ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 12 تير 1390 ساعت 16:46 https://www.migna.ir/news/3862/دانشگاه-آزاد-صدور-مدرک-فوق-لیسانس-نمایندگان-تکذیب -------------------------------------------------- عنوان : دانشگاه آزاد صدور مدرک فوق لیسانس برای نمایندگان را تکذیب کرد -------------------------------------------------- متن : مرکز اطلاع رسانی دانشگاه آزاد تلاش برخی نمایندگان برای گرفتن مدرک فوق لیسانس فوری از این دانشگاه را تکذیب کرد. به گزارش مهر، بر اساس اعلام این دانشگاه، فرآیند اخذ فوق لیسانس حداقل دو سال طول می کشد و در هیچ نظام آموزشی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی ظرف شش ماه گرفتن فوق لیسانس امکان پذیر نیست. بدیهی است افرادی که از قبل دارای مدرک فوق لیسانس بوده اند و یا در آستانه اخذ مدرک قرار دارند می توانند در انتخابات ثبت نام کنند و واضح و مبرهن است که اخذ مدرک فوق لیسانس حداقل دو سال زمان می خواهد.   تمام فعالیت های آموزشی، پذیرش دانشجو، امور دانشجویی و سایر موارد دانشگاه آزاد اسلامی همواره بر اساس ضوابط و قانون و مقررات است.