ميگنا : پايگاه خبری روانشناسی و بهداشت روان 6 تير 1394 ساعت 8:50 https://www.migna.ir/news/31692/فراخوان-پنجمین-کنگره-سراسری-رفتار-های-پرخطر -------------------------------------------------- عنوان : فراخوان پنجمین کنگره سراسری رفتار های پرخطر -------------------------------------------------- پنجمین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر از 14 تا 16 مهرماه در تالار بوعلی دانشکده دندانپزشکی زاهدان برگزار می شود. متن : عوامل خطر و محافظت کننده، پیشگیری و درمان اعتیاد در گروه های جمعیتی مختلف، همه گیرشناسی و پیشگیری از رفتارهای پرخطر در گروه های جمعیتی مختلف مرتبط با مصرف مواد و سیگار، رفتارهای جنسی ناایمن، رفتارهای تغذیه پرخطر از محورهایی است که در این همایش به آن پرداخته می شود. - - همچنین آسیب های عمدی و غیرعمدی (خشونت، خودکشی، تصادفات، پرخاشگری...)، عوامل زیستی، روان شناختی، فرهنگی و اجتماعی مرتبط با رفتارهای پرخطر، همکاری های درون بخشی و بین بخشی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر، تهاجم فرهنگی و رفتارهای پرخطر و برنامه های پیشگیری از رفتارهای پرخطر در سطوح ملی و محلی محورهای اصلی این کنگره ملی را تشکیل می دهند. - محققان ، استادان، و دانشجویان می توانند چکیده مقالات خود را در بر اساس اعلام دبیرخانه کنگره تا 15 مرداد جهت ارائه و داوری به پست الکترونیکی highrisk5@zaums.ac.ir ارسال کنند. - - -