ميگنا : پایگاه خبری روانشناسی و سلامت 28 تير 1390 ساعت 16:47 https://www.migna.ir/news/4078/جزئيات-نامه-رؤساي-مراكز-تربيت-معلم-رئيس-جمهور-منتشر -------------------------------------------------- عنوان : جزئيات نامه رؤساي مراكز تربيت معلم به رئيس‌جمهور منتشر شد -------------------------------------------------- متن : اساسنامه دانشگاه ويژه فرهنگيان تأييد و ابلاغ شود  رؤساي مراكز تربيت معلم سراسر كشور طي نامه‌اي به رئيس جمهور بر درخواست خود مبني بر باز مهندسي نقش معلم و جايگاه دانشگاه ويژه فرهنگيان و ابلاغ اساسنامه دانشگاه مذكور تأكيد كردند. به گزارش  فارس ، در نامه رؤساي مراكز تربيت معلم كشور به رئيس‌جمهور آمده است: با التفات به انتصاب اعضاي جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي مقام معظم رهبري و اهتمام بليغ آن شورا جهت تحقق منويات معظم له، موارد ذيل تقديم مي‌شود: 1- از مهمترين مصوبات دوره قبل شوراي محترم كه به رياست حضرتعالي اداره مي‌گرديد، موضوع بازمهندسي نقش معلم و جايگاه دانشگاه ويژه تربيت معلم و بالمآل مصوبه بسيار مهم شورا كه در نامه شماره 684 مورخ 10 اسفند 1389 با مضمون «از تحت نظارت وزارت علوم و تحقيقات و فناوري خارج و زير نظر وزارت آموزش و پرورش به فعاليت خود ادامه مي‌دهد» ابلاغ شد. 2- بدون شك مبدأ و منشأ اين دستاورد مهم و تاريخي شورا، رهنمود و تبييت خاصي بود كه بود آن جناب از نقش ويژه معلم و جايگاه تربيت معلم در تهيه و تصويب سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ايراد فرموده و ملاك تصويب آن سند را منوط به حفظ اين جايگاه با اهميت تلقي فرموديد. متعاقب اين ديدگاه حكيمانه، وزير محترم و پرتلاش وزارت آموزش و پرورش با تشكيل كارگروهي ويژه و با بهره‌مندي از نظرات فرهيخته‌گاني همچون دكتر حدادعادل و ... به تهيه طرح جامع دانشگاه ويژه فرهنگيان مبادرت ورزيده و به شوراي محترم ارائه فرمودند. اساسنامه دانشگاه نيز توسط رئيس كميته‌هاي مشورتي و تعليم و تربيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي سركار خانم دكتر فياض و جناب آقاي دكتر حعفرپور و رئيس مركز برنامه‌ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت متبوع جناب آقاي گرمارودي در معيت مقام عالي وزارت دقيقاً مطابق مصوبه فوق‌آلذكر تنظيم و نهايي شد. 3- لذا با ملحوظ نظر قراردادن نكات فوق، مجدداً و موكداً اشعار مي‌دارد كه تنها مسير درست و غير انحرافي در تحقق اهداف تربيت معلم كه دقيقاً مطابق با سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مي‌باشد، تصويب اساسنامه مربور است زيرا نظام آموزش و پرورش در برنامه‌ريزي‌هاي خود براي بازمهندسي نقش معلم در مدارس كشور نيازمند دانشگاهي است كه بيش و پيش از آنكه فقط به ارتقاء دانش بينديشد (كه صرفاً اهداف ساير دانشگاه‌ها مي‌باشد) به بسط و تعميق نگرش تربيتي و بصيرتي و نيز مهارت‌هاي ارتباطي و معاشرتي صحيح كه از لوازم ضروري حرفه معلمي است، محتاج است. همانگونه كه وزارت بهداشت و آموزش پزشكي با تأسيس دانشگاهي ويژه به كادرسازي تيم‌هاي پزشكي خود اقدام مي‌نمايد، وزارت آموزش و پرورش نيز محتاج دانشگاهي است كه رويكرد كاملاً ارزش مدار و ايراني ـ اسلامي هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ برنامه‌هاي محتوايي خود بتواند در هر استان تأسيس و در فرايندي مستمر و برنامه‌ريزي شده براي مجموعه انساني شاغل در آموزش و پرورش توأمان با آموزش‌هاي رسمي دانشگاهي در طول 4 سال، با ارائه برنامه‌هاي آموزشي، تربيتي، بصيرتي‌ و مهارتي در تمام خدمت 30 ساله به ارتقاء توانمندسازي كادر خود كه امري است ضروري، اقدام ورزد. اميد است با عنايت به مطلب فوق كه در راستاي مطالبات چندين ساله و مكرر رهبر فرزانه انقلاب تقديم گرديد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تأييد و ابلاغ اساسنامه دانشگاه ويژه فرهنگيان، افتخاري ديگر به افتخارات گذشته خود رقم زده و با اين ابلاغ، شاهد تحقق و عينيت يافتن منويات مقام معظم رهبري، رياست محترم و معزز جمهوري اسلامي و تمامي دلسوزان نظام تعليم و تربيت كشور باشيم.