جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸ - 24 May 2019

ارسال اين مطلب به دوستان

(( کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی برگزار مي شود )) 
کلمات بیش از آنچه که شما تصور می کنید تاثیر گذارند. همیشه پیش از صحبت کردن فکر کنید.