پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ - 28 Sep 2023
تاریخ انتشار :
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ / ۱۵:۰۱
کد مطلب: 57854
۲

چگونه توانستم انگیزه به مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزانم را افزایش دهم؟

منصور کزازی
چگونه توانستم انگیزه به مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزانم را افزایش دهم؟
چکیده
تجربه حاضر به منظور ایجاد و یا افزایش انگیزه به مطالعه کتاب و کتابخوانی، در سال تحصیلی 99-1398 برای دانش آموزان پایه ششم انجام گرفت. در این تجربه ابتدا با استفاده از روش های جمع آوری اطلاعات مانند مشاهده، پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه با دانش آموزان و معلمان و همچنین تحقیقات و مطالعات کتابخانه ای، اطلاعات جمع آوری گردید و سپس با استفاده از آزمون T تک نمونه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافته شد که، میزان علاقه و انگیزه دانش آموزان کلاس به مطالعه، پایین تر از حد مطلوب است و آنها انگیزه کمی برای مطالعه و کتاب خوانی دارند.

در ادامه به تحلیل یافته های جمع آوری شده پرداخته شد و عوامل موثر در جهت افزایش انگیزه دانش آموزان به مطالعه، در پنج دسته: «فردی»، «خانواده»، «معلم»، «کلاسی و مدرسه ای» و «اجتماعی و آموزشی» تقسیم بندی گردید.

سپس مناسب با هر دسته، اقدامات لازم انجام شد. این اقدامات به مدت سه ماه (از آبان تا بهمن) صورت گرفت که در پایان منجر به افزایش انگیزه دانش آموزان و در ادامه موجب افزایش میزان مطالعه کتاب و کتابخوانی در آنان گردید.

کلیدواژه ها: افزایش انگیزه مطالعه، مطالعه و کتاب خوانی، فرهنگ مطالعه، دانش آموزان ابتدایی


مقدمه
«ن وَ القَلَمِ وَ ما یَسطُرُون»؛ نون، سوگند به قلم و آن چه می نویسد، (سوره قلم، آیه1). مطالعه و کتاب خوانی، راهی برای دستیابی به دانایی و توانایی است که به آدمی در فهم و درک درست، یاری می رساند و مشابه پنجره ای به سوی اندیشه ها، تجربه ها، آموخته ها و اندوخته ها است. با ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه در بین جامعه می توان علاوه بر دستیابی به دستاوردهای نوین بشری در زمینه های مختلف دانش، علوم و فرهنگ، به سفارش های قرآن و توصیه های دینی و اسلامی که در آنها مطالعه و کتاب خوانی جایگاه ارزنده و متعالی دارد، عمل نمود.

حضرت علی (ع) در ارتباط با جایگاه و اهمیت مطالعه می فرماید: «در عجبم از مردمی که به غذای جسم خویش بسیار اهمیت می دهند، اما نسبت به مطالعه و اهمیت کتاب خوانی که تغذیه روح آنان است، این چنین بی اعتنا و بی توجه هستند».

به دلیل اهمیت جایگاه مطالعه و کتاب خوانی در قرآن و آموزه های اسلامی، روایت ها و توصیه های پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع)، توصیه های ارزشمند و دلسوزانه مقام معظم رهبری، اهمیت و ترویج فرهنگ مطالعه در سند تحول بنیادین و ساحت های شش گانه، و همچنین جایگاه اساسی آن در جامعه، تجربه حاضر به دسته بندی عوامل موثر در ایجاد و یا افزایش انگیزه مطالعه در بین دانش آموزان پرداخته و با بررسی و ارایه راهکار های گوناگون در هر زمینه موجب بهبود و ارتقای انگیزه، مهارت ها و فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی در بین دانش آموزان شده است.


موضوع یا مسئله تجربه
اینجانب آموزگار پایه ششم در همان ابتدای سال با مشاهده و بررسی رفتار دانش آموزان در کلاس، اوقات فراغت، نحوه خواندن کتاب های درسی و پرسش های کلاسی و همچنین پرسش از اولیای دانش آموزان، متوجه شدم که دانش آموزان برای مطالعه انگیزه ای ندارند و به مطالعه کتاب درسی اهمیتی نمی دهند و بیشتر علاقه دارند اوقات فراغت خود چه در مدرسه و چه در منزل را، به بازی و تفریح یا مشاهده تلویزیون و کار با گوشی سپری کنند و کمترین زمان ممکن را به مطالعه بپردازند. بنده همچنین با پرسش از معاون پرورشی مدرسه که مسولیت کتابخانه را نیز برعهده داشتند متوجه شدم که میزان مطالعه کتاب های غیر درسی هم بسیار پایین است و دانش آموزان اندکی برای مطالعه یا امانت گرفتن کتاب، به کتابخانه مدرسه مراجعه می کنند.


یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی در کشورهای جهان بالا بودن میزان مطالعه و کتاب خوانی است و در کشورهای توسعه یافته کتاب خوانی سرانه بالایی را به خود اختصاص می دهد (یعقوبی راد، کاوسی و رشیدپور، 1394). در ایران با وجود افزایش شمار باسوادن، همچنان آمار میزان مطالعه پایین است و هنوز فرهنگ و مهارت های مطالعه موقعیت مناسب خود را نیافته است (رحمانی، 1382؛ عصاره، گلچوبی، 1385؛ رداد، مسعودی، 1392).

مطالعه و کتاب خوانی در قرآن و آموزهای اسلامی از جایگاه ویژه و بالایی برخوردار است. «اِقرَا بِاسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق»، بخوان به نام پروردگارت که (هستی را) آفرید (سوره علق، آیه 1). بدین صورت است که نخستین جلوه با شکوه چنین ارزشی را می توان در قرآن و در ابتدای برنامه های پیامبر (ص) یافت که رسالتش را با فرمان «خواندن» از سوی خداوند آغاز میکند. در همین فرهنگ مقدس است که خداوند به قلم و حرمت آن سوگند یاد می کند و معجزه آخرین پیامبر هم یک کتاب الهی است. همچنین رهبر معظم انقلاب درباره وضعیت مطالعه و کتاب خوانی رهنمودها و توصیه های ارزشمندی دارند، ایشان در این زمینه می فرمایند: «من هر زمانی که به یاد کتاب و وضع مطالعه در جامعه خودمان می افتم، قلبا غمگین و متاثر می شوم. این به این خاطر است که باید کتاب اقلا ده برابر این میزان، رواج و توسعه و حضور داشته باشد».


پژوهشگر با مشاهده و بررسی پژوهش ها و پیشنه های موجود دریافت که میزان مطالعه دانش آموزان با میزان مطالعه مطلوب فاصله دارد و رضایت بخش نیست. بسیاری از صاحب نظران معتقدند عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ آن را باید در همان سال های آغازین زندگی و کودکی در فرد نهادینه کرد و در سن نوجوانی رشد داد (رداد و مسعودی، 1392).

از این رو با توجه به اهمیت و نقش بالای مطالعه در قران و آموزه های دین اسلام، توصیه ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، ترویج فرهنگ مطالعه در سند تحول بنیادین و ساحت های شش گانه و همچنین اهمیت مطالعه و نقش آن در جامعه، این پژوهش بر آن شده است که عوامل موثر در جهت افزایش انگیزه به مطالعه و کتاب خوانی دانش آموزان را بررسی و مهارت ها و فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان را ارتقا بخشد.


اهمیت پرداختن به مسئله
اهمیت مطالعه بر هیچ کسی پوشیده نیست، بی گمان، جوامعی که می خواهند در وادی پیشرفت های گوناگون گام های بلند و موفقیت آمیز بردارند، هرگز با مطالعه و کتاب خوانی بیگانه نیستند و آن را عنصر اصلی و ضروری می دانند (زارعی، 1392). به بیان دیگر، تلاش برای ایحاد جامعه ای که عادت مطالعه در آن نهادینه شده باشد، از الزامات اساسی شکل گیری جامعه ای خلاق و پایدار است و این امر مهم، نیازمند تربیت دانش آموزانی پویا و مولد است که باید آنها را با مهارت ها و فرهنگ مطالعه آشنا نمود تا همواره شرایط یادگیری و روزآمدن شدن خود و جامعه را فراهم کنند (رداد، مسعودی، 1392). این پژوهش از دو جهت دارای اهمیت است:

  اول آن که از لحاظ نظری یافته های این پژوهش می تواند در تعمیق عوامل موثر در جهت افزایش میزان انگیزه به مطالعه و کتاب خوانی در دانش آموزان و همچنین شناسایی راهکارها و ارائه پیشنهاد ها موثر باشد.


دوم آن که از لحاظ کاربردی یافته های این پژوهش می تواند به برنامه ریزان، سیاست گذاران و همچنین مسولین، در جهت افزایش میزان انگیزه به مطالعه در بین دانش آموزان یاری رساند.

گزارش تجربه (روش کار) در تجربه حاضر، پژوهشگر با استفاده از روش های مختلف جمع آوری اطلاعات مانند: مشاهده رفتار و مصاحبه با دانش آموزان، اولیای دانش آموزان و همکاران، پرسشنامه محقق ساخته، بررسی و مطالعه کتابخانه ای، عوامل موثر در جهت افزایش انگیزه به مطالعه و فرهنگ کتابخوانی در دانش آموزان را در پنج عامل زیر دسته بندی نمود: (پرسشنامه، توضیح در ارتباط با مراحل، نحوه جمع آوری و تحلیل اطلاعات به کمک پرسشنامه در قسمت ضمائم پیوست شده است).

1) فردی: خود فرد به عنوان مهمترین عامل موثر در تغییر مطلوب شناخته می شود. در این تجربه سعی شد که با استفاده از روش ها و راهکارهای متنوع، افزایش علاقه و بهبود نگرش دانش آموزان نسبت به مطالعه و کتابخوانی حاصل گردد.

2) خانواده: خانواده اولین عاملی است که می تواند در افزایش علاقه نسبت به مطالعه و کتاخوانی در فرزندان موثر باشد، نهاد خانواده سنگ بنای هر جامعه انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی، رشد و تعالی جامعه نقش بنیادین دارد، زیرا محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزشی والدین، طرز تفکر و نگرش والدین درباره مطالعه و کتابخوانی، در دسترس بودن کتاب و مجلات در خانواده، نقش مهمی در تقویت عادت مطالعه و کتابخوانی در فرزندان دارد (یعقوبی راد، کاوسی، رشیدپور، 92).

3) معلم: معلمان الگوهایی هستند که رفتارها و نگرش های آنها می تواند تاثیرات زیادی بر رشد اجتماعی و رفتاری و عاطفی دانش آموزان داشته باشد. معلمان باید شیوه صحیح مطالعه را به دانش آموزان بیاموزند و اهمیت مطالعه و کتابخوانی را در زندگی برای آنان توضیح دهند، آنها باید دانش آموزان را تشویق کنند که برای یافتن پاسخ سوالاتشان مطالعه کنند و یا به کتابخانه مراجعه کنند (یعقوبی¬راد، کاوسی، رشیدپور، 92).

 4) عوامل کلاسی و مدرسه ای: دانش آموزان بیشترین وقت خود را در کلاس درس و همچنین محیط مدرسه سپری می کند. از این رو تجهیزات مدرسه، کلاس و فضای آنها نقش مهمی در افزایش علاقه دانش آموزان به مطالعه دارد. وجود کتابخانه ای غنی در مدرسه و یا در هر کلاس و تجهیز و به روز کردن آن، رابطه دوستانه و موثر همکلاسی ها و تشویق و ترغیب یکدیگر به مطالعه، دیوار نگاره ها، برگزاری مسابقات کتابخوانی در مدرسه و ... را می توان از عوامل کلاسی نام برد.

5) عوامل آموزشی و اجتماعی: نتایج بررسی ها و مطالعات نشان می دهد که برنامه ها و سیاست های اجرایی می توانند به روش های مختلف، موجب افزایش انگیزه به مطالعه و کتابخوانی در جامعه و به سبب آن افزایش مطالعه در دانش آموزان شود. همچنین عوامل آموزشی و سیاست های کلان در تهیه و تولید محتواهای آموزشی، کتاب ها و ابزار رسانه های جمعی و حتی برنامه های صدا و سیما را می توان از عوامل مهم آموزشی نام برد.

اقدامات صورت گرفته (مداخلات) در این تجربه با بررسی عوامل موثر در جهت افزایش انگیزه به مطالعه دانش آموزان، اقداماتی پیشنهاد و سپس با توجه به زمان، شرایط و محدودیت ها تعدادی انجام شد. خلاصه ای از آنها در جدول زیر قابل مشاهده است:
 
جدول1: عوامل موثر، اقدامات پیشنهاد شده و اقدامات انجام شده جهت افزایش انگیزه مطالعه، در تجربه حاضر
ردیف عوامل موثر اقدامات پیشنهاد شده اقدامات انجام شده
1 عوامل فردی الف) برگزاری جلسات هفته ای با دانش آموزان و توضیح در ارتباط با اهمیت مطالعه و تلاش در جهت تغییر نگرش آنها.
ب) سعی در ایجاد و بهبود مهارت پرسشگری و کاوشگری در دانش آموزان و ترغیب آنها به کتاب و کتابخوانی.
ج) برگزاری جلسات مشاوره ای به صورت فردی و تشویق و ترغیب به مطالعه به همراه رفع مشکلات و موانع فردی دانش آموز.
د) ترغیب دانش آموزان به خواندن کتاب­های داستان و غیر درسی (مورد تایید آموزش و پرورش).
ده جلسه برای دانش آموزان برگزار گردید و طی جلسات در رابطه با اهمیت مطالعه و کتابخوانی صحبت شد تا انگیزه آنان افزایش یابد، همچنین تلاش شد مهارت­های پرسشگری در آنان تقویت گردد و علاوه بر کتاب های درسی؛ کتابهای غیر درسی را هم در منزل یا کتابخانه مطالعه کنند.
2 عوامل خانوادگی الف) برگزاری جلسات با اولیا و توضیح در ارتباط با اهمیت مطالعه و کتابخوانی.
ب) تشویق اولیا به مطالعه در خانه و در حضور دانش آموزان.
ج) تشویق و ترغیب اولیا به ساخت کتابخانه در منزل
د) برگزاری مسابقات کتابخوانی بین اولیا.
ه) تشویق اولیا به خرید کتاب برای دانش آموزان و حضور در نمایشگاهای کتاب.
و) تهیه و اجازه مطالعه دانش آموزان به خواندن کتاب­های داستان و غیر درسی مورد تایید آموزش و پرورش.
دو جلسه برای اولیا تشکیل گردید و از آنان خواسته شد در خانه و در حضور فرزندان، مطالعه بیشتری داشته باشند و همچنین فرزند خود را به مطالعه تشویق و ترغیب نمایند. در صورت امکان در خانه کتابخانه ای را ایجاد نمایند و یا از نمایشگاه­های کتاب بازدید کنند
3 عوامل معلم الف) تشویق و ترغیب دانش آموزان به مطالعه و توضیح در ارتباط با اهمیت آن.
ب) اهمیت دادن معلم به مطالعه و معرفی کتاب های مناسب به دانش آموزان
ج) برگزاری زنک مطالعه به صورت هفتگی.
د) برگزاری مسابقه کتابخوانی در کلاس
ه) تلاش در جهت تغییر نگرش دانش آموزان به مطالعه و کتابخوانی
ز) تجهیز کتابخانه کلاسی و تشویق دانش آموزان به مطالعه و کاوشگری در کتابخانه.
معلم دانش آموزان را به مطالعه تشویق می نمود.کتابخانه کلاسی توسط معلم و دانش آموزان به روز گردید و هر هفته یک ساعت به مطالعه اختصاص یافت. مسابقات کتابخوانی در کلاس برگزار و به نفرات برتر، کتاب اهدا می شد
4 عوامل کلاسی و مدرسه الف) تجهیز کتابخانه مدرسه و به روز کردن آن.
ب) تجهیز کتابخانه کلاسی و به روز کردن آن
ج) نصب بروشور و طراحی دیوار نگاره در جهت تقویت انگیزه مطالعه دانش آموزان
د) برگزاری مسابقات کتابخوانی در کلاس و مدرسه
ه) برگزاری نمایشگاه کتاب در مدرسه
و) شرکت در نمایشگاهای کتاب منطقه یا شهر
ز) افزایش رقابت سالم مطالعه بین دانش آموزان کلاس
ح) اهدای کتاب، بن خرید کتاب، دانشنامه­ها و ... به دانش آموزان در مناسبت ها و مراسم گوناگون
با همکاری مدیر و معاون مدرسه، کتابخانه مدرسه و کلاس­ها تجهیز گردید. دیوار نگاره­های مناسب در جهت افزایش انگیزه دانش آموزان به مطالعه در مدرسه نصب شد و به مناسبت­های مختلف نمایشگاها و مسابقات کتابخوانی برگزار و به نفرات برتر کتاب اهدا گردید.
5 عوامل اجتماعی و آموزشی الف) پخش رایگان یا نیم بهای کتاب بین مردم یا مترو
ب) تقویت فرهنگ استفاده کتابخانه عمومی بین مردم
ج) استفاده از برنامه های صدا و سیما در جهت ارایه روش و معرفی رویکردهای افزایش فرهنگ مطالعه مانند
راه اندازی شبکه کتاب و یا معرفی کتاب به مردم
د)با توجه به اهمیت مطالعه در سند تحول بنیادین، اختصاص یک ساعت در هفته به زنگ مطالعه در همه مدارس، توسط برنامه ریزان درسی و آموزشی
از آن جایی که پیشنهاد­های حاضر در سطح کلان و در حیطه برنامه ریزان و مسئولان است، اقدامی توسط پژوهشگر در این زمینه صورت نگرفت.
 
 

 
بحث و نتیجه گیری
مهمترین عامل در پیشرفت فردی و اجتماعی، بستگی به میزان مطالعه و کیفیت خواندن دارد (خنیفر، طاهری، سیار، 1391). اقدامات صورت گرفته، موجب افزایش انگیزه مطالعه در دانش آموزان گردید به گونه ای که آنها برای یافتن پاسخ سوالات به کتابخانه کلاس یا مدرسه مراجعه می کردند و به مطالعه کتاب ها می پرداختند. دانش آموزان خود را در تجهیز کتابخانه ها سهیم می دانستند و یا این که به یکدیگر کتاب به امانت می دادند.

بر اساس اظهارات دانش آموزان، اولیای آنها هم همراه آنان به مطالعه می پرداختند و برخی از والدین به ساخت و یا تجهیز کتابخانه در منزل اقدام کرده بودند. برخی دیگر از اولیا، به عنوان هدیه برای فرزندان خود کتاب خریده بودند و یا به نمایشگاه کتاب رفته بودند. کتابخانه مدرسه هم تا حد ممکن تجهیز گردید و بر اساس گفته های معاون پرورشی مدرسه، برگزاری نمایشگاه ها و مسابقات مختلف موجب افزایش مراجعه دانش آموزان به کتابخانه مدرسه و به امانت گرفتن کتاب ها شده بود. نتایجی که حاصل شده است بخشی از تغییراتی بود که توانسته بودم به عنوان یک معلم در خود، دانش آموزان، خانواده ها، کلاس و مدرسه در جهت افزایش انگیزه به مطالعه و علاقه مندی به کتاب و کتابخوانی ایجاد نمایم.


پیشنهادها
با توجه به تجربه حاضر، برای افزایش انگیزه مطالعه و کتابخوانی در دانش آموزان پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
الف) بالا بردن انگیزه فردی دانش آموزان در خانه و مدرسه، به کمک بیان اهمیت مطالعه و فواید کسب دانش
ب) برگزاری جلسات با اولیا و ترغیب آنها به تشویق فرزندان به مطالعه کتاب درسی و غیر درسی (مورد تایید)، تجهیز کتابخانه در منزل و بازدید خانواده ها از نمایشگاه های کتاب.

ج)افزایش انگیزه در معلمان و تلاش آنها در جهت ترغیب دانش آموزان به مطالعه و فعالیت های کتابخانه ای.
د) تجهیز کتابخانه های مدارس و کلاسی و به روز کردن آنها، برگزاری مسابقه های کتابخوانی در مدرسه یا کلاس، نصب پوستر و بروشور و یا دیوار نگاره های مناسب در جهت افزایش انگیزه مطالعه دانش آموزان.
ه) با توجه به اهمیت مطالعه و جایگاه آن در سند تحول بنیادین، یک ساعت در هفته به ساعت مطالعه در مدارس اختصاص یابد، تاسیس شبکه به نام کتاب توسط صدا و سیما و معرفی کتاب های مفید و یا جدید انتشار یافته در حوزه ها مختلف به خانواده ها و دانش آموزان، تجهیز کتابخانه های عمومی در سطح شهر.


منابع
خنیفر، حسین؛ طاهری، فاطمه و سیار، ابوالفضل (1391). راهکارهای اجرایی ارتقای فرهنگ مطالعه در بین دانش آموزان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 98، 86-105.
رحمانی، بتول (1382). بررسی تعداد مقالات و گزارش¬های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان دهی اطلاعات. 14(1)، 13-22.
رداد، ایرج؛ مسعودی، میترا (1392). بررسی وضعیت عادات مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه شهر مشهد و عوامل موثر بر آن، تحقیقات اطلاع رسانی و کتاب های عمومی، 19(3)، 387-407.
زارعی، عیسی (1392). رسانه ملی و فرهنگ کتابخوانی، قم: مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، چاپ اول.
عصاره، فریده؛ گلچوبی، تقی (1385). شناسایی و معرفی عوامل ترغیب کننده و بازدارنده مطالعه آزاد دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، 13 (3)، 103-126
یعقوبی راد، فرزانه؛ کاوسی، اسمعیل و رشیدپور، علی (1392). بررسی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ کتابخوانی در میان دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 5 شهر تهران. فصلنامه خانواده و پژوهش. 26، 87-106نویسنده: منصور کزازی، کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، آموزگار دوره ابتدایی شهر تهران- منطقه 6
ضمائم
ضمیمه شماره (1): پرسشنامه محقق ساخته دانش آموزان عزیز: با سلام و احترام خدمت شما، پرسشنامه پیش رو، به منظور اندازه گیری میزان انگیزه و علاقه شما به مطالعه و همچنین تعیین عوامل موثر در جهت افزایش انگیزه شما به مطالعه وکتابخوانی طراحی گردیده است.

خواهشمند است سوالات زیر را به دقت مطالعه و یکی از گزینه¬های «خیلی کم»، «کم»، «متوسط»، «زیاد» و «خیلی زیاد» را انتخاب نمایید.
با تشکر
 
ردیف سوال خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 در هنگام مطالعه کتاب، احساس خستگی می­ کنم.          
2 همیشه قبل از خواب، پدر یا مادرم برایم کتاب قصه می خوانند.          
3 کتاب خواندن و مطالعه را به بازی کردن ترجیح می دهم.          
4 از کتاب­های کتابخانه مدرسه، کتاب به امانت گرفته ام و مطالعه می کنم.          
5 معلم کلاس، ما را به مطالعه و کتابخوانی تشویق می کند.          
6 پدر یا مادرم به عنوان جایزه یا در روز تولدم، به من کتاب داستان، هدیه داده اند.          
7 مطالعه و کتاب خوانی را برای موفق شدنم در آینده موثر می­دانم.          
8 در کلاس یا مدرسه، مسابقه کتابخوانی برگزار می شود.          
9 همراه با خانواده ام به نمایشگاه کتاب رفته ام.          
10 در برنامه های صدا و سیما با کتاب­های مناسب و مورد علاقه ام آشنا شده ام.          
11 از هم­کلاسی­ها و یا دوستانم، کتاب به امانت گرفته ام.          
12 معمولا در مدرسه برای یافتن پاسخ پرسش­هایم به کتابخانه مراجعه می­کنم.          
13 تنوع در موضوع های کتاب­های کتابخانه مدرسه را مناسب می­دانم.          
14 پدر و مادرم در منزل اهل مطالعه و کتابخوانی هستند.          
15 با کتاب­های مفید و مناسب سن ام، آشنایی کامل دارم.          
 
ضمیمه شماره (2): توضیح در ارتباط با نحوه استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری آن پرسشنامه حاضر در مرحله جمع آوری اطلاعات و به منظور تعیین میزان علاقه دانش آموزان به مطالعه و عوامل موثر در جهت افزایش میزان مطالعه و کتاب¬خوانی در دانش آموزان، توسط پژوهشگر در پنج بُعد «فردی»، «خانواده»، «معلم»، «کلاس و مدرسه» و «اجتماعی و آموزشی» طراحی گردید. در جدول زیر سوالات پرسشنامه به تفکیک هر بُعد قابل مشاهده است:
 
ردیف بعد سوالات
1 فردی 1 – 3 – 7 – 15
2 خانواده 2 – 6 – 9 - 14
3 معلم 5 – 8
4 کلاس و مدرسه 4 – 11 – 12 - 13
5 اجتماعی و آموزشی 10
 
 
تحلیل آماری نتایح حاصل شده از پرسشنامه:
داده های حاصل شده از پرسشنامه توسط آزمون T تک نمونه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. با توجه به نتیجه حاصل شده از این آزمون، میانگین میزان علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه (2.37) بدست آمد که با توجه به میزان ثابت (3.5) که توسط پژوهشگر انتخاب گردیده بود، این نتیجه گرفته شد که دانش آموزان، میزان انگیزه و علاقه مندی پایین تری نسبت به حالت مطلوب در ارتباط با مطالعه و کتابخوانی دارند و باید در جهت افزایش آن، اقدامات لازم را برنامه ریزی و اجرا نمود.


در ادامه پژوهشگر با توجه پاسخ های دانش آموزان به سوالات پرسشنامه، به بررسی ابعاد و عوامل موثر در جهت افزایش انگیزه و علاقه دانش آموزان به مطالعه و کتابخوانی پرداخت و پس از بررسی میانگین پاسخ ها، عوامل تاثیر گذار را به ترتیب عوامل: «فردی»، «خانواده»، «معلم»، «کلاس و مدرسه» و «آموزشی و اجتماعی» تعیین نمود.


 
برگرفته از: کتاب افق تجربه 9(مجموعه آثار برگزیده نهمین جشنواره کشوری تجارب برتر تربیتی و مشاوره ای 1400)
اداره کل امور تربیتی،مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

کلینیک روانشناسی چیست؟
آداب حرف زدن با تلفن که باید بلد باشیم
با این تمرین‌ها از شر آلزایمر خلاص شوید
روانشناسی شاد بودن چیست و چطور شاد باشیم؟
مواجهه درمانی: اصول، کاربردها و مزایا
اهمیت حضور مشفقانه درمانگر در روان‌درمانی
مدیریت مورد در آموزش و پرورش
افکار منفی از کجا می آیند؟ خودگویی چیست ؟
روان‌درد علت خودکشی است!
چطور اعتماد به نفسمان را تقویت کنیم؟
مصرف سیگار یا مواد توسط والدین چه پیامی به فرزندان منتقل می‌کند؟
نظریه دلبستگی جان بالبی
مانعی برای پرواز آرزوهایت نباش. آسمان همواره پذیرای قاصدک هایی است که امیدهایت را سوار بر آن کرده ای