شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ - 26 Nov 2022
تاریخ انتشار :
شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ / ۰۸:۳۳
کد مطلب: 41648
۲

اختلالات شخصیت Personality Disorders

اختلالات شخصیت  Personality Disorders
به گزارش میگنا اختلال شخصیت الگویی طولانی مدت از تجربه درونی و رفتاری است که از انتظارات فرهنگی فرد بسیار به دور است. انعطاف ناپذیر و فراگیر بوده و در دوره نوجوانی و یا اوایل بزرگسالی شروع شده، در طول زمان ثابت باقی مانده و باعث ناراحتی یا افت غملکرد می گردد. طیق تعریف فوق اختلالات شخصیت الگویی طولانی مدتی از نحوه تفکر،احساس و رفتار است که در طول زمان نسبتاً ثابت می ماند بروز و سیر به طور معمول، ویژگی های یک اختلال شخصیت در طی دوره نوجوانی یا اوایل زندگی بزرگسالی قابل تشخیص می گردند. البته تشخیص اختلالات شخصیت مستلزم ارزیابی الگوهای درازمدت عملکرد فرد بوده و ویژگی های خاص شخصیتی بایستی از اوایل دوره بزرگسالی مشهود باشند. بعلاوه صفات شخصیتی که این اختلالات را تعریف می کنند، بایستی از خصایصی که در پاسخ به عوامل موقعیتی تنش زای خاص با حالات روانی گذراتر (مانند اختلال دوقطبی،افسردگی،اضطراب؛ مسمومیت با مواد) ظهور می نمایند، افتراق داده شوند.

در راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی ( ویرایش پنجم ) اختلالات شخصیت ذیل گنجانده شده است:
اختلالات شخصیت پارانوئید با الگویی از بی اعتمادی و بدگمانی چنانچه نیات دیگران را بدخواهانه تعبیر می نماید.
اختلال شخصیت اسکیزوئید با الگوی گسست از روابط اجتماعی و طیف محدودی از ابراز هیجان ها اختلال شخصیت اسکیزوتایپی با الگویی از احساس حاد ناراحتی در روابط نزدیک،تحریفات شناختی یا ادراک و رفتارهای عجیب و غریب اختلال شخصیت ضداجتماعی با الگویی از بی اعتنایی به حقوق دیگران و نقص آن اختلال شخصیت مرزی با الگویی از بی ثباتی در روابط بین فردی،خودانگاره، و عواطف و تکانشگری بارز.

اختلال شخصیت نمایشی با الگویی از هیجان پذیری مفرط و توجه طلبی اختلال شخصیت خودشیفته با الگویی از خودبزرگ‌بینی،نیاز به تحسین و فقدان همدلی

اختلال شخصیت دوری گزین با الگویی از مهار اجتماعی،احساس بی لیاقتی، و حساسیت بیش از حد نسبت به ارزیابی منفی.

اختلال شخصیت وابسته با الگویی از رفتار مطیعانه و چسبنده ناشی از نیاز مفرط به تحت مراقبت قرار گرفتن.
اختلال شخصیت وسواسی-جبری با الگویی از اشتغال ذهنی با نظم و ترتیب، کمالگرایی و اعمال کنترل
تغییر شخصیتی ناشی از یک بیماری طبی دیگر: اختلال شخصیتی مستمر ناشی از عوارض فیزیولوژیکی یک بیماری طبی (مانند ضایعه لوب فرونتال: پیشانی)
سایر اختلالات شخصیت معین و اختلال شخصیت نا معین: این طبقه برای دو موقعیت ارائه شده است:
1) الگوی شخصیتی فرد،ملاک های کلی یک اختلال شخصیت را برآورده می سازد، و صفاتی از اختلالات شخصیت متعدد و مختلفی وجود دارند اما ملاک های هیچ اختلال خاص شخصیتی را احراز نمی کنند
2) الگوی شخصیتی فرد، ملاک های کلی یک اختلال شخصیت را برآورده می سازد، اما فرد دچار اختلال شخصیتی فرض می شود که در طبقه بندی DSM-5 گنجانده نشده است(مانند اختلال شخصیتی پرخاشگر-منفعل)

اختلالات شخصیت براساس شباهت های توصیفی به سه خوشه گروبندی می شوند.

خوشه A شامل اختلالات شخصیت پارانوئید،اسکیزوئید و اسکیزوتایپی می شود . افراد مبتلا به این اختلالات اغلب عجیب و غریب و غیرعادی به نظر می رسند .

خوشه B مشتمل بر اختلالات شخصیت ضداجتماعی ،مرزی،نمایشی و خودشیفته است. افراد مبتلا به این اختلالات اغلب نمایشی،احساساتی و دمدمی به نظر می رسند.
اختلالات شخصیت خوشه C عبارتند از: اجتنابی،وابسته و وسواسی –جبری اغلب افراد مبتلا به این اختلالات مضطرب و وحشت زده به نظر می رسند (البته بایستی به این مسئله توجه داشت این سیستم خوشه بندی همواره معتبر شناخته نشده است) علاوه بر این افراد اغلب با هم ابتلایی اختلالات شخصیت از خوشه های متفاوت مراجعه می کنند.

اختلال کلی شخصیت
ملاک ها
A: الگوی طولانی مدت از تجربه درونی و رفتاری است که از انتظارات فرهنگی فرد بسیار به دور است.
این الگو در دو حوزه (یا بیشتر) از موارد زیر نمایان می شود:
1. شناخت(یعنی، شیوه های ادراک و تعبیر خود سایرین، و رویدادها)
2. عاطفه ( یعنی، طیف،شدت،تغییرپذیری، و تناسب پاسخ هیجانی)
3. عملکرد بی فردی
4. کنترل تکانه

B. این الگوی دیرپا در طیف وسیعی از موقعیت های فردی و اجتماعی، انعطاف ناپذیر و فراگیر باقی می ماند.
C. این الگوی طولانی مدت باعث ناراحتی یا تخریب عملکرد چشمگیر بالینی فرد در جامعه،محل کار، و یا سایر حوزه های مهم کارکردی وی می گردد.
D. این الگو ثابت و درازمدت بوده، و شروع آن می تواند حداقل به دوره نوجوانی و یا اوایل بزرگسالی برگردد.

E. این الگوی طول کشیده به عنوان تظاهر یا پیامدی از یک اختلال روانی دیگر به شکل بهتری قابل توضیح نیست.
F. این الگوی درازمدت ناشی از اثرات فیزیولوژیک یک ماده(مانند ماده مورد سوءمصرف،یک دارو) یا یک بیماری طبی دیگر(مانند ضربه سر) نیست.

ویژگی های تشخیصی
صفات شخصیتی، الگوهای دیرپای ادراک،ارتباط، و تفکر درباره خود و محیط هستند که در طیف وسیعی از موقعیت های فردی و اجتماعی به چشم می خورند.
صفات شخصیتی فقط هنگامی بیانگر اختلالات شخصیت هستند که انعطاف ناپذیر و ناسازگارانه بوده و باعث تخریب چشمگیر عملکردی یا ناراحتی شخصی شوند.
ویژگی اصلی یک اختلال شخصیت،الگوی طولانی مدت از تجربه درونی و رفتاری است که از انتظارات فرهنگی فرد بسیار به دور بوده و حداقل در دو حوزه زیر نمایان می شود: شناخت،عاطفه،عملکرد بین فردی،یا کنترل تکانه (ملاک A) این الگوی دیرپا در طیف وسیعی از موقعیت های فردی و اجتماعی،انعطاف ناپذیر و فراگیر باقی می ماند و به ناراحتی یا تخریب عملکرد چشمگیر بالینی در حوزه های اجتماعی،شغلی یا سایر حوزه های مهم کارکردی وی منتهی می گردد(ملاک C). این الگو ثابت و درازمدت بوده و شروع ان می تواند حداقل به دوره نوجوانی و یا اوایل بزرگسالی برگردد(ملاک D). این الگو به عنوان تظاهر یا پیامدی از یک اختلال روانی دیگر به صورت بهتری قابل توجیه نبوده (ملاک E)
و قابل انتساب به اثرات فیزیولوژیک یک ماده (مانند ماده مورد سوءمصرف،یک دارو،مواجهه با یک سم) یا یک بیماری طبی دیگر (مانند ضربه سر) نیست(ملاک F). تشخیص اختلالات شخصیت مستلزم ارزیابی الگوهای درازمدت عملکرد فرد بوده و ویژگی های خاص شخصیتی بایستی از اوایل دوره بزرگسالی مشهور باشند. بعلاوه صفات شخصیتی که این اختلالات را تعریف می کنند بایستی از خصایصی که در پاسخ به عوامل موقعیتی تنش زای خاص یا حالات روانی گذراتر (مانند اختلال دوقطبی،افسردگی،اضطراب؛مسمومیت با مواد) ظهور می نمایند، افتراق داده شوند.

بالینگر بایستی ثبات این صفات شخصیتی در طول زمان و در بین موقعیت های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهد. اگر چه گاه تنها یک مصاحبه برای تشخیص گذاری اختلالات شخصیت در فرد کفایت می کند،اما اغلب لازم است تا بیش از یک مصاحبه انجام داد و در طول زمان نیز این مصاحبه ها را دنبال نمود.
 
مشخصاتی که یک اختلال شخصیت را تعریف می کنند، ممکن است از سوی فرد مشکل آفرین فرض نشوند(یعنی صفات شخصیتی اغلب خود همخوان هستند) و این امر می تواند ارزیابی را پیچیده سازد . برای کمک به غلبه بر چنین مشکلی، اطلاعات تکمیلی از سوی سایر افراد مطلع می توانند سودمند واقع شوند.


در کودکان و نوجوانان
در موارد نسبتاً نادری از کودکان و نوجوانان که صفات شخصیتی ویژه و ناسازگارانه فرد به نظر نافذ و مستمر آمده و بعید است که به یک مرحله خاص تکاملی محدود شده یا به اختلال روانی دیگری تعلق داشته باشند، می توان طبقه بندی اختلال شخصیت را در اطفال یا نوجوانان هم بکار برد.میگنا، البته باید دانست که صفات یک اختلال شخصیتی که در دوران کودکی ظهور می کنند، اغلب تا زندگی بزرگسالی بدون تغییر ادامه پیدا نخواهد کرد.

از این رو جهت تشخیص گذاری اختلال شخصیت در یک فرد زیر 18 سال بایستی علایم حداقل برای مدت یکسال حضور داشته باشند.
یک استثناء برای آن اختلال شخصیت ضداجتماعی است که نمی توان در افراد زیر 18 سال تشخیص گذاری نمود. اگر چه طبق تعریف شروع یک اختلال شخصیتی الزاماً نباید دیرتر از اوایل بزرگسالی باشد، اما ممکن است افراد تا سنین نسبتاً بالاتر عمر مورد توجه بالینی قرار نگیرند.
 

اختلال شخصیت ممکن است در پی فقدان افراد حمایتگر مهم (مانند همسر) یا موقعیت های اجتماعی قبلاً تثبیت شده(مانند یک شغل) تشدید گردد. اگرچه، بروز تغییر شخصیتی در میانسالی یا اواخر عمر مستلزم ارزیابی کامل از نظر وجود احتمالی تغییر شخصیتی ناشی از یک بیماری طبی یا اختلال مصرف مواد نامعلوم است .

جنسیت
برخی اختلالات شخصیت (مانند اختلال شخصیت ضد اجتماعی) بیشتر در مردان تشخیص داده می شوند. سایر اختلالات شخصیت (مانند اختلالات شخصیت مرزی،نمایشی و وابسته) اغلب در زنان تشخیص گذاری می شود.
بالینگران بایستی محتاط باشند تا به دلیل کلیه های اجتماعی درباره نقش ها و رفتارهای خاص جنسیتی،برخی اختلالات شخصیت را در مردان و زنان بیشتر با کمتر از حد تشخیص گذاری نمایند.

تشخیص افتراقی
یک اختلال شخصیت بایستی فقط هنگامی تشخیص داده شود که ویژگیهای توصیفی قبل از اوایل بزرگسالی آشکار شده،شاخص عملکرد درازمدت فرد بوده و منحصرا در طی حمله یک اختلال روانی دیگر بروز نکنند.

ممکن است افتراق اختلالات شخصیت از اختلالات پایدار روانی مثل اختلال پایدارافسردگی که از شروعی زودرس و سیری طول کشنده و نسبتاً ثابت برخوردارند دشوار بوده و فایده خاصی هم نداشته باشد.

ممکن است برخی اختلالات شخصیت بر پایه شباهت های زیستی یا پدیدارشناختی با توزیع خانوادگی،با سایر اختلالات روانی یک ارتباط «طیفی» داشته باشند (مانند اختلال شخصیت اسکیزوتایپی با اسکیزوفرنیا؛ اختلال شخصیت دوری گزین یا اختلال شخصیت اضطراب اجتماعی (جمعیت هراسی).

افتراق اختلالات شخصیت از صفات شخصیتی که به حد آستانه تشخیصی یک اختلال شخصیت نرسیده اند، الزامی است. صفات شخصیتی فقط هنگامی به عنوان یک اختلال شخصیت تشخیص گذاری می شود که انعطاف ناپذیر، ناسازگارانه و پایدار بوده و باعث تخریب چشمگیر عملکردی یا ناراحتی فرد گردند.


اختلالات روانپریشی
از آنجا که سه اختلال شخصیتی(یعنی پارانوئید،اسکیزوئید و اسکیزوفرنی) ممکن است با اختلالات روانپریشی در ارتباط باشند، براساس ملاک رد کننده موجود این الگوی رفتاری نبایستی منحصراً در طی روند اسکیزوفرنیا،اختلال دوقطبی یا اختلال افسردگی توام با تظاهرات روانپریشی ،اختلال روانپریشی دیگر رخ داده باشد. چنانچه فرد از یک اختلال روانی پایدار (مانند اسکیزوفرنیا) رنج می برد که پیش از آن یک اختلال شخصیتی قبلی وجود داشته است، بایستی اختلال شخصیت را نیز ثبت نمود و پس از آن لفظ «پیش مرضی» در داخل پرانتز قید شود.

اختلالات اضطرابی و افسردگی
بالینگر بایستی نسبت به تشخیص گذاری اختلالا شخصیت در طی جمله اختلال افسردگی یا اضطرابی محتاط باشد، چرا که این بیماری ها ممکن است تظاهرات علامتی مقطعی داشته باشند که صفات شخصیتی را تقلید می نمایند و ممکن است ارزیابی گذشته نگر الگوهای عملکردی درازمدت فرد را دشوارتر سازند.

اختلال استرس پس از سانحه PTSD
هنگامی که تغییرات شخصیتی فرد را پس از مواجهه با استرس مفرط به وجود آمده و تداوم یافته است،بایستی تشخیص اختلال پس از سانحه را مدنظر قرار دهد.

اختلال مصرف مواد در فرد دچار اختلال مصرف مواد مهم است که تنها براساس رفتارهایی که پیامدهای مسمومیت با مواد یا محرومیت از مواد هستند یا با فعالیت هایی در راستای تداوم مصرف مواد همراه هستند(مانند رفتار ضداجتماعی)، تشخیص یک اختلال شخصیتی مطرح نشود.

تغییر شخصیتی ناشی از یک بیماری طبی دیگر
چنانچه تغییرات شخصیتی پایدار نتیجه اثرات فیزیولوژیکی یک بیماری طبی دیگر باشد (مانند تومور مغزی) ،تشخیص تغییر شخصیتی ناشی از یک بیماری طبی دیگر را بایستی در نظر گرفت.


منبع:  DSM-5
ترجمه: دکتر فرزین رضاعی
نام شما

آدرس ايميل شما
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود
  • نظرات پس از تأیید مدير حداكثر ظرف 24 ساعت آينده منتشر می‌شود

این ۹ نشانه می‌گوید شریک عاطفی‌تان در حال خیانت است
پنج توصیه کلیدی برای مهار ترس در کودکان
تفاوت‌های علایم افسردگی در زنان و مردان
ازدواج سفید نه، هم‌باش‌های سیاه!
منشاء تعارض در روابط زناشویی و راه‌حل‌های کلیدی جهت مدیریت آن
سوگ جمعی چیست؟ چطور با آن کنار بیاییم؟
دلیل یادگیری سریع‌تر کودکان نسبت به بزرگسالان
علت تمایل بیشتر زنان در خرید از تولیدکنندگان زن چیست؟
وسواس تقارن و راه‌های درمانی
وقتی حالتان بد است این کارها را نکنید
چه نوع آدم‌هایی به طالع‌بینی اعتقاد دارند؟
نظریه شخصیت جورج کلی
زندگی درس حساب است، خوبیها را جمع، بدیها را کم ، خوشی ها را ضرب و شادیها را تقسیم کنیم