چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - 1 Apr 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( چه ساعتی شام می خورید؟ )) 
ز باغ رعيت، گر مَلك خورد سيبي / برآرند غلامان، درخت از بيخ