شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ - 22 Feb 2020

ارسال اين مطلب به دوستان

(( ساختار مغز چه نقشی در بروز اختلالات روانی دارد؟ )) 
از آدمهای حسود؛ متنفر نباشید، دلیل حسادت آنها این است که فکر می کنند شما از آنها بهتر هستید... پائولو کوئلیو