ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 10 دی 1390 ساعت 5:30 https://www.migna.ir/news/7624/ارائه-50-درصد-ازهزينه-تاسيس-مدارس-مراكزدرقالب-تسهيلات-بانكي -------------------------------------------------- عنوان : ارائه 50 درصد ازهزينه تاسيس مدارس و مراكزدرقالب تسهيلات بانكي -------------------------------------------------- متن : مديركل پشتيباني سازمان مدارس و مراكز غيردولتي آموزش و پرورش گفت: با تشريح جزييات آيين نامه اجرايي قانون تاسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي گفت: بر اساس اين آيين نامه، مجوز تاسيس و فعاليت رسمي مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي به نام متقاضي صادر مي‌شود و قابل واگذاري به غير نيست، ضمن آنكه در صورت تخلف متقاضي از مفاد اين ماده، مجوز وي توسط شوراي نظارت مركزي لغو شود. ابوطالب حافظي در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: سازمان موظف است، برنامه توسعه متوازن تاسيس مدارس و مراكز در سطوح استان، شهرستان و منطقه را ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه با رعايت آيين‌نامه استقرار مدارس غيردولتي در مناطق و محلات مختلف تدوين و ابلاغ كند. حافظي تصريح كرد: اشخاص حقوقي غيردولتي داراي مجوز مي‌توانند در صورت تاييد شوراي نظارت مركزي يا شوراي نظارت استان نسبت به تاسيس و راه‌اندازي مدارس يا مراكز در خارج از استان يا داخل استان اقدام كنند. به گفته وي اين در حاليست كه 50 درصد از هزينه تاسيس مدرسه در قالب تسهيلات بانكي ارائه مي‌شود كه ابلاغيه مربوطه به بانك‌هاي عامل اعلام شده است. مديركل پشتيباني سازمان مدارس و مراكز غيردولتي آموزش و پرورش اظهار كرد: همچنين صدور مجوز رسمي فعاليت مدارس يا مراكز منوط به ارائه درخواست كتبي و مجوز تاسيس و نيز ارايه مدارك مربوط به تامين نيرو، فضا و امكانات لازم مطابق ضوابط وزارت، تضمين منابع مالي (در قالب وثيقه ملكي يا تضمين بانكي) جهت تامين هزينه‌هاي مدرسه يا مركز حداقل براي مدت يك سال و پيشنهاد دو نفر واجد شرايط مديريت مركز به اداره مربوطه خواهد بود. به گفته مديركل پشتيباني مدارس غيردولتي، موسس موظف است ظرف سه سال پس از كسب مجوز رسمي فعاليت، گواهي درجه كيفيت مدرسه يا مركز و گواهي صلاحيت حرفه‌اي مديران، معلمان و كاركنان مدارس و مراكز را مطابق شاخص‌هاي تعيين شده از سوي وزارت آموزش و پروش، از مراجع تعيين شده توسط شوراي نظارت مركزي دريافت كند و چنانچه موسس موفق به دريافت گواهي‌هاي موضوع اين ماده نشود، نحوه استمرار فعاليت مدارس و مراكز در شوراي نظارت مركزي مطرح و تصميم‌گيري خواهد شد. وي ادامه داد: آموزشگاه‌هاي علمي آزاد و آموزشگاه‌هاي زبان خارجي كه براي آموزش افراد زير 20 سال و نيز مراكز آموزش پيش دبستاني براي كودكان پنج ساله كه با مجوز ساير دستگاه‌ها و نهادها ايجاد شده‌اند، موظفند جهت ادامه فعاليت حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ اين آييـن‌نامه از وزارت آموزش و پرورش مجوز لازم را اخذ كنند در غير اين صورت، براساس قانون تعـطيل موسسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهـنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده يا مي‌شود ـ مصوب 1372ـ و آيين‌نامه اجرايي آن با آنان برخورد خواهد شد. حافظي عنوان كرد: بر اساس اين مصوبه، نحوه و شرايط ثبت‌نام در مدارس و مراكز، تابع قوانين و مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي شوراي نظارت مركزي و سياست‌ها و ضوابط ابلاغي وزارت آموزش و پرورش خواهد بود و ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع خارجي و اقليت‌هاي ديني در مدارس و مراكز داخل و خارج از كشور نيز براساس قوانين و مقررات مربوطه انجام مي‌شود. وي با بيان اينكه اداره آموزش و پرورش مناطق موظف هستند، همه ساله و قبل از شروع ثبت‌نام، محدوده جغرافيايي و شرايط پيشنهادي هر مدرسه براي ثبت‌نام را بررسي و پس از تاييد به مدارس ابلاغ كنند، خاطرنشان كرد: شوراي نظارت مركزي موظف است، ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، الگوي تعيين شهريه را براساس مفاد قانون و اين آيين‌نامه تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش ابلاغ كند. به گفته حافظي، موسس يا نماينده حقوقي وي، با توجه به الگوي تعيين شهريه مدارس و مراكز موظفند تا پايان ارديبهشت هر سال ميزان شهريه پيشنهادي خود را به شوراي نظارت ارايه و شورا نيز موظف است تا پايان خرداد همان سال، ميزان شهريه مدارس و مراكز را تعيين كند. وي يادآور شد: بر اين اساس، دستورالعمل ساماندهي آگهي‌هاي تبليغاتي مدارس و مراكز با هماهنگي مراجع مربوطه و توسط شوراي نظارت مركزي تدوين و پس از تصويب وزير آموزش و پرورش، ابلاغ مي‌شود.