سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ - 3 Oct 2023
تاریخ انتشار :
جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ / ۱۲:۴۴
کد مطلب: 56263
۱

تست خودافشایی؛‌ چقدر خود واقعی‌تان را بروز می‌دهید؟

تست خودافشایی؛‌ چقدر خود واقعی‌تان را بروز می‌دهید؟
بررسی‌های دکتر سیدنی جورارد در دانشگاه فلوریدا نشان داد که خودافشایی نه تنها در نزدیک کردن اشخاص به یکدیگر نقش دارد، بلکه سبب می‌شود شنوندگان هم خودافشایی کنند و این‌گونه است که اعتماد متقابلی ایجاد می‌شود. اما تعریف دقیق خودافشایی چیست؟ چرا اعتماد کردن مهم است؟ و شما چقدر خودافشایی می‌کنید تا دیگران خود واقعی‌تان را بشناسند؟
 
خودافشایی
خودافشایی به معنای نشان دادن خود واقعی به دیگران و ابراز احساسات است. اگر شما به دیگران اعتماد بسیاری داشته باشید احساسات‌تان را هم زودتر به آن‌ها نشان می‌دهید. با این حال این برداشت نادرستی است اگر تصور کنیم می‌توانیم ۱۰۰درصد احساسات خود را ابراز کنیم. حتی در تحلیل روانی که از بیماران خواسته می‌شود همه احساسات خود را بیان کنند، بازهم مقاومت وجود دارد. بررسی‌های انجام شده از سوی روانشناسان پیرو مکتب فروید، نشان می‌دهد که روان‌درمانگر ساکت مانع پیشرفت و درک واقعیت‌ها می‌شود.
 
 
 
تست شناخت خود واقعی
در این تست مشخص می‌شود که شما تا چه حد خود واقعی‌تان را به مردم می‌شناسانید: آیا به نزدیک‌ترین اشخاص به خود نشان می‌دهید که به واقع کی هستید؟ و یا برخلاف آنچه هستید وانمود می‌کنید؟ کدام یک از احساسات یا عقاید زیر را آشکار می‌کنید؟
 
۱- ویژگی شخصیتی بادوامی که آن را نقطه ضعف می‌دانید، چیزی مانند گرایش به حسادت و سمج بودن.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. چه فایده‌ای دارد که احساسم را پنهان کنم؟ (۴ امتیاز)
 
۲- تعصباتی که نسبت به بعضی از انواع اشخاص دارید (اشخاصی با مذهب متفاوت، نژاد متفاوت یا زمینه اجتماعی متفاوت).
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- اندکی درباره‌اش حرف می‌زنم، به شرط آنکه احساس کنم تا حدی با نظراتم موافقت می‌شود. (۲ امتیاز)
ج- تا حد زیادی در موردش صحبت می‌کنم. (۳ امتیاز)
د- آشکارا درباره‌اش حرف می‌زنم من از عقایدم شرمنده نیستم. (۴ امتیاز)
 
۳- جزییات زندگی عاشقانه، لطیفه گویی درباره روابط جنسی و شریک زندگی‌تان.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن موضوع اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)
 
۴- کار‌هایی کرده‌اید و از آن شرمنده‌اید یا درباره‌اش احساس گناه می‌کنید. چیز‌هایی مانند دروغ گفتن، تقلب کردن، جرم کوچکی مانند بلند کردن شیئی از فروشگاه.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. من گذشته‌ام را پنهان نمی‌کنم. (۴ امتیاز)
 
۵- آنچه خونتان را به جوش می‌آورد.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. چه فایده‌ای دارد که احساسم را پنهان کنم؟ (۴ امتیاز)
 
۶- اینکه درباره وضع ظاهر خود چه احساسی دارید.
الف- آن را افشا نمی‌کنم. ممکن است خجالت بکشم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را به صورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)
 
۷- چیز‌هایی که از آن می‌ترسید، حتی ترس‌های غیر منطقی.
الف- آن را افشا نمی‌کنم. از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را به صورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)
 
۸- استعدادها، دستاورد‌ها و تعریف‌هایی که از شما شده است.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)
 
۹- تمایلاتی که می‌ترسید اگر درباره‌اش حرف بزنید، از دستتان خارج شود. موضوعاتی از قبیل: قمار کردن، روابط جنسی یا خشم.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، نگران آن هستم که دیگران درموردم چه فکری می‌کنند. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)
 
۱۰- آنچه آن را معلولیت شخصی به حساب می‌آورید، مانند عدم موفقیت در ورزش یا ناتوانی در آموختن ریاضی.
الف- آن را افشا نمی‌کنم، از واکنش دیگران می‌ترسم. (۱ امتیاز)
ب- به آن اشاره می‌کنم، اما بطور کامل آن را افشا نمی‌کنم. (۲ امتیاز)
ج- آن را بصورت محرمانه در میان می‌گذارم. (۳ امتیاز)
د- همه چیز را می‌گویم. (۴ امتیاز)

 
تفسیر نتایج تست شناخت خود واقعی
 
امتیاز نتیجه
امتیاز ۱۰ تا ۱۷ شما شخص بسته‌ای هستید. احتمالا از سطح صمیمتی که با دیگران دارید راضی هستید. اما به نظر می‌رسد که اگر احساسات خود را در میان بگذارید به سود خود کار کرده‌اید.
امتیاز ۱۸ تا ۲۸ در جریان خودافشایی آدم متوسطی هستید و تعادل خوبی میان خود خصوصی و خود ظاهری‌تان ایجاد نموده‌اید.
امتیاز ۲۹ تا ۴۰ شما بسیار باز و گشوده هستید، اما مراقب باشید. گاهی همه چیز را گفتن به معنای نداشتن احساس امنیت خاطر است؛ و یا ممکن است بخواهید بیش از اندازه مورد قبول دیگران واقع شوید. اگر دیگران به شما واکنش ناخوشایندی نشان می‌دهند، دلیلش ممکن است این باشد که شما بیش از حدی که آن‌ها می‌خواهند خودافشایی می‌کنید.
 
همانطور که می‌بینید در این تست داشتن نمره متوسط بهتر است و خودافشایی بیش از اندازه و خودافشایی کمتر از اندازه هیچ کدام درست و مفید نیستند. واقعیتی که وجود دارد این است که همه ما باید تا حدی خودافشایی داشته باشیم تا با دیگران پیوند درستی ایجاد کنیم. اینکه به طور مداوم خود واقعی‌مان را پنهان کنیم، می‌تواند روی روابط ما تاثیر منفی بگذارد.
 
اهمیت اعتماد کردن
اریک اریکسون، روان تحلیل‌گر، یاد گرفتن اعتماد کردن را یکی از نخستین تعارض‌های انسانی می‌داند و معتقد است از همان کودکی اعتماد کردن یا اعتماد نکردن را می‌آموزیم و وقتی به دوران بلوغ نزدیک می‌شویم، تعارضات ناشی از ناتوانی در اعتماد کردن می‌تواند بر روی مسائلی چون صمیمیت جسمانی و عاشق شدن ما تاثیر بگذارد. همچنین این قضیه بتعث می‌شود که ما فردی گشوده باشیم یا همیشه سعی کنیم، دریچه‌های وجودمان را به روی دیگران بسته نگه داریم.

با این وجود، در جامعه به سرعت در حال تحول ما، خودافشایی همیشه کار ساده‌ای نیست، اما مخاطره‌ای است که باید از سربگذرانیم تا روابط میان‌شخصی درست‌ و سلامت روان بیشتری داشته باشیم.


شما چقدر خودافشایی می‌کنید و خود واقعی‌تان را در معرض نمایش می‌گذارید؟ آیا نسبت به این کار حس خوبی دارید؟ روابط‌تان با دیگران چگونه است؟
 
 
 
 
مرجع : سایت ستاره
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

فتحی آشتیانی: نباید دانشجویی بدون کنکور وارد رشته روانشناسی شود
انواع قلدری در مدرسه و نشانه‌های آن در کودکان را بشناسید
آئین معارفه رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره برگزار شد+تصاویر
کلینیک روانشناسی چیست؟
آداب حرف زدن با تلفن که باید بلد باشیم
با این تمرین‌ها از شر آلزایمر خلاص شوید
روانشناسی شاد بودن چیست و چطور شاد باشیم؟
مواجهه درمانی: اصول، کاربردها و مزایا
اهمیت حضور مشفقانه درمانگر در روان‌درمانی
مدیریت مورد در آموزش و پرورش
افکار منفی از کجا می آیند؟ خودگویی چیست ؟
روان‌درد علت خودکشی است!
انسانهاي شاد دنياي درونشان را ميسازند، انسانهاي غمگين دنياي بيرونشان را سرزنش ميكنند.