ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 6 تير 1390 ساعت 17:15 https://www.migna.ir/news/3772/افزايش-10درصدي-حقوق-كارمندان-تيرماه-3-ماه-معوقه -------------------------------------------------- عنوان : افزايش 10درصدي حقوق كارمندان از تيرماه با 3 ماه معوقه -------------------------------------------------- متن :  معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از اعمال افزايش 10درصدي حقوق كارمندان دولت از تيرماه خبر داد. عبدالعلي تاجي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در گفت‌وگو با  فارس، با بيان اينكه افزايش 10درصدي حقوق كارمندان دولت از تيرماه اعمال مي‌شود، گفت: چون اين مصوبه در روزهاي پاياني خرداد در دولت تصويب شد، بنابراين در حقوق خردادماه قابل اعمال نبود و از تيرماه هم 10 درصد افزايش حقوق اعمال مي‌شود. وي تصريح كرد: مابه‌التفاوت 3 ماه اول سال با حقوق تيرماه به كارمندان پرداخت مي‌شود.