ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 4 بهمن 1398 ساعت 9:02 https://www.migna.ir/news/49495/محققان-مکانیسم-بیماری-سل-می-یابند -------------------------------------------------- عنوان : محققان مکانیسم بیماری «سل» را می‌یابند -------------------------------------------------- محققان چینی یک مکانیسم مهم بیماری‌زای عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را کشف کرده‌اند. متن :   به گزارش شینهوا، محققان چینی یک مکانیسم مهم بیماری‌زای عفونت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس را کشف کرده‌اند. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس که به «باسیل کخ» هم مشهور است گونه‌ای بیماری‌زا در جنس مایکوباکتریوم بوده و این باکتری، عامل بیماری سل است. محققان چینی این کشف را با شناسایی مکانیسم ناشناخته ای که مایکوباکتریوم توبرکلوزیس برای سرکوب ایمنی میزبان استفاده می‌کند، انجام دادند؛ مقاله ای در مورد این یافته در وب سایت ژورنال علمی Nature منتشر شده است. مایکوباکتریوم توبرکلوزیس از نظر فیزیولوژی، میکروبی هوازی است که برای رشد خود به مقدار زیادی اکسیژن نیاز دارد. این کشف با تلاش مشترک دو تیم تحقیقاتی انجام شد که به ترتیب توسط Ge Baoxue از دانشکده پزشکی دانشگاه Tongji و Rao Zihe از دانشگاه ShanghaiTech هدایت می‌شوند. محققان دریافتند که یکی از پروتئین‌های ترشح شده توسط باکتری‌های سل بسیار «هوشمند» است؛ این می‌تواند از مولکول‌های پروتئین انسانی برای حمله به عملکرد سیستم ایمنی بدن خود استفاده کند، بنابراین باعث ایجاد حدت و منجر به سل می شود. کارشناسان بیماری سل گفتند: این کشف دید محققان را در مورد نقش سیستم اصلاح پروتئین در تنظیم بیمار‌یهای عفونی گسترده‌تر کرده است. محقق این پژوهش گفت: ما امیدواریم که به طور فعال استفاده از این نتایج تحقیقات اساسی در تشخیص و درمان بالینی و همچنین تحقیق و توسعه داروهای ضد سل و واکسن‌ها را ارتقاء دهیم.