 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( اگر در فضا بمیرید، چه بر سر بدنتان خواهد آمد؟ )) 
اندكي غرور به آدم كمك مي كند كه فاصله اش را حفظ كند. آلبر كامو