ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 4 مرداد 1395 ساعت 9:40 https://www.migna.ir/news/37759/جدول-ملاك-هاي-هدايت-تحصيلي-خلاصه-انتخاب-رشته-دانش-آموزان-پايه-نهم -------------------------------------------------- براي اطلاع اوليا و دانش آموزان عزيز عنوان : جدول ملاك هاي هدايت تحصيلي و خلاصه انتخاب رشته دانش آموزان در پايه نهم -------------------------------------------------- علاقه، استعداد، بازار کار و نیاز کشور و امکانات از شروط هدایت دانش آموزان به رشته تحصیلی است و با توجه به فاکتورهای تخصصی مشاور مشخص می کند که دانش آموز در چه رشته مفید تر است،البته درنهایت این خود فرد است که رشته تحصیلی را انتخاب می کند و مشاور فقط راهنمایی و آگاهی بخشی لازم را انجام می دهد. متن : ميگنا: برای هدایت دانش آموزان به رشته های تحصیلی 100 امتیاز در نظر گرفته شده است و از این 100 امتیاز 65 امتیاز به بررسی های مشاوره ای و 35 امتیاز به عملکرد تحصیلی دانش آموزان اختصاص یافته است. بررسی های مشاوره ای شامل ، نظر دانش آموز 10 امتیاز ، نظر معلمان 10 امتیاز، نظر والدین دانش آموز 5 امتیاز ، نتیجه آزمون تشخیص استعداد و رغبت30 امتیاز، نظر مشاور مدرسه 10 امتیاز و 35 امتیازعملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس میانگین نمرات پایانی پایه هفتم ، هشتم و نهم (ضریب 1برای نمرات پایانی نوبت اول ) و (ضریب 2 برابر نمرات پایانی نوبت دوم) در سیستم سناد دانش آموزی محاسبه و در نمون برگ نهایی هدایت تحصیلی درج می گرددو مشاوران در این خصوص نیاز به اقدام خاصی ندارند . تصوير بزرگتر - نمونه فرم هدایت تحصیلی و انتخاب رشته در پایه نهم