چهارشنبه ۲ فروردين ۱۴۰۲ - 22 Mar 2023
تاریخ انتشار :
جمعه ۱۳ آبان ۱۴۰۱ / ۱۵:۲۲
کد مطلب: 60329
۳

سوالات دروس اختصاصی کنکور ۱۴۰۲ از کدام کتاب‌هاست؟

به گزارش میگنا کنکور ۱۴۰۲ با چهار تغییر مهم دو بار برگزاری در سال، حذف زیرگروه ها، تاثیر قطعی ۴۰ درصدی سوابق تحصیلی و حذف دروس عمومی از کنکور برگزار می شود.
 
فهرست کتب مأخذ سؤالات اختصاصی به شرح جداول زیر است و آخرین اصلاحات در «نشریه پیک سنجش» و «پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور» به نشانی www.sanjesh.org برای اطلاع داوطلبان منتشر خواهد شد.

براساس مصوبات هفدهمین جلسه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ و بیست و چهارمین جلسه مورخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۹۹ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و آزمون های پس از آن، فقط بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ برگزار می شوند.

برای همه داوطلبان نظام سالی - واحدی، ترمی - واحدی، نظام قدیم و یا نظام جدید ۶-۳-۳ منحصراً یک نوع دفترچه سوال و بر مبنای دروس نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ در نظر گرفته شده است.


فهرست کتب مأخذ سؤالات اختصاصی کنکور ۱۴۰۲
الف) دروس تخصصی گروه علوم ریاضی و فنی
نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
۱- ریاضیات ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۱۳۹۹
هندسه (۱) ۱۱۰۲۱۳ دهم ۱۳۹۹
هندسه (۲) ۱۱۱۲۱۳ یازدهم ۱۴۰۰
آمار و احتمال ۱۱۱۲۱۵ یازدهم ۱۴۰۰
حسابان (۱) ۱۱۱۲۱۴ یازدهم ۱۴۰۰
حسابان (۲) ۱۱۲۲۱۴ دوازدهم ۱۴۰۱
هندسه (۳) ۱۱۲۲۱۳ دوازدهم ۱۴۰۱
ریاضیات گسسته ۱۱۲۲۱۵ دوازدهم ۱۴۰۱
۲- فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۰۹ دهم ۱۳۹۹
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۰۹ یازدهم ۱۴۰۰
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۰۹ دوازدهم ۱۴۰۱
۳- شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۱۳۹۹
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۱۴۰۰
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۱۴۰۱
ب) دروس تخصصی گروه علوم تجربی
نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
۱- زمین شناسی زمین شناسی ۱۱۱۲۳۷ یازدهم ۱۴۰۰
۲- ریاضی ریاضی (۱) ۱۱۰۲۱۱ دهم ۱۳۹۹
ریاضی (۲) ۱۱۱۲۱۱ یازدهم ۱۴۰۰
ریاضی (۳) ۱۱۲۲۱۱ دوازدهم ۱۴۰۱
۳- زیست شناسی زیست شناسی (۱) ۱۱۰۲۱۶ دهم ۱۳۹۹
زیست شناسی (۲) ۱۱۱۲۱۶ یازدهم ۱۴۰۰
زیست شناسی (۳) ۱۱۲۲۱۶ دوازدهم ۱۴۰۱
۴- فیزیک فیزیک (۱) ۱۱۰۲۱۴ دهم ۱۳۹۹
فیزیک (۲) ۱۱۱۲۴۴ یازدهم ۱۴۰۰
فیزیک (۳) ۱۱۲۲۴۴ دوازدهم ۱۴۰۱
۵- شیمی شیمی (۱) ۱۱۰۲۱۰ دهم ۱۳۹۹
شیمی (۲) ۱۱۱۲۱۰ یازدهم ۱۴۰۰
شیمی (۳) ۱۱۲۲۱۰ دوازدهم ۱۴۰۱
ج) دروس تخصصی گروه علوم انسانی
نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ
۱- ریاضی ریاضی و آمار (۱) ۱۱۰۲۱۲ دهم ۱۳۹۹
ریاضی و آمار (۲) ۱۱۱۲۱۲ یازدهم ۱۴۰۰
ریاضی و آمار (۳) ۱۱۲۲۱۲ دوازدهم ۱۴۰۱
۲- اقتصاد اقتصاد ۱۱۰۲۲۱ دهم ۱۳۹۹
۳- زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (۱) ۱۱۰۲۰۳ دهم ۱۳۹۹
علوم و فنون ادبی (۲) ۱۱۱۲۰۳ یازدهم ۱۴۰۰
علوم و فنون ادبی (۳) ۱۱۲۲۰۳ دوازدهم ۱۴۰۱
۴- زبان عربی عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۷ دهم ۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۷ یازدهم ۱۴۰۰
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۷ دوازدهم ۱۴۰۱
۴- زبان عربی (دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی) عربی، زبان قرآن (۱) ۱۱۰۲۰۸ دهم ۱۳۹۹
عربی، زبان قرآن (۲) ۱۱۱۲۰۸ یازدهم ۱۴۰۰
عربی، زبان قرآن (۳) ۱۱۲۲۰۸ دوازدهم ۱۴۰۱
۵- تاریخ تاریخ (۱) ایران و جهان باستان ۱۱۰۲۱۹ دهم ۱۳۹۹
تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه ۱۱۱۲۱۹ یازدهم ۱۴۰۰
تاریخ (۳) ایران و جهان معاصر ۱۱۲۲۱۹ دوازدهم ۱۴۰۱
۵- تاریخ (دیپلمه های علوم و معارف اسلامی) تاریخ اسلام (۱) ۱۱۰۲۳۳ دهم ۱۳۹۹
تاریخ اسلام (۲) ۱۱۱۲۳۳ یازدهم ۱۴۰۰
تاریخ اسلام (۳) ایران در دوره اسلامی ۱۱۲۲۳۳ دوازدهم ۱۴۰۱
۶- جغرافیا جغرافیای ایران ۱۱۰۲۱۸ دهم ۱۳۹۹
جغرافیای (۲) - جغرافیای ناحیه ای ۱۱۱۲۱۸ یازدهم ۱۴۰۰
جغرافیا (۳) - کاربردی ۱۱۲۲۱۸ دوازدهم ۱۴۰۱
۷- علوم اجتماعی جامعه شناسی (۱) ۱۱۰۲۲۰ دهم ۱۳۹۹
جامعه شناسی (۲) ۱۱۱۲۲۲ یازدهم ۱۴۰۰
جامعه شناسی (۳) ۱۱۲۲۲۲ دوازدهم ۱۴۰۱
۸- فلسفه فلسفه (۱) ۱۱۱۲۲۶ یازدهم ۱۴۰۰
فلسفه (۲) ۱۱۲۲۲۶ دوازدهم ۱۴۰۱
۹- منطق منطق ۱۱۰۲۲۳ دهم ۱۳۹۹
۱۰- روانشناسی روانشناسی ۱۱۱۲۲۴ یازدهم ۱۴۰۰

د) بخشی از سؤال های تخصصی گروه آزمایشی هنر در نظام جدید آموزشی ۶-۳-۳ از کتاب های زیر طراحی می شود:
نام کتاب کد کتاب نام کتاب کد کتاب نام کتاب کد کتاب نام کتاب کد کتاب نام کتاب کد کتاب
مبانی هنرهای تجسمی ۲۱۰۶۳۹ طراحی ۱ ۲۱۰۶۳۸ طراحی ۲ ۲۱۱۶۴۴ خط در گرافیک ۲۱۲۶۲۱ عکاسی ۱ ۲۱۰۶۴۴
عکاسی ۲ ۲۱۱۶۱۸ پایه و اصول صفحه آرایی ۲۱۲۶۲۰ مبانی تصویرسازی ۲۱۲۶۱۹ تاریخ هنر ایران ۲۱۰۶۴۸ تاریخ هنر جهان ۲۱۱۶۴۲
تصویرسازی آموزشی و تایپوگرافی ۲۱۰۵۹۵ طراحی نشانه، تصویرگری کتاب کودک و نظارت چاپ ۲۱۱۵۹۳ دانش فنی تخصصی ـ فتوگرافیک ۲۱۲۵۹۲ گرافیک نشر و مطبوعات ۲۱۲۵۹۵ خوشنویسی ۲۱۰۶۱۸
کارگاه چاپ دستی ۱ ۲۱۱۶۱۹ آشنایی با هنرهای تجسمی ۲۱۱۶۴۹ کارگاه نقاشی ۲۱۱۶۴۸ کارگاه رنگ در نقاشی ۲۱۲۶۳۷ آشنایی با مکاتب نقاشی ۲۱۲۶۳۶
آشنایی با بناهای تاریخی ۲۱۰۶۲۸ و ۴۹۲/۶ حجم سازی ۱ ۲۱۲۶۳۸ شناخت مواد و مصالح ۲۱۰۶۲۷ و ۳۵۹/۸۵ حجم شناسی و ماکت سازی ۲۱۲۶۲۷ علم مناظر و مرایا ۲۱۰۶۴۹
مبانی طراحی معماری ۲۱۲۶۳۰ اصول و مبانی طراحی صحنه ۲۱۱۶۲۴ دانش فنی پایه ـ پویانمایی ۲۱۰۶۵۵ متحرک سازی دوبعدی ۲۱۰۶۵۳ طراحی شخصیت در پویانمایی ۲۱۰۶۵۶
تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای ۲۱۱۶۵۴ طراحی فضا و صحنه در پویانمایی ۲۱۱۶۵۳ تصویربرداری و صدابرداری برنامه های تلویزیونی ۲۱۰۵۵۷ نگارش متن برنامه های تلویزیونی ۲۱۲۵۵۷ دانش فنی تخصصی ۲۱۲۶۵۶
تدوین و صداگذاری برنامه های تلویزیونی ۲۱۲۵۵۸ آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان ۲۱۰۶۲۳ اصول و مبانی نمایش عروسکی ۲۱۲۶۲۳ اصول و مبانی ماسک و گریم ۲۱۲۶۲۵ مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی ۲۱۰۶۵۹
سازشناسی ایرانی ۲۱۰۶۵۸ سازشناسی جهانی ۱ شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۲۱۰۶۶۰ سازشناسی جهانی ۲ شناخت سازهای ارکستر سمفونیک ۲۱۱۶۶۴ طراحی اندام و لباس ۴۹۴/۸ کارگاه طراحی نقوش سنتی ۱ ۳۵۹/۷۷
آشنایی با صنایع دستی ایران ۳۵۹/۳۰
 
 
منبع: مهر
 
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

ویژگی‌های یک برنامه‌ریزی موفق چیست؟!
آیا ۶ ساعت خواب شبانه کافی است
درمان راه حل مدار اضطراب اجتماعی
تفاوت‌های اختلال دوقطبی و اختلال شخصیت مرزی
قاطعیت در تصمیم‌گیری و یا انعطاف پذیری؛ کدام راه‌حل بهتری است؟!
معیارهایی برای انتخاب یک مرکز مشاوره روا‌‌نشناسی ایده‌آل!
چه چیزی ما را در زندگی بیشتر شاد می‌کند؟/ نتایج تحقیقات را بخوانید
تخلیه عاطفی چیست و انواع آن
قرص کاهش استرس سخنرانی و کنفرانس+ عوارض
چرا برخی زنان اقدام به خودکشی می کنند؟
مغز چگونه تصمیم می‌گیرد به چه چیزی فکر کند؟
کدام غذاها برای کودکان بیش‌فعال مناسب است؟
سلامتي هميشه با دارو بدست نمياد بيشتر اوقات از آرامش خيال آرامش قلب و روح مياد سلامتي با خنده و عشق مياد