ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 24 اسفند 1394 ساعت 9:15 https://www.migna.ir/news/36219/سگ-احساسات-انسان-تمییز-می-دهند -------------------------------------------------- عنوان : سگ ها احساسات انسان را تمییز می دهند -------------------------------------------------- صاحبان سگ ها همیشه ادعا می کنند که سگ هایشان قادر به خواندن احساسات آنها هستند. اما اکنون دانشمندان می گویند که ارتباط عاطفی بین سگ ها و انسان ها واقعیت دارد. سگ ها حال روحی انسان ها را تقلید می کنند. متن : به گزارش خبرگزاری فرانسه،